KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PALKOSKOVÁ (ROZENÁ BöHMOVÁ), Olga, PhDr. Ph.D.

* 1962

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 900 203
Bydliště / Home address Kyjevská 667, 287 01 Kutná Hora
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 604 931 201
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Paleoslavistika
Pomocné vědy historické
Jazykověda - čeština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Paleoslavistika - Paleoslavistika
Bohemistika - Pomocné vědy historické
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - český jazyk v jeho nejstarších vývojových fázích
- aplikace lingvistiky v rámci numismatiky a historie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Mizlenta - Mizleta na českých denárech. - In: Numismatické listy. - Č. 1 (1989), s. 14-15.
- Hláskový vývoj zachycený na českých denárech 10.-11. století. - In: Listy filologické. - Roč. 113, č. 2 (1990), s. 110-134.
- Nejstarší denáry Boleslava I. z jazykového hlediska. - In: Numismatické listy. - Č. 5-6 (1992), s. 129-133.
- Dvě emise denárů Břetislava I. se jménem Všebor. - In: Numismatické listy. - Roč. 50, č. 1 (1995), s. 8-10.
- Metoda interpretace textů na českých denárech z hlediska jazykovědy. - In: Numismatické listy. - Roč. 50, č. 5-6 (1995), s. 132-133.
- Jméno Jan na českých denárech z konce 10. a počátku 11. století. - In: Pocta Dušanu Šlosarovi : sborník k 65. narozeninám / sest. P. Karlík, J. Pleskalová, Z. Rusínová. - Boskovice : Albert, 1995. - S. 46-53.
- Varianta jména Boleslav z 10. století a její původ. - In: Sborník Ped. fak. UK. - Praha, 1996. - S. 88-91.
- Dokládají hláskové změny na českých denárech styk mezi mincovnami? - In: Numismatické listy. - Č. 1 (1997), s. 8.
- Jméno BOLIZLAV na českých a polských denárech v kulturních a historických souvislostech. - In: Numismatické listy. - Č. 1 (1998), s. 3-7.
- Počátek a konec kolísání užití S a Z na českých mincích. - In: Numismatické listy. - Č. 4 (2000), s. 118-119.
- Projevy slovanské vzdělanosti v textech českých a polských denárů z přelomu 10. a 11. století. - In: Numismatické listy. - Č. 5-6 (2004), s. 142-154.
- Funkce jmen vládců na českých mincích 10. a 11. století. - In: Vlastní jména jako prostředek sociální symboliky. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2004. - S. 40-45.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek