KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BUBENÍKOVÁ, Miluša, PhDr. Ph.D.

* 1957

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra jazykové přípravy, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 912 658
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address milusab@mbox.troja.mff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Překladatelé
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Literární věda - Literární historie
Literární věda - ruská literatura
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská literatura 19. a 20. století
- ruská emigrace v ČSR
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Československá rusistika - výkonná redaktorka (1985-1988)
- Litteraria Pragensia - výkonná redaktorka (1991-1993)
- Společnost Dostojevského - členka
- Česká asociace slavistů - členka
Publikační činnost / Publications 1. Knižní publikace

- Alfréd Ljudvigovič Bém (1886-1945?). Bibliografie / M. Bubeníková, L. Vachalovská. – Praha : Národní knihovna ČR, 1995. - 124 s.
- Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 3) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1995. – 139 s. – (Spolu c V. Veberem)
- Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií – 4) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1996. – (autor kap. 8-13, s. 58–86.)– (Autorka 7. kapitoly: „K problémům ruské literatury a literární kritiky v Československu v letech 1918 - 1945“, s. 41-57.)
- Bem A., Dopisy o literatuře / sest. M. Bubeníková, L. Vachalovská. – Praha : Slovanský ústav, 1996. - 362s.
- Emigrantskij period žizni i tvorčestva A.L. Bema. Katalog vystavki / Sost. M. Bubenikova, B. Tichomirov. - Sankt-Peterburg, 1999. – 64 s. – (Autorka úvodu: „Vozvraščenie mastera“, s.3 -15.)
- Russia in Czech Historiography. Studies Published by the Prague Croup of Russian history specialists / ed. M. Bubeníková. – Prague : National Library of the Czech Republic – Slavonic Library, 2002. - 526s.
- Alfred Ljudvigovič Bem / Vsevolod Izmajlovič Srezněvskij: Perepiska 1911-1936 / sest. M. Bubeníková, A. N. Gorjainov. – Brno :Masarykova univerzita – Slavistická společnost F. Wollmana, 2005. - 183s.
- Dostojevskij dnes: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí: (Praha, 27. 11. 2006, Národní knihovna ČR) / sest. M. Bubeníková, M. Hrabáková, R. Hříbková. - Praha: Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2007. - 183 s.
- Na trnitých cestách života a tvorby: sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana: (Praha, 25. 1. 2012, Národní knihovna ČR) / sest. M. Bubeníková, R. Hříbková. - Praha: Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2015. - 262 s.

2. Studie, články a edice

- V. Rasputin: Poslední lhůta – problémy překladu. – In: Československá rusistika. – Č. 2 (1983), s.71-73.
- Jiří Taufer a Československé listy. – In: Česká literatura. – Č. 1 (1988), s.45-48.
- Aktivizace myšlenky slovanské vzájemnosti v době Velké vlastenecké války a její ohlas u nás do února 1948. – In: Rossica Olomucensia - XXVII. - Olomouc, 1989. - S.77-85.
- The Unknown Heritage of a Russian Émigré in Czechoslovakia: A.L. Bem / M. Bubeníková, L. Vachalovská. – In: Litteraria Pragensia. – Č 4 (1992), s.70-76.
- Chutor - Jagellonská 8. – In: Tvar. – Č. 31-32 (12.8.1993), s. 9.
- K neznámému dědictví ruské emigrace v Československu / / M. Bubeníková, L. Vachalovská. – In: Volné sdružení českých rusistů - IX. – Praha, 1993. - S.131-133.
- Iz pisem o literature / / M. Bubeníková, L. Vachalovská. – In: Slavjanovedenie. – Č. 4, ijuľ- avgust (1993), s. 75-77.
- Slovník světové literatury. Autoři, díla, směry. – Praha : Fortuna, 1993. – ( Hesla: L. Andrejev, I. Babel, V. Bykav, B. Pilňak, V. Rasputin, V. Šukšin, A. Vampilov, V. Vojnovič, M. Zoščenko)
- K svědectví některých českých archivů o A.L.Bémovi. – In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 1) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1993. - S. 68-75.
- K portrétu Emmanuela Szteina. – In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 2) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1994. – S. 137-139.
- Reizer-Bem T., Ukradennoje sčastie : I. / ed. M. Bubeníková. – In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 2) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1994. – S. 105-124.
- Projekt pomošči Čechoslovackoj respubliki emigrantam iz sovetskoj Rossii – „Russkaja akcia“. – In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 3) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1995. - S.14-19.
- Reizer-Bem T., Ukradennoje sčastie : II. / ed. M. Bubeníková. – In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 3) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1995. – S. 66-96.
- Альфред Людвигович Бем и чешское окружение. // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Резултаты и перспективы проведенных исследований. Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов : Международная конференция : Прага 14-15 aвgusta 1995. - Том 1. – Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 1995. – С. 214-220.
- Pisateli russkogo zarubežja : T.3. – Moskva : INION, 1995. – (Heslo: A.L. Bem, s.210-214.)
- Pisateli russkogo zarubežja. – Moskva : ROSSPEN, 1997. – (Heslo: A.L. Bem, s.62-64.)
- Myšlenka slovanské vzájemnosti v době druhé světové války. – In: K úloze Slovanů v historii a současnosti - kolokvium u příležitosti 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze / usp. V. Veber. – Praha, 1998. – S. 54-58.
- Aľfred Liudvigovič Bem i Karlov Universitet. – In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě. – Praha : Univerzita Karlova, 1998. – S. 71-73.
- Pis’mo J. I. Nabokovoj k A. L. Bemu / ed. M. Bubeníková. – In: Slavjanovedenije. – Č. 4 (1998), s. 91-94.
- K osudu Alfréda Béma za druhé světové války. – In: - Z Prahy do GULAGu aneb překáželi. – Praha : Nakladatelství Bystrov a synové, 1999. – S. 317-322. – (příloha)
- Pis’ma J. P. Dostojevskoj i S. A. Starikova k A. L. Bemu / eds. M. Bubeníková, B. Tichomirov. – In: Dostojevskij i mirovaja kuľtura : 15. - Sankt-Peterburg, 2000. - S. 245-268.
- Чешско-русская Еднота в собраниях пражских архивов. – In: Russia in Czech Historiography. Studies Published by the Prague Croup of Russian history specialists / ed. M. Bubeníková. – Prague : National Library of the Czech Republic – Slavonic Library, 2002. - S. 375-396.
- A. L. Bem i M. Cvetaeva. – In: Dni Mariny Cvetajevoj – Všenory 2000 : Novyje rezultaty issledovanij. (Meždunarodnaja konferencia, 12-14 ijunja 2000, Všenory i Praga). – Praha : Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2002. – S. 302-315.
- Pis‘ma P. M. Bicilli k A. L. Bemu / eds. M. Bubeníková, G. Petkova. – In: Novyj žurnal. – Č. 228 (2002), s. 122-150.
- Pomošč Čechoslovackoj respubliki emigrantam iz sovetskoj Rossii: „Russkaja akcija“. – In: Zapiski russkoj akademičeskoj gruppy v SŠA : Tom XXXI. (2001-2002). – New York, 2002. – S. 72-80.
- Emigrantskij period žizni i tvorčestva Alfreda Ljudvigoviča Bema (1886-1945[?]). - In: Zapiski russkoj akademičeskoj gruppy v SŠA : Tom XXXI. (2001-2002). – New York, 2002. – S. 161-171.
- O sudbe A. L.Bema posle Vtoroj Mirovoj vojny (otryvok iz statji). - In: Zapiski russkoj akademičeskoj gruppy v SŠA : Tom XXXI. (2001-2002). – New York, 2002. – S. 327-329.
- Rejzer-Bem T., V vodovorote... (dokumenta- otryvki) / ed. M.Bubeníková. - In: Zapiski russkoj akademičeskoj gruppy v SŠA : Tom XXXI. (2001-2002). – New York, 2002. – S. 330-358.
- Rejzer-Bem T., Russkaja Praga (otryvki iz vospominanij) / ed. M. Bubeníková. - In: Zapiski russkoj akademičeskoj gruppy v SŠA : Tom XXXI. (2001-2002). – New York, 2002. – S. 359-401.
- I. Bunin v literaturnom nasledii A. Bema. – In: Central’naja Rossia i literatura russkogo zarubežia (1917-1939). (Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, posviaščennoj 70-letiu prisuždenia I.A. Buninu Nobelevskoj premii. Orlovskij gosudarstvennyj universitet. 24-25 aprelia 2003 goda). - Orel, 2003. - S. 26-30.
- Vladimír Soloviov proti básnickému formalizmu. – In: Kresťanská spoločnosť a kultúra vo filozofii Vladimíra Sergejeviča Soloviova : Zborník z vedeckej konferencie 8. marca 2003. – Košice : Centrum spirituality Východ – Západ M. Lacka, 2003. - S. 93-101.
- K istorii „Češsko-russkoj jednoty“ (po materialam Literaturnogo archiva Muzeja nacionaľnoj pis’mennosti). – In: Zarubežnaja Rossija 1919-1939. Kniga 2. - Sankt-Peterburg, 2003. - S. 349-354.
- Pis’ma J. P. Dostojevskoj k A. L. Bemu (1929-1936) / eds. M. Bubeníková, B. Tichomirov. – In: Dostojevskij i mirovaja kuľtura : 18. - Sankt-Peterburg, 2003. – S. 189-228.
- Neizvestnaja rabota A. L. Bema o žizni i tvorčestve F. I. Ťutčeva. – In: Zarubežnaja Rossija 1919-1945. Kniga 3. - Sankt-Peterburg, 2004. - S. 294-299.
- Aľfred Bem – homo politicus. – In: Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / eds. P. Roubal, V. Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. – S. 390-409. - (RESUMÉ)
- Alfréd Ljudvigovič Bém – ein bedeutender Vertreter der russischen Literaturwissenschaft im Prag der Zwischenkriegszeit. – In: Wissenschaft im Exil: Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989. – Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. – S. 242-250.
- O nevospolnimych potěrjach: Alfred Ljudvigovič Bem i Vsevolod Izmajlovič Srezněvskij. – In: - Alfred Ljudvigovič Bem / Vsevolod Izmajlovič Srezněvskij: Perepiska 1911-1936 / sest. M. Bubeníková, A. N. Gorjainov. – Brno :Masarykova univerzita – Slavistická společnost F. Wollmana, 2005. - S. 7-40.
- A. Bem – čelovek političeskij. – In: Dostojevskij i mirovaja kul'tura: 21. - Sankt-Peterburg, 2006. - S. 121-138.
- Dostojevskij v Čechii. – In: Dostojevskij i XX vek. T.2. – Moskva: Institut mirovoj literatury RAN, 2008. - S. 360-412.
- A. Bem – storonnik aktivizma. – In: A. L. Bem i gumanitarnyje projekty russkogo zarubežia. – Moskva: Russkij put', 2008. - S. 244-269.
- Al'fred Bem i Emil Svoboda. Pod nebosvodom Dostojevskogo. – In: Dostojevskij i mirovaja kul'tura: 24. - Sankt-Peterburg, 2008. - S. 129-145.
- K reflexi 1.sjezdu sovětských spisovatelů v českém prostředí. – In: Dialog kultur V: mezinárodní vědecká slavistická konference, Hradec Králové, 20.-21.ledna 2009. Ed. O. Richterek, M. Půža. – Ústí n/ Orlicí: Oftis, 2009. – S. 393-400.
- Jan Slavík a ruská emigrace v Československu. – In: Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978). Sest. L. Babka a P. Roubal. – Praha: Pavel Mervart / Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2009. – S. 211-223.
- Альфред Бем о советской литературе 1920-1930-х годов. - In: След пожара в Русия. Руската емигрантска литература в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920-1940). Материали от междунрадзна научна конференция, 9-10 декември. - Cофия- Велико Тырново: Ивис, 2012. С. 201-212.
- Jiří Horák (1884-1975) a Alfred Bém (1886-1945?). K historii jejich profesních osudů a spolupráce.- In: Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I-II /Eds. H. Hlôšková,I. Pospíšil, A. Zelenková. Česká asociace slavistů - Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK - Slavistická společnost Franka Wollmana v Brně. - Bratislava-Brno: 2012, s. 121-142. ISBN 978-80-263-0317-6. (Resumé v angličtině.)
- Dostojevskij i Čechija: Bibliografija rabot (vtoraja polovina 60-tych gg. XX v. – 2012 g.). - In: - Dostojevskij: Materialy i issledovanija. [T.] 20, Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija 2013. - S. 598 – 606.Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek