KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

LOTKO, Edward, Prof. PhDr. Csc.

* 1932-2011

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - polština
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - synchronní konfrontace češtiny a polštiny
- zkoumání česko-polského jazykového pomezí
- česká lexikologie a lexikografie
- současná rétorika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
- Bohemistyka - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Funkcje syntaktyczne bezokolicznika w gwarach zachodniocieszyńskich : studium na tle porównawczym. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Wydawnictvo PAN, 1964. - 105 s.
- Lexikální negace v současné češtině. - Praha : AUPO Philologica, 1973 - 101 s.
- Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. - Ostrava : Profil, 1986. - 215 s.
- Zrádná slova v polštině a češtině : lexikologický pohled a slovník. - Olomouc : Votobia, 1992. - 183 s.
- Kapitoly ze současné rétoriky. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. - 171 s.
- Synchronní konfrontace češtiny a polštiny : soubor statí. - Olomouc, Univ. Palackého, 1997. - 153 s.
- Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów oraz pułapek frazeologicznych / E. Lotko, T.Z. Orłoś, H. Wróbel a kol. - Kraków : Wydawnictvo UJ, 2003
- Slovník lingvistických termínů pro filology. - 3. rozš. vyd. - Olomouc : Nakladatelsví UP, 2003 - 128 s.

Podrobný přehled na stránkách Katedry bohemistiky FF UP v Olomouci kb.upol.cz

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek