KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

LINHARTOVÁ, Věra, Doc. PhDr. CSc.

* 1942

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - slovenská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská a česká literatura 19. a 20. století,
- česko-slovenské literární vztahy,
- literatura s tematikou 2. světové války v evropském kontextu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications -K hodnocení vztahu česko-slovenského : podíl Aloise Gregora a Lidových novin na interpretaci slovenské literatury v moravském prostředí. - In: Sborník prací Ped. fak. UJEP : řada jazyková a literární. - Brno, 1984. - S. 105-133.
-Cesty k porozumění : recepce slovenské literatury v českém
kulturním prostředí v l. 1918-1938. - Brno : Univ. J. E.
Purkyně, 1985. - 122 s.
-Přínos slezského regionu k česko-slovenským vztahům. - In:
Sborník Ped. fak. UJEP : škola - jazyk - literatura. Č 22.
- Brno, 1989. - S. 85-97.
-Příspěvek k literatuře o válce. - In: Sborník Ped. fak. UJEP : škola - jazyk - literatura. Č. 24. - Brno, 1991. - S. 89-103.
-K interpretaci Halasovy Mobilizace. - In: Český jazyk a
literatura. - Roč. 46, č. 5/6 (1995/1996), s. 110-115.
-Alois Gregor a jeho podíl na rozvoji brněnské slovakistiky - In: Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. - Roč. 5, č. 1, s. 14-16
-Josef Jireček, významná osobnost v dějinách české vědy. - In: Univerzitní noviny. - Roč. 5, č. 9, s. 16-18

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek