KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PAPOUŠEK, Vladimír, Prof. PaedDr. CSc.

* 1957

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra slovanských jazyků a literatur, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 387 773 213
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address papousek@pf.jcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/publ-papousek.phtml

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literární historie
- metodologie dějin
- metodologie interpretace
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Egon Hostovský : člověk v uzavřeném prostoru. - Jinočany : H & H, 1996. - 186 s.
- Horizonty : Život a dílo Z. Němečka. - Praha : Torst, 2001.
- Česká literatura v Chicagu. – Olomouc : Votobia, 2001.
- Trojí samota ve velké zemi : Česká literatura v americkém exilu v letech 1938-1968. – Jinočany : H+H, 2001.
- Česká literatura v Chicagu : literární tvorba Čechoameričanů v letech 1880-1939 / Vladimír Papoušek. -Olomouc : Votobia, 2001. - 204 s.
- Existencialisté : existenciální fenomény v české próze dvacátého století / Vladimír Papoušek. - Praha : Torst, 2004. - 465 s.
- Hledání literárních dějin / Vladimír Papoušek, Dalibor Tureček. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005. - 92 s. - (Scholares ; sv. 7)
- Literary Stylization in Journalistic Texts of Egon Hostovsky. - In: Estetika. - Roč. 32, č. 3 (1995), s. 21-28.
- Egon Hostovský a Lewis Mumford. - In: Česká literatura. - Roč. 43, č. 5 (1995), s. 510-518.
- USA jako prostor utopických projekcí v díle Ladimíra Klácela. - In: Česká literatura. - Roč. 44, č. 2 (1996), s. 160-170.
- Němečkovy "manhattanské" prózy. - In: Česká literatura. - Roč. 45, č. 4 (1997), s. 391-401.
- The Horizon That Disappeared and Reappeared: The Image of Austira-Hungary in the Literature of Czech Immigrants in America. Holger Klein (ed.): Austria and Austrian: Images in World Literature. x(x), 10. 247-256. 2002. 10-25.
- Pojetí "new history" S. Greenblatta a problematika literární historie. Česká literatura. 50(4), 12. 371-382. 2002. 009-0468.
- René Wellek a historie české literatury. I. Budil (ed.): 21. výroční kongres SVU. x(x), 66. 2002. Plzeň, Plzeň, ZČU. x.
- Panorama současného naratologického myšlení. Česká literatura. 50(2), 6. 212-217. 2002. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR. 0009-0468. –
- Literární věda na prahu 21. století. Slavia. 71(1), 3. 76-78. 2002. 0037-6736.
- Imaginativní linie české poezie a dílo Karla Šiktance. Tvar. 13(18), 2. 8-9. 2002. Praha, Klub přátel Tvaru. 0862-657X.
- GREENBLATT´S CONCEPTS OF "NEW HISTORICISM" AND LITERARY HISTORY. Dolinar, D.: (ed.) Kako pisati literarno zgodovino danes?. x2. 33-34. 2002. Ljubljana, Ljubljana, Scientific Research Centre of the SAZU. 961-6358-72-3.
- Quest for Models of Coexistence, National and Ethnic Dimensions of Changes in the Slavic Aurasian World. Slavia. 70(1), 3. 279-281. 2001. Praha, Slovanský ústav AV ČR. 0037-6736.
- Konfrontace osobních dějin a velké historie v české literatuře 2. poloviny 20. století. Tvar. 12(1), 3. 1,4,5. 2001. Praha, Klub přátel Tvaru. 0862-657X.
- Konec dívčích snů a útěk před dějinami. Estetika. 37(1), 20. 32-51. 2001. Praha, Ústav teorie a dějin umění AV ČR. 0014-1291.
- Konstituce ideálu a "mytický čas" v Pšenkových českoamerických prózách. Česká literatura. 49(1), 17. 28-44. 2001. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR. 0009-0468.
- Dětství a dějiny (komparace próz M. Součkové a O. Barenyi). Neznámý člověk Milada Součková. 111. 64-74. 2001. České Budějovice, Praha, ÚČL AV ČR. 80-85778-32-7N.
- Wellekovo pojetí české literární historie. Česká literatura. 49(4), 10. 346-355. 2001. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR. 0009-0468.
- Konfrontace osobních dějin a velké historie. J. Svoboda (ed.): Jezyk i literatura czeska u schylku 20 wieku. x(x), 11. 347-357. 2001. Wydawnictwo Państwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej. 80-7042-587-3.
- Názorové a umělecké diferenciace v exilové literatuře na počátku šedesátých let. Zlatá šedesátá. 110. 82-91. 2000. Praha, Praha, ÚČL AV ČR. 80-85 778-27-0.
- Proměny ideových a estetických modelů v tvorbě poúnorového exilu. Jak reflektujme českou literaturu vzniklou v zahraničí. 115. 7-21. 2000. Praha, Praha, ÚČL AV ČR.
- Panslawism in the Work of Czech Writers in Wartime Exile. The Phoney Peace. 19. 270-278. 2000. London, London, SSEES. 0-903428-01-7.
- Dětství a dějiny (komparace próz Milady Součkové a Olgy Barenyiové). Tvar. 11(5), 6. 1-5. 2000. Tvar. 0862-657X.
- Evokace jako obrana kulturní paměti v literárněhistorických esejích Milady Součkové. Estetika. 36(4), 22. 25-46. 2000. Academia. 0014-1297.
- Beletristická tvorba Čechoameričanů (1880-1914). Beletristická tvorba Čechoameričanů (1880-1914). 63. 2000. Praha, Tvar. 0862-657X.
- Mezi dvěma kulturami (identifikace s Amerikou a konfrontace s češstvím v díle Václav Minibergera). Estetika. 36(2), 31. 30-60. 2000. Academia. 0014-1297.
- Dílo Zdeňka Němečka v americkém kontextu. Česká literatura. 48(4), 9. 399-407. 2000. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR. 0009-0468.
- Českoamerická poezie na počátku dvacátého století. Estetika. 34(1), 0. 54. 1999. 0014-1279.
- Egon Hostovsky. Dictionary of Literary Biogaphy. 9. 120. 1999. 1999 London, Detroit - San Francisco - Boston - Londo, Bruccoli Clark Layman Book. 0-7876-3109-4.
- Neznámý Zdeněk Němeček. Neznámí autoři - neznámé texty. 10. 217. 1999. 1999 Hradec Králové, Hradec Králové, Gaudeamus. 80-7041-279-8.
- Mesianisté a revolucionáři, český existencialismus 1945-1948. Rok 1947. 9. 237. 1999. 1999 Praha, Praha, Academia. 80-85-778-22-X.
- Reflexe excistencialismu v žurnalistice a esejistice poúnorového exilu. Česká literatura. 47(3), 0. 273. 1999. 0009-0468.
- Sex jako protikatolický argument v díle českoamerických volnomyšlenkářů. Sex a tabu v české kultuře 19. století. 8. 201. 1999. duben 1998 Plzeň, Praha, Academia. 80-200-0685-0.
- Vypravěčské pojetí prostoru v Němečkově románu Tvrdá země. Česká literatura. 46(2), 0. 167. 1998. 0009-0468.
- Dvě nepublikované exilové prózy Zdeňka Němečka. Estetika. 35(1), 0. 28. 1998. 0014-1279.
- Amerika jako prostor k vytěsnění - exilová tvorba Milady Součkové. Estetika. 34(4), 0. 24. 1997. 0014-1279.
- Dech volnosti.. Tvar. 8(12), 20-. 1997. 0862-657X.
- Dva pohledy na západní kulturu.. Tvar. 8(15), 20-. 1997. 0862-657X.
- Zpráva o stavu hermeneutického dialogu s universem.. Tvar. 8(21), 21-. 1997. 0862-657X.
- Ubohý Vonnegut aneb interpretace jako conquista. Tvar. 8(7), 1-2. 1997. 0862-657X.
- Střet dvou rozdílných modelů světa v oficiálním a exilovém cestopise padesátých let. Tvar. 8(6), 16-. 1997. 0862-657X.
- Němečkovy manhattanské prózy. Česká literatura. 45(4), 0. 391. 1997. 0009-0468.
- Sex jako argument v díle českoamerických volnomyšlenkářů.. Tvar. 8(17), 12-. 1997. 0862-657X.
- Konstituce a funkce prostoru v Durychově "Requiem".. Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý i neznámý. 119-127. 1997. Praha - Hradec Králové, Praha. 80-7041-661-0.
- Černého filozofická a literární koncepce v Sešitech o existencialismu. Václav Černý, život a dílo. 113-121. 1996. Praha, Universita Karlova. 80-85778-18-1.
- Dům a domov. Návrat Egona Hostovského. 58-63. 1996. Praha, Klub osvobozeného samizdatu. 80-901093-9-X.
- Transparentní sny Jakuba Demla. Tvar. 7(15), 16-. 1996. 0862-657X.
- Konstituce a funkce prostoru v Durychově Rekviem. Estetika. 33(1-2), 101-107. 1996. 0014-1291.
- Časové vědomí postav v díle E. Hostovského. Laboratoř psychologické prózy. 32-39. 1994. Hradec Králové, Acad. Press.
- Existenciální fenomén v tvorbě spisovatelů kolem časopisu Květen. Česká literatura. 41(6), 670-678. 1994. 0009-0468.
- Slovník české prózy 1945-1994. Slovník české prózy 1945-1994. 97-109. 1994. Ostrava, Sfinx.
- Odcizený svět a profánní tajemství v díle Egona Hostovského. Česká literatura 1948-1956. 107-111. 1993. Opava, Slezské zemské muzeum. 80-900030-7-9.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek