KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MAN, Oldřich, Prof. PhDr. CSc.

*

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - lexikologie a lexikografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů
- Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka (MAPRJAL)
Publikační činnost / Publications - Rusko-český slovník lingvistické terminologie / L. Koval, O. Man. a kol. - Praha.: SPN, 1960 - 312 s.
- Postavení slovesa v systému terminologie . - In: Slavica
Pragensia. 6. - Praha, 1964. - S. 129-138. - (AUC. Philologica).
- Rusko-český lékařský slovník / O. Hejk, O. Man a kol. - 1. vyd. - Praha.: SZN, 1966. - 995 s.
- Jazykové šablony v odborném stylu. - In: Slavica Pragensia. 11. - Praha, 1969. - S. 103-111. - (AUC. Philologica).
- Transformace jako překladatelský postup. – In: Ruský jazyk. – č. 6 (1975-76), s. 248-256.
- Metoda překladového porovnání a lingvistické problémy. – In: Preklad odborného textu. – Bratislava, 1974. – S. 99-108.
- Struktura víceslovných/komplexních/ pojmenování v ruštině. - In: Sborník statí o jazyce a překládání / Red. a úvod O. Man. - Praha: SPN, 1972. - S. 122-140.-Základy lexikologie ruského jazyka. - Praha : Univ. 17. listopadu, 1974. - 212 s. - 2. vyd.: Státní pedagogické nakl., 1976.
- K problémům transformace v překladu, zejména transformace lexikální. - In: Čs. rusistika. - č. 5 (1977). - S. 219-225.
- Otázky ekvivalence v odborném překladu. - In: Preklad společenskovedných textov. - Bratislava, 1978. - S. 51-60.
- Základy lexikologie ruského jazyka : určeno pro posluchače fak. pedagog. - 2.vyd. - Praha : SPN, 1987. - 212 s . - (díl 1.)
- Ruské lexikografické termíny, jejich chápání a překlad. - In: Ruština v teorii a praxi. - č. 3 (1989). - S. 13-16.
- O potřebě nových pohledů na některé otázky lexikologie. - In: Ruský jazyk. - Roč. 40, č. 10 (1989/90), s. 434-441.
- Reálie a jejich místo ve vyučování ruskému jazyku / Eliška Baťková, Oldřich Man, Univerzita Karlova. - Praha, 1990. - 160 s.
- Stratifikace lexikálních složek ruských lékařských textů a jejich lingvodidaktické využití / Marie Hořká, Oldřich Man. - Praha, 1990. - 248, 20 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek