KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VYNOHRADNYK, Michal

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Krokova 9, 128 00 Praha 2
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 603 553 888
E-mail / E-mail address vynohradnyk@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Dějiny - Podkarpatská Rus
Dějiny - Ukrajina
Etnografie, folkloristika a etnologie - Ukrajinci
Literární věda - ukrajinská literatura
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Ukrajinistika - Dějiny
Ruthenistika - Dějiny
Ukrajinistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ukrajinistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Pomsta / Oleksa Dovbuš. - Argo : Praha, 2004. - (Překlad pohádek)
- básně / S. Žadan. - In: časopis Kafka. - Č. 14 (2004). - (Překlad)
- eseje / N. Andruchovyč. - In: časopis Kafka. - Č. 4 (2005). - (Překlad)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek