KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HRALA, Milan, Prof. PhDr. DrSc.

* 1931-2015

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Literární věda
Překladatelé
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - ruská literatura
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny ruské literatury 20. století
- dějiny českého překladu
- teorie překladu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec překladatelů
- AUC - Philologica - redakční rada - člen
Publikační činnost / Publications - Sovětská satirická próza : Zoščenko, Ilf, Petrov, Kolcov. - Praha : Academia, 1966. - 94 s. - (Rozpravy ČSAV Roč. 76/1966, Řada společ. věd ; Seš. 16).
- RAPP. - In: Dvacátá léta sovětské literární kritiky : LEF, RAPP, Pereval / sest. M. Drozda, M. Hrala. - Praha : Univerzita Karlova, 1968. - S. 57 - 104. - (AUC. Philologica, Monographia ; 20).
- Problémy sovětské prózy dvacátých a třicátých let. - Praha : Univerzita Karlova, 1983. - 142 s. - (AUC. Philologica, Monographia ; 72)
- Současnost uměleckého překladu. - Praha : Československý spisovatel, 1987. - 74 s.
- Slovník spisovatelů : Sovětský svaz : literatura ruská, ukrajinská a běloruská, literatury sovětského Pobaltí, literatury Sovětského východu / zprac. kol. aut. za hl. ved. M. Hraly. - Praha : Odeon, 1977. - 2 sv. - 1: 639 s. ; 2: 627 s. - Hlavní redaktor, vedoucí oddělení ruské literatury sovětského období, spoluautor úvodní studie, hesel a chronologických přehledů.
- Ruská moderní literatura 1890-2000. - Praha : Karolinum, 2007. - 767 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek