KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JANOVEC, Ladislav, PhDr. Ph.D.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení současné lexikologie a lexikografie, Letenská 4, 118 51 Praha 1
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 226 228 010; +420 / 221 718 910 (l. 308)
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address janovec@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ujc.cas.cz/lide/people.php?man=janovec

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Jazykověda - běloruština
Jazykověda - bulharština
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - slovenština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Bělorusistika - Jazykověda
Bulharistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
- rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů - člen
Publikační činnost / Publications - Využití programu Concorder pro tvorbu autorských slovníků. - In: Varia VII – Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1998. - S. 63-70.
- Z autorského slovníku Jaroslava Seiferta - sémantická charakteristika a použití zájmen já a my v některých sbírkách. - In: Varia VIII - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1999. - S. 82-91.
- Avtorskij slovar i ego mesto v sistěme slovarej. - In: Filologia na rubeže tysjačeletij - Vypusk 2. Jazyk kak funkcioniruuščaja sistěma. - Rostov-na-Donu, 2000. - S. 31-34.
- Sedukcija, frazeologija i rečevoj etiket : ich vzaimootnošenija i sredstva vyraženija. - In: Jazyk i kul'tura : Problemy sovremennoj etnolingvistiky. – Minsk, 2001. - S. 241 - 243.
- Z nové české frazeologie – poznámky k obohacování frazeologické zásoby jazyka. - In: Jazykovědné aktuality. – Roč. 38, č. 3 (2001), s. 93-97.
- K jazykové mapě světa, aneb bílá vrána, bílá cesta i bílá lilie. - In: Nová generace ve vědě na prahu milénia / sest. P. Slepička, V. Süss. – Praha : Karolinum 2001. - S. 193-197.
- Produktivnost některých komponentů ve slovanských jazycích. - In: Příspěvek k bádání v oboru rusistika / sest. J. Vorel, V. Severa. - 1. vyd. – Ostrava : Ostravská univerzita - Filozofická fakulta, 2002. - S. 71-77.
- Sémantická charakteristika barev v některých sbírkách Jaroslava Seiferta. In: Varia IX. – Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2002. – S. 37-42.
- Metodika výzkumu řečové integrace cizinců v oblasti slovní zásoby / L. Janovec, A. Rangelova. - In: Dialog kultur II. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003. - S. 123-127.
- Seks i erotika v poetičeskom tvorčestve A. S. Puškina. - In: Filologické studie 2001 / sest. P. Klener. - Praha, 2003. - S. 117–126.
- Autorský slovník Jaroslava Seiferta - současný stav, změny koncepce a budoucnost projektu. - In: Varia X. – Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2003. - S. 197-202.
- Produktivnost některých komponentů v češtině a bulharštině. - In: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině / sest. A. Rangelova, Z. Tichá. – Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003. - S. 79–84.
- Nová slova v češtině 2. Slovník neologizmů. – Praha : Academia, 2004. – (Spoluautor)
- Z nové české frazeologie – poznámky k internacionalizaci frazeologie. - In: Varia XI. – Bratislava : Slovanská jazykovedná spoločnosť při SAV, 2004. - S. 22–25.
- Sedukce (svádění) jako jedna z persvazivních strategií. - In: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. S. 172-178.
- Sufixoidy a sufixoidni lexémy u substantivních kompozit / L. Janovec, A. Rangelova. - In: Neologizmy v dnešní češtině / sest. O. Martincová, J. Světlá, A. Rangelova. – Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. – S. 85-94.
- Nevětné frazémy v nové slovní zásobě. - In: Neologizmy v dnešní češtině / sest. O. Martincová, J. Světlá, A. Rangelova. – Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. – S. 147-158.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek