KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

NEUMANN, Bohumil, Prof. PhDr. DrSc

* 1930-2010

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Překladatelé
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - ruská literatura
Dějiny - Rusko
Jazykověda - ruština
Literární věda - Teorie literatury
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Rusistika - Jazykověda
Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny ruské literatury 2. poloviny 19. století (narodnická literatura)
- teorie literatury (žánry)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů
Publikační činnost / Publications - O literatuře v epoše narodnictví. - Praha : Univ. Karlova, 1974. - 101 s. - (AUC. Philologica, Monographia ; 44).
- Hledači naděje : svědectví o epoše narodnictví. - Praha : Lidové nakl., 1974. - 294 s.
- O charakteru realismu v některých povídkách V. G. Korolenka. - In: Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury. 5. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1961. - S. 279-293.
- Ženské postavy v literatuře o narodnickém hnutí. - In: Bulletin ruského jazyka a literatury. 30. - Praha : Univ. Karlova, 1989. - S. 21-34.
- O narodnické literární kritice. - In: Slavica. 7. - Praha, 1991. - S. 119-123. - (Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. phil., Philologica).
- Poezie boje a smutku (narodnická poezie). – In: Filologické studie III., Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. - Praha, 1973, s. 123-133.
- Slovník ruských spisovatelů : od počátků ruské literatury do roku 1917 / [Mojmír Botura ... [et al.]]. - 2., dopl. a opr. vyd. - Praha : Lidové nakladatelství, 1978, c1977. - 357 s. - Spoluautor: 60 hesel.
- Literární druhy a žánry pro posluchače rusistiky / Autor: Bohumil Neumann a kol. - 1. vyd. - Praha : SPN, 1981. - 128 s. – Autor kapitol: Literární druhy – s. 5-14, Epika – s. 37-42, Povídka – s. 69-75.
- Malý slovník Uměleckého svazu autorů detektivní a dobrodružné literatury. – Praha : Pražská vydavatelská společnost, 1995. – Uspořádání.
- Lásky. Svatby a zálety slavných : L. N. Tolstoj, Puškin, Jesenin, Čajkovskij, Alexandr II. / Spoluautorka: J. Moravcová. – Praha : Erika, 2001. – S. 141.
- Slovník spisovatelů : Sovětský svaz : Literatura ruská, ukrajinská a běloruská, literatury sovětského Pobaltí, literatury sovětského východu / zpracoval kolektiv autorů za hlavního vedení Milana Hraly. - Praha : Odeon, 1977. - 2 sv. – Autor 60 hesel.
- Ruská literatura 19. století (od konce 18. století do začátku 20. století) / [Aut.] M. Jehlička ...[aj.]. - Praha : Univerzita Karlova, 1993. - 209 s. – Spoluautor.
- Program „teror“ (narodnické hnutí). – Praha : Sebo, 1993. – sešit č. 2 , s. 37-55, (edice Důvěrné).
- Novela a povídka v sovětské literární vědě 30. let. – In: Československá rusistika. – č. 4 (1985), s. 185-188.
- K postavě Marianny v románu Novina. – In: Slavica Pragensia. – Roč. XXVII (1984), AUC, Philologica 3, s. 75-79.
- Romanopisec 80.-90. let (Ertěl). – In: Bulletin ruského jazyka a literatury. – Roč. XXVIII (1987), s. 115-126.
- K Puškinovu jubileu – a nejen k němu. – In : Cizí jazyky. – č. 5 (2001), s. 173.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek