KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KLÍMOVÁ, Jana, Ing. Ph.D.

*

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Gercenova 14, 102 00 Praha 10
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jana.klimova@mff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://ufal.mff.cuni.cz/jana-klimova

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- Euralex
Publikační činnost / Publications - Design of the Czech lexical database / sest. J. Klímová, F. Čermák, K. Pala, V. Petkevič. - In: Proceedings of Corpus linguistics conference / sest. McEnery A., Rayson P. - University of Lancaster, 2001. - S. 119-125 (spolu s F.Čermákem, K.Palou a V. Petkevičem). - ISBN 1 86220 107 2
- Computational Processing of Czech Derived Words. - In: Proceedings of the Tenth Euralex International Congress / sest. Braasch A., Povlsen C. - Copenhagen-Denmark, 2002. - S. 137-144
- Derivational Relations in Flectional Languages - Czech Case / sest. J. Klímová, J. Hlaváčová. - In: Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation / sest. M.T. Lino ... [et al.], Lisbon 2002, s. 1239-1242. - ISBN 2-9517408-1-6
- Jak využívat Český národní korpus : studijní příručka / sest. R.Blatná, F.Čermák, J.Klímová, M.Kopřivová, V.Schmiedtová, M.Šulc [et al.]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. - ISBN 80-7106-736-9
- Několik slov a čísel k víceznačnosti sufixů. - In: Jazyky a jazykověda. - Praha : Karolinum, 2005. - S. 301-306. - ISBN 80-7308-079-6
- Czech lexical database - First stage / sest. J. Klímová. K. Oliva, K.Pala. - In: Papers in Computational Lexicography, Complex’05 organized by Research Institute of Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Budapest 2005 / sest. F.Kiefer, G.Kiss, J.Pajzs. - ISBN 963 9074 35 7
- Czech lexical database : Derivation Relations. - In: Third International Workshop on Generative Approaches to the Lexicon / sest. P.Bouillon, K.Kanzaki. - Ecole de Traduction et d’Interprétation, Université de Geneve : [Geneve], 2005. - S. 119-123

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek