KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VYČICHLOVÁ, Ema, PhDr. CSc.

* 1946

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - srovnávací didaktika cizích jazyků
- morfosyntax - ruský jazyk
- fonetika a fonologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů
- Jazykovědné sdružení ČR
Publikační činnost / Publications - Glagolnyj vid v modalnych sočetanijach s infinitivom. - In: Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury. - Č. 14. - Praha, 1970. - S. 43 - 50.
- L. V. Ščerba a fonologie. - In: Lingvistický a metodický odkaz L. V. Ščerby. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1982. - S. 71 - 78. - (Sborník pedagogické fakulty v Plzni).
- Fonetický systém ruského jazyka a zvláštnosti jeho osvojování. - In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : cizí jazyky. - Č. 3. - Praha, 1986. - S. 17 - 26.
- K lingvodidaktické interpretaci slovesného vidu v ruštině. - In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : cizí jazyky. - Č. 3. - Praha, 1986. - S. 37 - 46.
- K vyjádření některých aspektuálních charakteristik v ruštině a češtině. - In: Slavica Quinqueecclesiensia. - Č. 1. - Pécs : Univ. J. Pannonia, 1995. - S. 199 - 208.
- Vyraženije modal'nosti vozmožnosti i neobchodimosti. - In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : Cizí jazyky. - Č. 5. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - S. 89 - 98.
- Novoje v grammatike russkogo jazyka. - In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : Cizí jazyky. - Č. 6. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - S. 95 - 1000.
- Russkij literaturnyj jazyk i jego proiznositel'naja norma. - In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : Cizí jazyky. - Č. 7. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. - S. 80 - 85.
- Normy spisovné ruštiny, jejich vývoj. - In: Dialog kultur. - Č. 3. - Ústí nad Orlicí : OFTIS s r. o., 2005. - S. 55 - 58. - (Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek