KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BŮŽEK, Václav, Prof. PhDr. CSc.

* 1959

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 387 774 805
Bydliště / Home address Kaplická 257, 381 01 Český Krumlov
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address buzek@ff.jcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ff.jcu.cz/web/ff/prof.-phdr.-vaclav-buzek-csc.

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české dějiny raného novověku
- česko-rakouské a česko-německé vztahy v 16. - 18. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český časopis historický - člen redakční rady
- Folia historica bohemica - člen redakční rady
- Historický obzor – člen redakční rady
- Dějiny a současnost – člen redakční rady
- Hungarian Historical Review – člen redakční rady
- Opera historica - vedoucí redaktor
- Monographia historica - editor
- Jihočeská univerzita - člen vědecké rady
- Filozofická fakulta - člen vědecké rady
Publikační činnost / Publications - Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách. - Praha, 1989.
- Rytíři renesančních Čech. - Praha, 1995. 159 s.
- Kulturen an der Grenze. - Wien, 1995. 366 s. (spolueditor)
- Historický atlas měst České republiky. Sv. 3. - Praha, České Budějovice, 1996. (spoluautor textu)
- Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech. - Praha, 1996. 240 s.
- Dvory velmožů s erbem růže : Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce. - Praha: Mladá fronta. 1997.320 s. (spoluautor J. Hrdlička a kol.)
- Historický atlas měst České republiky. Sv. 11. - Český Krumlov-Praha, 2002. - (spoluautoři Jiří Dvořák, Miroslav Novotný a Robert Šimůnek)
- Věk urozených : Šlechta v českých zemích na prahu novověku. - Praha-Litomyšl, 2002. - (spoluautoři Josef Hrdlička, Pavel Král a Zdeněk Vybíral)
- Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků. - České Budějovice, 2006 (= Monographia historica 7)
- Ferdinand von Tirol zwischen Prag und Innsbruck. Der Adel aus den böhmischen Ländern auf dem Weg zu den Höfen der ersten Habsburger. - Wien-Köln-Weimar, 2009. 378 s.
- Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků. - Praha, 2009. 272 s. (spoluautoři Ondřej Jakubec, Pavel Král)
- Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty. - Praha, 2010. 1056 s. (spoluautoři: Zdeněk Bezecný, Ivo Cerman, Jaroslav Dibelka, Martin Gaži, Josef Grulich, Petr Hlaváček, Josef Hrdlička, Pavel Král, Pavel Marek, Miroslav Novotný, Marie Ryantová, Eva Semotanová, Rostislav Smíšek, Zdeněk Vybíral)
- Kratochvíle posledních Rožmberků. - Praha, 2012. 308 s. (spoluautor Ondřej Jakubec).
- Smrt Rudolfa II.. - Praha, 2015. 154 s. (spoluautor Pavel Marek)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek