KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ZAHRADNÍČEK, Tomáš, Mgr.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Dějiny a současnost - redakce, Náprstkova 10, 110 00 Praha 1
Muzeum pro Českou Sibiř a okolí, V Zámku 171, 257 86 Miličín
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 220 194
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address tzahradnicek@hotmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Politologie, mezinárodní vztahy
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Literární věda - Literární historie
Dějiny - Polsko
Dějiny - Slovensko
Dějiny - Ukrajina
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Bohemistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Polonistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Slovakistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Ukrajinistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Moderní a soudobé dějiny střední Evropy (zejm. české, slovenské, polské a ukrajinské)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace ukrajinistů - člen
Publikační činnost / Publications - Jak vyhrát cizí válku : Češi, poláci a Ukrajinci 1914-1918. - Praha : ISV, 2000.
- Městopis 2000 : 50 autorů, povídek, měst / Sest. Tomáš Zahradníček a Markéta Kořená. - Praha : NLN, 2000.
- Angažovaný pozorovatel / Raymond Aron / ed. a autor předmluvy Tomáš Zahradníček. - Praha : Mladá fronta, 2003.
- Planning the New East Central Europe: The Mid-European Democratic Union in the United States (1918). - In: In: Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / (eds.) Petr Roubal, Václav Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. - S. 39-56.
- Úseky polojasna : Vzpomínky Jiřího Loewyho / ed. a spoluautor Tomáš Zahradníček. Praha : NLN, 2005.

- Zprávy, komentáře, recenze a další příspěvky hlavně v novinách a časopisech, kde T. Zahradníček od roku 1991 pracoval jako redaktor (Český deník, Respekt, Denní Telegraf, Lidové noviny, Dějiny a současnost).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek