KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠEBESTÍK, Jan, docteur ès lettres

* 1931

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +33 / 6 33851958
E-mail / E-mail address jan.sebestik@libertysurf.fr
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Polsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Bohemistika - Filozofie a estetika
Polonistika - Filozofie a estetika
Slovakistika - Filozofie a estetika
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - filozofie vědy ve střední Evropě (české země,
Slovensko, Polsko) a vědecký život v těchto zemích
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Internationale Bernard Bolzano Gesellschaft - člen
Publikační činnost / Publications - Ein Prager Beitrag zur wissenschaftlichen Philosophie : T. G. Masaryk. - In: Wien - Berlin - Prag, der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie / hrsg. von R. Haller, F. Stadler. - Wien : Hölder-Pichler-Tempski, 1993. - S. 578-587.
- La philosophie du langage de Jan Patočka. - In: Les Cahiers de Philosophie. - Č. 11/12 (1990/1991), s. 193-207.
- Pohled na vědu a filozofii ve střední Evropě. - In: Universitas. - Č. 1 (1994), s. 4-11.
- Twardowski entre Bolzano et Husserl: la théorie de la représentation. - In: Cahiers de la philosophie ancienne et du langage de l'Université de Paris XII, Grammaire, Sujet et Signification. - No. 1 (1994), s. 61-85.
- Prague Mosaic : Encounters with Prague Philosophers. - In: Axiomathes. - Roč. 5, č. 2/3 (1994), s. 205-223. - Též In: European Cities and the Birth of Modern Scientific Philosophy. - Amsterdam ; Atlanta, 1997. - S. 125-144.
- Descartes a Komenský : dialog o cestě k vědění. - In: Studia comeniana et historica. Roč. 26, č. 55/56. - Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského, 1996. - S. 372-380.
- Thomas Garrigue Masaryk ou le positivisme détourné. - In: Revue d'Histoire des Sciences Humaines. - No. 8 (2003): La réception du positivisme (1843-1928). - S. 103-123. - Presses Universitaires du Septentrion, Guyancourt.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek