KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

LEPILOVÁ, Květuše, Doc. PhDr. CSc.

* 1933-2020

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Dějiny - Česko (Československo)
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Dějiny - Rusko
Dějiny - Slovensko
Literární věda - Teorie literatury
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - recepce literatury
- dějiny ruské a české kultury
- teorie literárního čtení
- čtenářská recepce
- řečová komunikace verbální a neverbální
- cizojazyčná řečová a literární komunikace
- moderní výukové technologie (videotvorba a tvorba CD)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury - členka
- Česká asociace rusistů - členka
- Slavistická společnost Franka Wolmana při FF MU v Brně - členka
- Ars comparationis - členka pobočka při Masarykově univerzitě
- International Association of Word and Image Studies (Hamburg) - členka
- České asociace slavistů - členka výboru
- Lýskův nadační fond v Brně – členka správní rady a správkyně archivu dětských sborů F. Lýska z let 1923 – 1977.
Publikační činnost / Publications 1. Monografie 1981 - 2004:

-Konkretizace uměleckého textu a čtenářská aktivita. Problémy cizojazyčné komunikace na střední škole. Materiály V.kongresu MAPRJAL. Olomouc 1981. 107 s.
-Problematika literárního čtení. Materiály k V. ODR. UP Olomouc 1983, 40 s.
-Malý slovník rusko-český literárních vztahů...Zahrádka, M., Dostálová, Z., Kostřica, V., Žváček, D. Praha 1986, 140 s.
-Středoškolské čtenářství. KPÚ Ostrava, pracoviště Olomouc 1990, 79 s. ISBN 80-9000158-2-4
-Transformace rusistického vzdělávání. (Alternativy výuky konce tisíciletí)…a kol. FF OU, Ostrava 1997, 58 s. ISBN 80-7042-486-9
-Řečová komunikace verbální a neverbální. FF OU, Ostrava 1998, 150 s. ISBN 80-7042-496-6
-Stručný slovník řečové komunikace. (Výběr z českých a slovenských prací)… Hrdlička, M. – Demlová, E. Ostrava. FF OU 2000, 112 s. ISBN 80-7042-574-1
-Dynamika řečové a literární komunikace („Multimediální čtenář“). FF OU, Ostrava 2002, 78 s. ISBN 80-7042-619-5
-„Vyprávějte si s námi“ („Let us Tell a Story“). CD. Námět, scénář, experimenty. AVC IC UP Olomouc 1986 – 2002
-Text a kontext. …a kol. Ostravská univerzita, Ostrava 2003. 88s. ISBN 80-7042628-4
-Text a dialog.(Cizojazyčná řečová komunikace)…a kol. Ostrava 2003, 98s. ISBN 80-7042-651-9
Text, obraz, zvuk. („Vyprávějte si s námi!“). Ostravská univerzita, Ostrava 2003. 100 s.. ISBN 80-7042-652-7
-K verbální a neverbální komunikaci. Výběr z prací českých a slovenských autorů. …a kol. E. Demlová, M. Hrdlička, M. Vavrečka. Repronis Ostrava 2004. 358 s. ISBN 80-7042-662-4
-Dogovorilis! Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině. T. Kozlova a kol….M. Vavrečka, I. Kurlova, M. Kulgavčuk. Nakl. Fraus, Plzeň 2004. 474 s. a CD. ISBN 80-7238-155-5.
-K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. …a kol. E. Demlová, E. Gromová, Ch. Hopkinson, M. Hrdlička, Z. Nedomová, B. Rudincová, M. Vavrečka. Editor K. Lepilová. Repronis Ostrava 2004. 256 s. ISBN 80-7042-676-4.

2. Stati

- Čitatel - stredoškolák a makrosféra kultúry. Čitateĺ, 1990, 12, 436 – 38
- Vosprijatije literatury i kuĺtury junym čitatelem-zritelem. (V kontekste teorii literaturnogo čtenija i poetapnosti formirovanija t. n. literaturodidaktiki). VII kongress Maprjal, Moskva 1990. In: Doklady i soobščenija čechoslovackoj delegacii. Praga 1990, 208 - 212
Potencial učaščegosja-čitatelja i tvorčeskaja kompetencija učitelja (Rezultativnost učebnogo processa). Ruský jazyk 1990, 10, 446 - 451
- Ĺahko je stať sa čitateľom? (Etapa predčitateĺská). Čitateĺ, 1990, 5, 166 – 167. ISSN 0009-7438
Čitatel a text. (Etapa predčitatelská). Čitateĺ, Bratislava 1991, 6, 209 – 211. ISSN 0009-7438
Recepce A. Kuprina českou kritikou (léta 1913 - 1988). AUPO, Facultas Philosophica. Philologica 62, 1991, 141 - 147. ISBN 8-7067-852-6.
- Nové učební texty pro vyučování ruštině na středních školách. In: Cizí jazyky, 1991, č. 7, s. 283. ISSN 1210-1811
Literárněčtenářská kompetence adolescenta a žánr (Anticipace originálu tzv. Legendy o hořícím srdci M. Gorkého). In: AUPO Facultas Philosophica. Philologica. Praha, FF UK 1991, s. 107-112. ISBN 80-7067-852-6
- Literatura - recepce - čtenář (Terminologické migrace a metodologická úskalí). In: Acta Facultatis Philosophicae: Jazyk, literatura, umění. Series D-29. Ostrava, FF OU Ostrava 1992, s. 34-45. ISBN 80-7042-051-0
La Traduction litteraire et son destinataire (Un jeune lecteur) In: 8 th International Conference of Translation and Interpreting UK Praha. TOP, 1992, 40 – 41. ISBN 80-85866-05-1
- Vosprijatije M. Cvetajevoj v Moravii (Vklad perevodčika J. Tejchmanna). In: Meždunarodnaja konferencija M. Cvetajeva v Čechoslovakii. 17 - 18 oktjabrja 1992 g. Tezisy
První dětská encyklopedie Orbis pictus. Komenský, 1992, 7, 328 – 329
- Nové učební texty pro vyučování ruštině na středních školách. Cizí jazyky, 1991 - 1992, 7, 283
- Čitatelskoje i perevodčeskoje vosprijatije M. Cvetajevoj (Chudožestvennyje perevody Jaroslava Tejchmanna). In: Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 2, s. 25-29. ISSN 1211-7676
Literatura – recepce - čtenář (K otázkám výzkumu). In: Acta Facultatis Philosophicae, Universitas Ostraviensis. Ostrava, FF OU Ostrava, 1993, s. 13-19. ISBN 80-7042-386-2
Čtenářská recepce literatury (K otázkám výzkumu). In: Universitas Ostraviensis. AFPhUO. Litterarum studia.. Ostrava, FF OU Ostrava 1993, s. 13-19. ISBN 80-7042-386-2
Chudožestvennyj perevod i adresat (Junyj čitateľ). In: Studia Slavica. Ostrava, FF OU 1993, s. 111-116. ISBN 80-7042-394-3
- Žanr – instrukcija čitatelju (anticipacija). In: Litteraria humanitatis II. Genologické studie. Brno FF MU 1993, s. 85-87
- Sovremennoje vosprijatije skazki (Ontogenetičeskij podchod). In: Mezinárodní konference Poetika literárních žánrů. Brno 9. - 11. září 1993. Teze
Disciplina Russkaja kuĺtura. In: Rossica Ostraviensia.1993 Lingua rossica in sphaera mercaturae FF OU Ostrava 1993, 131 – 139. ISBN 80-7042-391-9
- Diagnostický videoprogram při recepci uměleckého díla (od předčtenářství ke čtenářství). PdF Ostravské univerzity 1994, s. 292 – 295
Čtenářem se dítě stává...? Čtenář, 46, 1994, č. 6, 185 - 189. ISSN 00112321
- Krajina předčtenářství. (K výzkumu tzv. předčtenářství). Čtenář, 46, 1994, č. 4, s. 114 – 117. . ISSN 00112321
1995
- Pohádka je literární zážitek. In: Čtenář, 1995, č. 9, s. 8 – 14. ISSN 0011-2321
- Artistic translation and its adressee (Young reader). In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica 2, Translatologica Pragensia VI. Prague 1995, s. 23-28. ISSN 0567-8269
- Leoš Janáček a ruská literatura, hudba a kultura. In: Opera Slavica V, 1995, č. 3, s. 50-52. ISSN 1211-7676
Prvky ruského impresionismu v tvorbě A. Kuprina. In: Filologija rosyjska. Zeszyty naukowe. Opole, Uniwersytet Opolski 1995, s. 82-91. ISBN 83-9027-951-7
Dětská recepce pohádky na konci tisíciletí (Videozáznam o potřebě dialogu v epoše videoboomu). In: Technológia vzdelávania tretieho tisícročia. VŠP, Nitra 1995, s. 265 – 268. ISBN 80-967339-2-3
- Rol disciplin Rodnoj jazyk i Neverbalnaja kommunikacija. In: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae. FF OU, Ostrava 1995, s. 161 - 168. ISBN 80-7042-436-2
- Dětská recepce pohádky na konci tisíciletí (Videozáznam o potřebě dialogu v epoše videoboomu). In: Technológia vzdelávania tretieho tisícročia. VŠP, Nitra 1995, s. 265 – 268. ISBN 80-967339-2-3
- Tzv. vnitřní dialog "adresát - autor" a čtenářská konkretizace uměleckého textu. In: Litterarum studia . Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 155, č. 2, 1995, s. 71 – 76. ISBN 80-7042-432-X
- Sovremennoje vosprijatije žanra skazki (Ontogenetičeskij podchod). In: Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson. FF MU, Brno 1996, s. 429-438. ISBN 80-210-1437-7
- Znakový a obrazný aspekt (čtenářská konkretizace veršů A. Bloka). In: Acta philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia slavica. FF OU, Ostrava 1996, 163, č. 3, s. 147 – 154. ISBN 80-7042-462-1
- Předčtenářství a virtuální realita. Teze konference k 50. výročí PdF MU v Brně Cesty ke tvořivé škole, 13.- 14. 11. 1996, s. 48 – 56.
- Аntropologičeskoje i sravniteľnoje vosprijatie kultury. In: Kulturologické aspekty vyučovania ruského jazyka a literatury. UKF, Nitra 1996, s. 85 – 89. ISBN 80-8050-075-4
Rečevaja taktika v ustnoj biznes-kommunikacii perevodčika. (Аssociativnosť i tak naz. vnutrennij monolog bakalavra). In: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae. FF OU, Ostrava 1996, s. 199 - 206. ISBN 80-7042-456-7
- Celostnosť i slovo v chudožestvennom tekste. (Konkretizacija pejzaža Majskoj noči ili Utoplenicy). In: Text i slovnik v nauczaniu języka i literatury rosyjskiej. Uniwersytet Opolski, Opole 1996, s. 227 - 232. ISBN 83-902795-1-7
- Znakový a obrazný aspekt (čtenářská konkretizace veršů A. Bloka). In: Acta Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia slavica. FF OU, Ostrava 1996, 163, č. 3, s. 147 – 154. ISBN 80-7042-462-
- Videoprogram "Vyprávějte si s námi". In: Přínos alternativních škol k optimálnímu rozvoji školské soustavy. Olomouc 1997, 79 – 83. ISBN 80-7067-832-1
Poznávání literárního díla, recepce a estetické vědomí (K Ingardenově fenomenologické koncepci z r. 1937). In: Litterarum studia. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 169. Ostrava, OU 1997, s. 75-84. ISBN 80-7042-488-5
- Dichotomie neverbální – verbální. In: Transformace rusistického vzdělávání. (Alternativy výuky konce tisíciletí). OU Ostrava 1997, s. 5-10. ISBN 80-7042-486-9
- Komunikace ve sféře byznysu a bakalářské studium ruštiny (tlumočník a řečové taktiky). In: Vzdelávanie v meniacom sa svete. UKF, Nitra 1997, s. 172 – 174. ISBN 80-967339-9-0
- Verbální a nonverbální komunikace. Taktiky tlumočníka. (Potřeba kultury v projevu manažera). In: Současný management. VŠB-TU, Ostrava 1997, s.115 – 116. ISBN 65-8765-234-3
- Sovremennoje vosprijatije russkoj literatury v češskoj srede (roľ adresatа). In: Literatury i języki Slowian wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Uniwersytet Opolski, Opole 1997, s. 203 – 208. ISBN 83-902795-5-X
- Pauza (molčanije) i ritm v rečevom, verbaľnom i neverbaľnom obščenii (Empatija i umenije perevodčika slyšať i slušať sebja). In: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae. FF OU, Ostrava 1997, s. 171 –176. ISBN 80-7042-484-2
- Verbální a nonverbální komunikace. Taktiky tlumočníka. In: Současný management. Současný management. 15-16.9.1997. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997, s. 115-116.ISBN 65-8765-234-3
- Avtootvetčik i kratkaja ustnaja informacija (Tipy rečevoj taktiki putevoditelja i perevodčika). In: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae. FF OU, Ostrava 1998, s.69-76. ISBN 80-7042-521-0
- Telefonní záznamník a stručná ústní informace. (Typy řečové taktiky průvodce a překladatele).In: Rossica Ostraviensia. Ostrava, FF OU 1998, s.69-76. ISBN 80-7042-521-0
- Tvořivý čtenář a počítačový hráč. (Závažnost etapy předčtenářství). In: Cesty k tvořivé škole. PdF MU, Brno 1998, s. 306-310. ISBN 80-210-1938-7
- Recepcija narodnoj skazki na poroge tysjačeletija (Deficit osoznanija poetiki?). In: Literaria humanitatis VI. Alexandr Veselovskij a dnešek. FF MU, Brno 1998, s. 184-191. ISBN 80-210-1879-8
- A. S. Puškin jako symbol kultury nejen ruské ("Tvůrčí zrada" a recepce poetiky konce tisíciletí).In: Opera Slavica IX. 1999, č.3, s.16-26 ISSN 1211-7676
Akseleracija i reč multimedij v sfere biznesa (Inojazyčnaja rečevaja kommunikacija kak filologičeskij projekt). In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. FF OU, Ostrava 1999, s.65-70. ISBN 80-7042-549-0
- Biznes-kommunikacija. Internet. Novaja gramota. In: Slavica Quinqueecclesiensia V.Janus Pannonius tudományegyetem, Pecs, s.239-244. ISSN szám 1218-800X
Překladatel díla a čtenář multimediální éry (videodiagnostika 1986-98). In: Výchova a vzdelávanie na prelome tisícročia. UPJŠ Košice 1999, s.289-293 ISBN 80-7097-365-X
- Puškin kak simvol russkoj kul´tury. In: Věstnik MGU. Serija 19. Lingvistika: mežkul´turnaja kommunikacija. Moskva 1999, 2, s.20-27. INDEX 47817
- Recipient masových sdělovacích prostředků, řeč pohádky a nová gramotnost. In: Vystoupení členů katedry rusistiky na IX. Mezinárodním kongresu MAPRJAL. Ostrava 1999, s.13-18.ISBN 80-7042-535-0
- F. L. Čelakovský, A. S. Puškin a F. Chopin - zrozenci téže doby. In: Opera Slavica. 1. vyd. 1999, roč.9, sv.3, s.48-49, ISSN 1211-7676.
- Reč jumora v recepcii kultury konca tysjačeletija (rol perevoda i dublirovanija skazki "Morozko") In: IX meždunarodnyj kongress MAPRJAL, Bratislava 1999, s.152-153 ISBN 8086261-03-45
- Puškinův Evžen Oněgin, Čajkovskij a Dvořák. In: Opera Slavica IX., 1999, č. 3, s. 45-47. ISSN 1211-7676
Překladatel díla a čtenář multimediální éry. (Konkretizace uměleckého textu a poetické vědomí). In: 15x o překladu. JTP, Praha 1999, s. 13-18. ISBN 80-86261-03-4
- Řečová komunikace čtenáře (a diváka) počítačové éry (videodiagnostika 1986-98). In: Výchova a vzdelávanie na prelome tisícročia. UPJŠ, Košice 1999, s. 289-293. ISBN 80-7097-365-X
- Neverbální a verbální řečová komunikace na konci tisíciletí. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. FF MU, Brno 1999, s. 108-112. ISBN 80-210-2225-6
Akcelerace řeči v multimediální sféře. In: K. Lepilová a kol. Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny. Ostrava, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita 2000, s. 85-89. ISBN:80-7042-573-3
- Akcelerace v naraci při konkretizaci uměleckého textu. („Multimediální čtenářství“). In: Litteraria humanitas IX. MU Brno 2001, s. 133 – 141
- Reč pisem A. S. Puškuna (epistoljarnyj stiľ v kommunikacii). In: Litteraria humanitas VII. A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech. FF MU, Brno 2000, 141- 156. ISBN 80-210-2300-7
- Obraz, slovo a řeč „multimediálního čtenáře“ (Videoprogram „Vyprávějte si s námi“ z let 1986-1999). In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. PF OU, Ostrava 2000, s. 71-77. ISBN 80-7042-459-6
- Akceleracija reči reklamy v marketinge. (Obraz, slovo i adresat). In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2000. Cestovní ruch Ostrava. FF OU Ostrava, 2000, s. 39-44. ISSN 80-7042-575-X.
- Akcelerace řeči a anticipace „multimediálního čtenáře“ (Pohádka a reklama). In: CD JPT, Praha 2000, s. 48-53.
Akcelerace řeči v multimediální sféře. In: Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny. FF OU, Ostrava 2000, s. 85-89 ISBN 80-7042-473-3.
- „Multimedial Reader“ and Videodiagnostics „Have a Talk with us“ (research in the years 1986-1999). In: Unity and Diversity in Literary Development. The Central European Conference on Reading. Bratislava 2000, 6-8, s.80-81 ISBN 0-968403-0-4
- Ingardenova konkretizace literárního díla a vědomí poetiky v multimediální sféře.In: Literární věda na přelomu 21.století. Opava 2000, Slezská univerzita, s.109-116.ISBN 80-7248-090-1
- Překladatel - adresát - masmediální a multimediální sféra. In: 12 x o překladu. CD 10 let JTP. JTP@4u.net. Praha 2000
- Češskij adresat i skazka „Tri medvedja“ L. N. Tolstogo. In: Slavističeskije čtenija pamjati P. A. Dmitrijeva i professora G. I. Safranova. SPbGU, Sankt-Peterburg 2001, s. 173-175. ISBN 5-8465-0063-3
- Akcelerace v naraci při konkretizaci uměleckého textu („Multimediální“ čtenářství). In: Litteraria humanitas. Brno, FF MU 2001, s. 133-142. ISBN 80-210-2531-X
Čtenářem se dítě stává …? In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Humor ve světě dětí. PdF OU, Ostrava 2001, s. 79-82. ISBN 80-7042-195-9
- Obraz-slovo, slovo-obraz v ontogenezi čtenáře. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi Cesty ke komunikaci. PdF OU Ostrava, 2001. s. 13-17. ISSN 80-7042-183-5.
- Dinamizm v rečevoj kommunikacii detej. In: Dni slavjanskoj pismennosti i kuľtury. Učenyje zapiski Volgo-Vjatskogo otdelenija Meždunarodnoj Slavjanskoj akademii nauk, obrazovanija, iskusstv i kuľtury, vyp. IX, Nižnij Novgorod, izd. Nižegorodskogo universiteta 2001, s. 99-105. ISBN 5-85746-621-0.
- Vlijanije muľtimediaľnoj sfery na reč detej. In: Teorija jazykoznanija i rusistika: nasledije B. N. Golovina. Izd. Nižegorodskogo universiteta, Nižnij Novgorod 2001, s. 205-209. ISBN 5-85746-641-5
- Distancija kak prostranstvenno-vremennaja kategorija informacii (mobiľnyj telefon, e-mail). In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. FF OU Ostrava 2001, s. 45-50. ISBN 80-7042-598-9
- Tzv. paralelní slovník a cizojazyčná komunikace s uměleckým textem. In: Cizí jazyky, 2001/2002, č. 1, s. 8-9. ISSN 1210-1811
- The Acceleration of Linguistic Communication, Non-readership and the Multimedia Sphere (The Addressee – Text and Picture – Translatology). In: Perspectives on Interpreting. Edited by Giuliana Garzone, Peter Mead, Maurizio Viezzi. Biblioteca della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori. Forli 2002, s. 155– 162. ISBN 88-491-1956-9
- Epistoljarnoje nasledije junoj poetessy Cvetajevoj i moravskije perevodčiki. In: Dni Mariny Cvetajevoj – Všenory 2000. Národní knihovna ČR, 2002, Praga 2002, s. 207 – 218. ISBN 80-7050-382-3
- Komenského klíče ke komunikaci s textem a k porozumění světu. In: Příspěvek k bádání v oboru rusistika. Nastupující vědecká generace. III. mezinárodní studentská konference. Ostrava 2002 . ISBN 80-7042-602-0
Dynamika řečové komunikace a obtíže teorie komunikace. In: Lingua et communicatio 2002. Ostravská univerzita, Ostrava 2002, s. 9 – 16. ISBN 80-7042-617-9
- Akcelerace řečové komunikace, nečtenářství a multimediální sféra. In: TOP XIII, 2002, č. 61, s. 11. ISBN 1210-4159
- Češskij adresat i skazka L. N. Tolstogo „Tri medvedja“. In: Sb. Studia Slavica V. FF OU, Ostrava 2002, s. 167-179. ISBN 80-7042-609-8
- Bizness-kommunikacija i terminologija rečevoj kommunikaciji. In: Lingua et communicatio 2002. Ostravská univerzita, Ostrava 2002, s. 75 – 80. ISBN 80-7042-617-9
- Ohlédnutí – 1993 a výhledy – 2003. In: Lingua et communcatio in sphaera mercaturae. FF Ostravské Univerzity, Otrava 2003, s. 9 – 16. ISBN 80-7042-647-0
Integrační procesy v řeči a dnešní dynamický svět dětské kultury a literatury. In: Česká slavistika 2003. Academia 2003, Praha, s. 361–368. ISBN 80-200-1093-9
- Razvitije kulturnoj reči detej i vnutrennjaja reč kultury slovesnosti. (Paradoksy dinamiki rečevoj i literaturnoj kommunikaciji). In: Russkoje slovo v mirovoj kulture. Rossija v mirovom kulturnom prostranstve. Doklady 10-ogo kongressa Maprjal. Sankt-Peterburg 2003, s. 198–203. ISBN 5-7325-0757-4
- Život uměleckého textu v kontextu člověka (čas a prostor). In: Text a kontext. Ostrava 2003, s. 7 – 14. ISBN 80-7042-628-4
- Tradiční pohádky dnes a kognitivní prostor encyklopedií pro děti. (Multimediální cesta čtenáře od knihy k počítači?). In: Studia Slavica VII. Slovanské studie VII. Uniwersytet Opolski – Ostravská univerzita. Opole 2003, s. 131 – 140.ISSN 1214-31
- Slovo, obraz, muzyka. (Paradoksy junoj M. Cvetajevoj). In: Litteraria humanitas XII. Moderna– avantgarda – postmoderna. Masarykova univerzita v Brně. Brno 2003, s. 383-390. ISBN 80-210-3118-2
2004
- Dinamizm detskoj reči v situacii „mobilemanii“ i reklamy. In: Puškinskije čtenija. Filologija v XXI veke: problemy i metody issledovanija. Sb. medunarodnoj naučnoj konferencii.Min. obrazovanija i nauki RF, LGU im. A.S.Puškina. Saga. Sankt-Peterburg 2004.S. 95 – 97.ISBN 5-901609-43-3
- Erbenova Kytice – 1853 a Harry Potter – 2003 (recepce trichotomie „text-obraz-hudba). In: Studia Slavica VIII.Sloanské studie VIII. Uniwersytet Opolski – Ostravská univerzita. Opole 2004, s. 277 – 284. ISSN 1214-3111
- Integracija reči detej v pautine technologij verbalnogo i neverbalnogo. In:
Ogród nauk filologicznych.Ksiega jJubileowa poswiecona prof. S. Kochmanowi. Wydzial Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2005. S. 369 – 374.ISBN 83-7395-138-5

3. Učební texty

- 3 x 5 témat z ruského jazyka, kultury a literatury…Kovačičová, O. Česká verze. 89 s. SPN Praha 1991
Očerk russkoj kultury. Ostrava, FF OU 1996, 110 s. ISBN 80-7042-443-5
- Оčerk russkoj kultury. Ostrava, FF OU 1998, 110 s. (2. vydání). ISBN 80-7042-495-8
Оčerk russkoj kultury. Ostrava, FF OU 1998, 110 s. (3. vydání). ISBN 80-7042-495-8
- Řečová komunikace verbální a neverbální. Ostrava, FF OU 1998, 150 s. ISBN 80-7042-496-6
Řečová komunikace verbální a neverbální. Ostrava, FF OU 2001, 150 s. (2. vydá¬ní). ISBN 80-7042-585-7
- Od počátků k maturitě z ruštiny. Sekvence CD-ROM. Námět a scénář. Produkce CIT Ostravské univerzity, Martin Jurček. Ostrava 2002. 20 min.

4. Stati 1989 – 1962:

- Žánr - styl - struktura cizojazyčné učebnice. In: Tvorba učebnic, sv. 7. Praha 1989, 101 – 107
- Interiorizace literatury a učitel. Ruský jazyk 1989 - 90, 7, 305 - 309
- Muzyka i balet. In: Strana i kuĺtura. Praha 1989, 580 s., s. 489 - 504 ...Jehlička, M. a kol.
- K recepci ruské literatury E. Krásnohorskou. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica 58, 1988, 43 – 52
- Struktura "učebnice-čítanky" pro literární čtení v ruštině. Ruský jazyk 1989, 5, 217 – 221
- Umění otázky. Ruský jazyk 1988 - 89, 6, 260 - 263
- Učebnice-čítanka a tvořivost učitele. Ruský jazyk 1988, 4, 160 - 162
- Blíže k myšlení žáka (Literární čtení a řečová činnost). Ruský jazyk 1988 – 89, 2, 63 – 66
- Chudožnik – vremja - čitateĺ. V. Vinogradovskije čtenija. In: Aktuaĺnyje voprosy izučenija i prepodavanija russkogo jazyka i literatury. Tezisy dokladov i soobščenij. Praga 1988, 64 - 66
- Maxim Gorkij a čtenářství. In: Maxim Gorkij a dnešek. UP Olomouc 1987, 197 – 204
- Anticipace uměleckého textu (Otázky čtenářské konkretizace). AUPO Facultas philosophica. Philologica 56 , 1987, 105 - 112
- Rezultativnost vyučovacího procesu a tvořivost učitele. In: Olomoucké dny rusistů VII. Olomouc 1987, 47 - 68
- Varieta čtenářské konkretizace krajinomalby. Slavica Lublinensia et Olomucensia 1986, Lublin 1986, 207 - 213
- Učebnik-chrestomatija dlja staršeklassnika (Koncepcija - struktura - žanr – stiĺ). In: Sovremennyj učebnik russkogo jazyka, teorija i praktika. VI kongress Maprjal, Budapest 1986, 118
- Dichotomie "ideověestetická informace a literární komunikace". Ruský jazyk 1986 - 87, 8, 358 – 363
- Literární čtení jako výchova a vzdělání čtenáře. Rossica Olomucensia XXV, Olomouc 1987,105 – 110
- Cesty ke čtenářství. In: Některé aktuální otázky sociologie umění, zvláště literatury. Václavkova Olomouc 1986. UP Olomouc 1987, 145 - 156
- Psichologija inojazyčnogo čitatelja-staršeklassnika i estetičeskoje vospitanije v učebnike-chrestomatii. Rossica Olomucensia XXV, Olomouc 1986, 145 – 148
- Literaturnaja kommunikacija i informacija. (Migracija i uporjadočenije terminov v literaturnom čtenii). In: Filologické studie UK Praha, XIV. Princip aktivnoj kommunikativnoj napravlennosti v obučenii ruskomu jazyku. UK Praha 1986, 143 - 151
- Psichologija čitatelja chudožestvennogo teksta i teorija literaturnogo čtenija (na russkom jazyke). In: Lingvodidaktik und Theorie des Fremdsprachenerwerbs, KMU Leipzig 1986, 106 – 115
- Tradicii i napravlenija v obučeniji russkomu jazyku i literature v ČSR. (Dostiženija - problemy – perspektivy) In: Zimek, R. - Zahrádka M., Lepilová, K., Česká rusistika před VI. kongresem MAPRJAL. Olomouc 1985, 43 - 61
- Alexandr Kuprin a česká kritika (1906 - 1912). AUPO, Philologica 51, 1985, 63 – 71
- Mnogoaspektnost´i kompleksnost´ problematiki literaturnogo čtenija. Ruský jazyk, 37, 1984/85, č.7, s. 299-307
- Pojetí učebnice-čítanky pro SOŠ a SOU. Ruský jazyk, 36, 1983/84, č.1, s.34-39.
- Sovremennyje puti k inojazyčnoj literaturnoj kommunikacii. Ruský jazyk 1983, 7, 307 – 310
- Čitateĺskaja konkretizacija i transpozicija chudožestvennogo teksta. Ruský jazyk 1983, 10, 433 - 440 43.
- Portrét a obraz postavy. (Čtenářská konkretizace cizojazyčného uměleckého textu.)In: Slavica Olomucensia IV, AUPO, Philologica 47, Praha 1982, 155 – 160
- Puti k inojazyčnoj literaturnoj kommunikacii. In: Doklady i soobščenija čechoslovackoj delegacii. Pjatyj meždunarodnyj kongress prepodavatelej russkogo jazyka i literatury. Bratislava 1982, 227 - 230
- Ot čitateĺskoj konkretizacii k transpozicii učebnogo teksta. (Poiski modeli inojazyčnogo učebnika-chrestomatii). Rossica Olomucensia XX, Olomouc 1982, 117-122
- Konkretizace metafory a krajinomalby cizojazyčným čtenářem – středoškolákem. In: Slavica Lublinensia et Olomucensia III, Lublin 1982, 161 – 167
- Expozice uměleckého textu jako motivace. In: Rossica Olomucensia XIX, Olomouc 1981, 127 – 133
- Typ a kapacita čtenáře. Problémy didaktiky literárního čtení v ruštině. AUPO, Philologica 45, 1980, 81 – 86
- Práce s literárním textem na střední škole. II. Ruský jazyk 1980, 3, 114 – 126
- Práce s literárním textem na střední škole. I. Ruský jazyk 1980, 2, 69 – 74
- Čitateĺskaja konkretizacija chudožestvennogo teksta. Problemy inojazyčnoj literaturnoj kommunikacii čitatelja. Slavica Lublinensia et Olomucensia. Lublin 1980, 259 – 263
- Puškin a mladý čtenář. Ruský jazyk 1980, 1, 112 - 116
- Objekt a subjekt jako klíčový prvek tvorby cizojazyčné čítanky. Ruský jazyk 1978 - 79, 6, 271 – 275
- Funkce literárněhistorického výkladu ve středoškolské ruštině. Rossica Olomucensia XIII, Olomouc 1975, 139 - 143 – 21
- Mimoučebnicová četba na střední škole. Ruský jazyk 1975 - 76, 1, 14 – 21
- Iz češsko-russkich muzykalnych svjazej. Russkaja (sovetskaja) literatura v russkoj (sovetskoj) muzyke. Ruština v teorii a praxi 1974, 3, 96 – 101
- Využití formy scénáře v literárním čtení. Ruský jazyk 1973 - 74, 4, 180 – 183
- Turgeněvova Asja v hodinách literárního čtení. Ruský jazyk 1970 - 71, 1, 42 – 45
- Vztahy mezi ruskou a českou literaturou v učivu střední školy. Ruský jazyk 1964 - 65, 3, 120 – 125
- Ohlasy ruské literatury v ruské a české hudbě. Ruský jazyk 1963 - 64, 6, 167 – 269
- Literární čtení v ruštině a co o něm soudí mládež. Ruský jazyk 1962 - 63, 413 – 418

5. Učební texty (1979 – 2004)

- Literární čtení v ruském jazyce pro 1. roč. gymnázia. Experimentální učební text. ...Kovačičová, O., Pokojná, A.. Praha 1979, 122 s.
- Literární čtení v ruském jazyce pro 2. roč. gymnázia. Experimentální učební text. ...Eliáš, A. Praha 1980. 198 s. Bratislava 1980, 205 s.
- Literární čtení v ruštině. Kapitoly z didaktiky. UP Olomouc 1981, 127 s.
- Ruský jazyk pro 1. roč. gymnázia. ...Milecová, N., Teller, R., Adamec, P., Navrátil, A.: Praha 1984, 259 s. Bratislava 1984, 259 s.
- Ruský jazyk I pro SOŠ a SOU (studijní obory). ...Rudolfová, L., Nováková, D., Kašparová, J. Praha 1984, 252 s. Bratislava 1984, 252 s.
- Ruský jazyk II pro 2. roč. SOŠ a studijních oborů SOU. ... Rudolfová, L., Nováková, D., Kašparová, J., Eliáš, A. Praha 1985, 223 s. Bratislava 1985, 223 s.
- Ruský jazyk III pro SOŠ a SOU, studijní obory....Eliáš, A., Milecová, N., Teller, R.: Praha 1986, 318 s. Bratislava 1986, 317 s.
- Didaktika literárního čtení v ruštině. Praha 1987, 195 s.
- Učebnice-čítanka ve středoškolské ruštině. (Komprese obsahu - struktura – žánr - styl.) Olomouc 1989. 96 s.
- 3 x 5 témat z ruského jazyka, kultury a literatury. (Kovačičová, O. a kol. ). Česká verze. 89 s. Praha 1991
- Očerk russkoj kuľtury. Nástin ruské kultury. FF OU, Ostrava 1996. 110 s. ISBN 80-7042-443-5
- Čtení jako zápas i dialog s textem. Modely textů v ruském jazyce. Projekt Phare. Pedagogické centrum Ostrava 1996, 93 s.
- Transformace rusistického vzdělávání. (Alternativy výuky konce tisíciletí). FF OU, Ostrava 1997, 58 s. ISBN 80-7042-486-9
- Řečová komunikace verbální a neverbální. FF Ostravské univerzity, Ostrava 1998, 150 s. ISBN 80-7042-585-7

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek