KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KOLÁR, Jaroslav, Doc. PhDr. CSc.

* 1929-2013

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - česká literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - starší česká literatura, metodologie zkoumání
- editologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká knižnice - redakční rada
Publikační činnost / Publications - Česká zábavná próza 16. století a tzv. knížky lidového čtení. - Praha : NČSAV, 1960. - (Rozpravy ČSAV)
- Návraty bez konce / sest. L. Jiroušková. - Brno : Atlantis, 1999. - výběr studií J. Kolára s úplnou bibliografií.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek