KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KUČERA, Martin, Doc. PhDr. CSc.

* 1958

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 286 882 121
Bydliště / Home address Chabařovická 1324/21, 182 00 Praha 8
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Filozofie a estetika
Literární věda
Překladatelé
Dějiny - Česko (Československo)
Literární věda - Literární historie
Literární věda - slovenská literatura
Dějiny - Slovensko
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Slovakistika - Filozofie a estetika
Slovakistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovakistika - slovenská poezie
- dějiny české politiky a kultury 1848-1918
- česko-slovenské a česko-ruské vztahy
- vztahy mezi slovanskými národy Rakousko-uherské říše
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Pekař proti Masarykovi : historik a politika. - Praha : Ústav T.G. Masaryka, 1995. - 90 s.
- Blýskání nad Tatrou : subjektivní antologie moderní slovenské poezie. - Praha : Arista, 2002. - 430 s.
- Zprávy tajným inkoustem : kapitola z dějin českého zpravodajství za 1. světové války. - Praha : Ústav T.G. Masaryka, 2003. - 195 s.
- Slovenská katolická moderna jako kulturněhistorický fenomén. - In: Živý odkaz modernismu : sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu dne 29. listopadu 2002. - Brno : L. Marek, 2003. - S. 142-165.
- Dialektika poezie a života. - In: V tenkej koži básnika (Laco Novomeský 1904-2004). - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004. - S. 13-63
- "Mor ho!." Antologie slovenské protiválečné poezie k 60. výročí SNP. - Praha : Arista, 2004. - 448 s.
- Rakouský občan Josef Pekař : kapitola z kulturněpolitických dějin. - Praha : Karolinum, 2005. - 476 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek