KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KUFNEROVÁ, Zlata, PhDr. CSc.

* 1935

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Praha
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - balkánské jazyky
Jazykověda - bulharština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - makedonština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulharistika - Jazykověda
Makedonistika - Jazykověda
Balkán - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bulharistika a makedonistika
- balkanistika
- lingvistika překladu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec překladatelů - členka
- Jenota tlumočníků a překladatelů - členka
Publikační činnost / Publications Knižní publikace:

- Bulharština pro samouky. - Praha : SPN, 1987. - 334 s.
- Stručná mluvnice bulharštiny. - Praha : Academia, 1990. - 309 s.
- Překládání a čeština / s kol. autorů. - Jinočany : H & H, 1994. - 260 s.

Články:

- Studie z bulharské dialektologie 1. - In: Slavica Pragensia. - Praha : Univerzita Karlova, 1971. - S. 27-32.
- Zum heutigen Stand der Forschung über griechische Elemente im Bulgarischen. - In: Les Études balkaniques tchécoslovaques, 4. - Praha : Univerzita Karlova, 1972. - S. 135-145.
- K pojetí a zaměření české lingvistické bulharistiky v minulosti a současnosti. - In: Práce z dějin slavistiky, 9. - Praha : Univerzita Karlova, 1983. - S. 105-113.
- K jazyku novobulharských obrozeneckých evangelních překladů. - In: Slavia. - Roč. 47 (1978), s. 345-349.
- Some Problems of Translation between Related Languages. - In: Proceedings of the IXth World Congress of FIT. - Varšava, 1984. - S. 224-225.
- Češki gramatiki, učebnici i rečnici na balgarskija ezik ot kraja XIX a načaloto na XX vek. - IN: Parvi meždunaroden kongres po balgaristika. Dokladi 2. - Sofia, 1984. - S. 246-254.
- Die Übersetzung des poetischen Textes und linguistische Analyse. - In: Acta Universitatis Carolinae : Translatologica Pragensia 2, č. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 1986. - S. 569-576.
- Bulharská krásná literatura v českém překladu v poválečném období. - In: Práce z dějin slavistiky, 12. - Praha : Univerzita Karlova, 1988. - S. 67-70.
- Literary translation and linguistic creativity. - In: Coming of Age : Proceedings of the 30th Annual Conference of the American Translators Association. - Washington, 1989. - S. 279-283.
- Beleški na preveduvanjeto poezija od makedonski na češki : vrz prevodite na poezijata od Mateja Matevski. - In: Kulturata i estetskata vrednost na kniževniot prevod. - Tetovo, 1989. - S. 23-37.
- K překladům bulharské poezie v uplynulém dvacetiletí. - In: práce z dějin slavistiky, 15. - Praha : Univerzita Karlova, 163-172.
- Die Übersetzung dichterischer Texte : zur exakten linguistischen Analyse. - In: Acta Germanistica Savariensia : Colloquia Contrastiva, 1. - Szombathely, 1993. - S. 39-46.
- Aspekty překladu poezie z makedonštiny do češtiny. - In: Makedonsko-češka naučna konferencija. - Skopje, 1998. - S. 187-191.
- Československo v Deníku Georgiho Dimitrova, 1933-1947. - In: Slovanský přehled, 2. - Praha : Academia, 2004. - S. 337-344.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek