KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HRDÁ, Judita, PhDr.

* 1958

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Etnologický ústav, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 828 601
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address hrda@eu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.eu.cas.cz/bio_Hrda.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Česká národopisná bibliografie
- Lidová strava
- Cukrářské řemeslo
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká národopisná společnost - členka
Publikační činnost / Publications - Česká národopisná bibliografie 1991. – Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995. – 345 s.
- Česká národopisná bibliografie 1992. – Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2000. – 346 s.
- Česká národopisná bibliografie 1993. – Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2001. – 286 s.
- Česká národopisná bibliografie 1994. – Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2002. – 401 s.
- Česká národopisná bibliografie 1995. – Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2003. – 500 s.
- Český historik František Kutnar. – Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov a Etnologický ústav AV ČR, 2005. – 16 s.
- Pojednání o bramborách a receptech v kuchyni všední i sváteční našeho i minulého věku. In: Malé dějiny brambor / sest. František Kutnar. - 2. přeprac. a rozš. vyd. – Pelhřimov–Havlíčkův Brod–Praha : Nová tiskárna Pelhřimov–Výzkumný ústav bramborářský–Etnologický ústav AV ČR, 2005. - S. 181-196.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek