KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

FIŠER, Zbyněk, PhDr. Ph.D.

* 1959

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 493 574
Bydliště / Home address Pekařská 56, 602 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 543 215 470
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address fiser@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Jazykověda - čeština
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny současné české literatury (2. polovina 20. století)
- teorie překladu
- tvůrčí psaní
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Motivy v Halasově skladbě Já se tam vrátím .... - In: Sborník prací fil. fak. brněnské univ. - Brno, 1992. - s. 105-113.
- Halas, Kundera, Fühmann : ich kehre dorthin zurück : Interpretation einer Übersetzung. - In: Sprache, Literatur
und Landeskunde slavischer Völker : funktionale Aspekte in der Beschreibung und Didaktik. - Frankfurt am Main : P. Lang, 1994. - s. 175-181.
- Zum Problem der Autorübersetzung. - In: Beiträge zur Slavistik. - Greifswald : E.M.A.-Univ. Greifswald, 1994. - s. 22-27.
- Světy a zásvětí současné české prózy. - In: Host. - Roč. 11, č. 2 (1995), s. 71-81.
- Kreativní kurs na vysoké škole. – In: Umění v dialogu s veřejností. - 1. vyd. - Brno : Dům umění města Brna; Moravská galerie Brno; Nadace a centrum současného umění Praha, 2000. - S. 29-32. - ISBN 80-7009-119-3.
- Techniken des kreativen Schreibens und der bildenden Kunst: ein Bericht über einen Kurs für tschechische Studenten und Studentinnen der Kunstpädagogik. – In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - S. 19-25. – (Řada literárněvědná bohemistická. V 2) - ISBN 80-210-2347-3.
- Tvořivost v literárním překladu. – In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - S. 91-102. – (Řada V 3) - ISBN 802102643X.
- Weg mit der Ideologie? - Her mit ihr! – In: Von der sozialistischen zu einer marktorientierten Kultur? - 1. vyd. - Würzburg : Ergon Verlag, 2000. - S. 55-65. - ISBN 3-933563-82-2.
- Zbyněk - Horáčková, Květoslava. Česká literatura v němčině / Z. Fišer, K. Horáčková. - In: Češi a Němci. Dějiny - kultura – politika / sest. W. Koschmal, M. Nekula, J. Rogall. - 1. vyd. – Praha, Litomyšl : Nakl. Paseka, 2001. - S. 213-220.
- Kurzy rozvoje estetické kompetence. – In: Výtvarná výchova. – Roč. 41, č. 3 (2001), s. 10-11.
- Tschechische Literatur in deutscher Sprache / Z. Fišer, K. Horáčková. - In: Detsche und Tschechen. Geschichte - Kultur – Politik / W. Koschmal, M. Nekula, J. Rogall (Hrsg.). - 1. vyd. - München : Verlag C. H. Beck, 2001. - S. 290-301.
- Úkoly současné translatologie. – In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 183-188. – (ŘadaV 4) - ISBN 802102965X.
- Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. - 1. vyd. - Brno : Paido. Edice pedagogické literatury, 2002. - 164 s. - ISBN 80-85931-99-0.
- Nunmehr im Sandmeer. Eine Reise durch die tschechische literarische Landschaft. – In: Risse. - Rostock, 2003. - S. 73-87. - ISBN 0949-7994.
- The Mourning God. – In: Context. - Chicago : Center for Bok Culture, 2003. – 12 s.
- Tvůrčí psaní. Metodický materiál. - Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2003.
- Využití výtvarných činností v tvůrčím psaní. – In: Kritické listy : čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách. - Praha : Občanské sdružení Kritické myšlení, neuveden, 17, s. 8-9. ISSN 1214-5823. 2004.
- Význam Bondyho německé poezie. – In: Literatura určená k likvidaci. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26. - 27. listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli. - 1. vyd. - Praha : Obec spisovatelů, 2004. S. 183-188. - ISBN 80-239-3298-5.
- O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu. – In: Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2005. - S. 148-156. - ISBN 80-7239-182-8.
- Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2005. - 184 s. - ISBN 80-7329-182-8.
- Tvůrčí psaní pro dospělé v teorii a praxi. - 1. vyd. - Brno : Vzdělávací a poradenské centrum Masarykovy univerzity, 2005. - 32 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek