KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KEJŘ, Jiří, Doc. JUDr. DrSc.

* 1921-2015

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Pomocné vědy historické
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Pomocné vědy historické
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny práva ve středověku
- husitství
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Commision Internationale pour l´Histoire des villes - čestný člen
- Iuris Canonici Medii Aevi Consoliatio - doživotní člen
- Arbeitskreis für Österreichische Stadtgeschichtsforschung - dopisující člen
- Collegium Carolinum
Publikační činnost / Publications - Právní život v husitské Kutné Hoře. - Praha : Nakladatelství ČSAV, 1958. - 237 s.
- Husitský právník M. Jan z Jesenice. - Praha, Nakladatelství ČSAV, 1965. - 177 s.
- Kvodlibetní disputace na pražské universitě. - Praha : Univerzita Karlova, 1971. - 206 s.
- Husité. - Praha : Panorama, 1984. - 265 s.
- Dějiny pražské právnické univerzity. - Praha : Karolinum, 1995. - 153 s.
- Vznik městského zřízení v českých zemích. - Praha : Karolinum, 1998. - 350 s.
- Husův proces. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 235 s.
- Magistri Iohannis Hus Questiones (Kritická edice) - Magistri Iohannis Hus Opera Omnia Xixa Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis 205. - Turnhout - Brepols, 2004. - XIX, 200 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek