KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HRONKOVÁ, Danuše, PhDr.

* 1930-2022

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Překladatelé
Literární věda - bulharská literatura
Dějiny - Bulharsko
Jazykověda - bulharština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bulhaři
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Makedonci
Dějiny - Makedonie
Literární věda - makedonská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Bulharistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bulharistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Makedonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Jazykověda
Bulharistika - Jazykověda
Makedonistika - Jazykověda
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bulharistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Makedonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Bulharistika - Literární věda
Makedonistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bulharská literatura od 2. poloviny 19. století do
současnosti
- komparatistika - česko-bulharské a bulharsko-české
literární a kulturní vztahy
- translatologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - По някои въпроси на българската литература в Чехия между двете световни войни. – In: Чехословакия и България през вековете. - Sofija : BAN, 1963. – S. 415-456. (Zkrácená verze: O bulharské literatuře, zvláště poezii a dramatu v Čechách mezi dvěma válkami. – In: Československo-bulharské vztahy v zrcadle staletí. – Praha: ČSAV, 1963. - S. 334-356.)
- Počátky pronikání díla Ivana Vazova do Čech. – In: Българо-чешка дружба в литературата на 19. век. – София : БАН, 1975. – S. 145-167.
- Bulharské drama v Čechách do druhé světové války. - In: Bulharské divadlo a my. – Praha : Divadelní ústav, 1977. – S. 19-37.
- Slovník spisovatelů – Bulharsko / zprac. kol. aut. spolu s D. Hronkovou za ved. I. Dorovského. – Praha : Odeon, 1978. – 484 s. : příl.
- Bulharská krásná literatura v českých překladech (1825- 1980) : (Bibliografie knižní produkce s úvodní studií). / D. Hronková jako spoluautorka. - Praha : Státní knihovna ČSR - Slovanská knihovna, 1983. - 231 s.
- Bojan Penev a Čechy. - In: Литературознание и фолклористика. В чест на акад. Петър Динеков. – София : БАН, 1983. – S. 309-315.
- Dora Gabeová v českých literárních souvislostech. – In: Slavica v českém a slovenském literárním vývoji. – Praha : Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, 1986. – S. 299-335.
- Josef Páta o bulharské literatuře a česko-bulharských vztazích. – In: Slavica Pragensia. 22. – Praha, 1988. – S. 87-104. (AUC. Philologica; 4/5).
- K problematice bulharské moderny. – In: Slavia. – Roč. 57, seš. 1 (1988), s. 85-90.
- K bulharské účasti v českém literárním životě / (Od osmdesátých let minulého století do první světové války). - In: Jihoslovanské literatury v českém prostředí. – Brno : Masarykova univerzita, 1999. – S. 145-64.
- Slovník balkánských spisovatelů / zprac. kol. aut. spolu s D. Hronkovou za ved. I. Dorovského. – Praha : Libri, 2001. – 683 s.
- Překladatelé a překlady z bulharské literatury 1945-2000. – In: Databáze osobností českého uměleckého překladu po roce 1945. (Elektronická verze). - Praha : Obec překladatelů a Encyklopedický dům, 2002.
- Иван Вазов в Чехия – интерпретация на преводите. – In: Наследството на Вазов. – София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2002 – S. 234-238.
- Kapitoly z minulosti česko-bulharských kulturních vztahů. Antologie komentovaných textů. : (Od nejstarších dob do osvobození Bulharska z osmanské nedvlády 1878) / D. Hronková jako spoluautorka. – Praha – Sofia : „Avangard Prima“, 2005. – 80 s. - (Sv. 1)
- Дора Габе в Чехословакия / (30-те години на XX век). – In: Мостове. : Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Пенев. - София : Издателски център „Боян Пенев“, Издателство ПК ТИХ-ИВЕЛ, 2005 – S. 95-105.

Poznámky / Notes Překlady:

Kolo bulharských pohádek / Ran Bosilek. – Praha : SNDK, 1960.
Mistři / Račo Stojanov. – Praha : Dilia, 1972.
Den hněvu / GeoMilev. – Praha : Odeon, 1973.
Přimluvte se u ministra / Ivan Vazov. – Praha : Dilia, 1977.
Pasiáns pro dva / Vera Mutafčievová. – Praha: Lidové nakladatelství, 1980.
Kristýna Morfová / BogdanMorfov. – Praha : Supraphon, 1988.


Výbory bulharské poezie s předmluvami nebo doslovy:

Nežiju – hořím / Pejo Javorov. – Praha : Odeon, 1964.
Svátky v drobných starostech / Atanas Dalčev. – Praha : Svoboda, 1979.
Moje píseň / ChristoBotev. – Praha : Odeon, 1974.
Jižní vítr : Deset bulharských básníků. – Praha : Čs. spisovatel, 1974.
Jak plachá voda / Vătjo Rakovski. – Praha : Čs. spisovatel, 1984.
Vzývání ohňů / Ljubomir Levčev. – Praha : Odeon, 1985.


Předmluvy a doslovy k překladům bulharské literatury:

Malá Sodoma / Georgi Porfiriev Stamatov. – Praha : Odeon, 1975.
Lavina / Blaga Dimitrovová. – Praha : Odeon, 1977.
A mlčky piji zapomnění / Nikolaj Liliev. – Praha : Odeon, 1977.
Dávno / Dora Gabeová. – Praha : Albatros, 1977.
Sen o štěstí / Penčo Slavejkov. – Praha : Odeon, 1981.
Posečkej, slunce! / Dora Gabeová. – Praha : Odeon, 1981.
Zpěv / Nikola Vapcarov. – Praha : Čs. spisovatel, 1983.
Alkibiadés veliký / Vera Mutafčievová. – Praha : Odeon, 1986.
Hvězdné noci / Nikola Furnadžiev, Ivan Razcvetnikov. – Praha: Odeon, 1988.

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek