KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KOURA, Petr, PhDr.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro soudobé dějiny, Vlašská 9, 118 40 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 257 531 122 (l. 234)
Bydliště / Home address Jugoslávských partyzánů 20, Praha 6, 160 00
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 777 068 875
E-mail / E-mail address petr.koura@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Dějiny tzv. protektorátu Čechy a Morava
- Český film s tematikou druhé světové války
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Obraz nacistické okupace v hraném českém filmu 1945-1989. - In: Film a dějiny / ed. P. Kopal. - (2005), s. 219-242.
- Hrdina protinacistického odboje v sítích Státní bezpečnosti : Životní příběh plukovníka Jaroslava Hájíčka. - In: Oči a uši strany : Sedm pohledů do života StB / ed. B. Čelovský. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2005. - s. 135-173.
- Odbojový pracovník major Jan Sadílek (1884-1940). - In: Historica Pragensia. - č. 1 (2004), s. 369-382.
- Sudetoněmecký komunistický odbojový pracovník Erhard Lammel (1918-1943). - In: Alenka : K osmdesátinám dr. Aleny Hájkové. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2004. - s. 121-126.
- Edvard Beneš a armáda druhého odboje. - In: Na pozvání Masarykova ústavu 1. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2004. - s. 87-92.
- Pozapomenutá legenda českého odboje : Případ Jana Smudka a nacistická okupační politika. - In: Soudobé dějiny. roč. 11, č. 1-2 (2004), s. 110-127.
- Podplukovník Josef Balabán : Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“. - Praha : Rybka Publishers, 2003. - 309 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek