KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MITTER, Patrik, Mgr. Ph.D.

* 1970

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Nová 30, 400 03 Ústí nad Labem
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 603 964 120
E-mail / E-mail address mitter@pf.ujep.cz ; patrik.mitter@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Onomastika
Jazykověda - slovenština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bohemistika
- slovotvorba
- lexikologie
- onomastika
- česko-slovenské jazykové kontakty
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Onomasická komise Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR
Publikační činnost / Publications - Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, Acta Universitatis Purkynianae, č. 95, 2003. - 190 s.
- Poznámky ke složeným hybridním substantivům s prvním komponentem (členem) cizího původu v současné slovní zásobě. - In: Slovo a slovesnost. - Roč. 64 (2003), s. 289-297.
- K hybridním složeninám (s prvním komponentem cizího původu) v NSČ 2. - In: Jazykovedný časopis. - Roč. 56 (2005), s. 31-43.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek