KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HAJIČOVÁ, Eva, Prof. PhDr. DrSc.

* 1935

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 951 554 272
Bydliště / Home address Hvozdnická 1049, 100 00 Praha - Strašnice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 721 839 232
E-mail / E-mail address hajicova@ufal.mff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://ufal.mff.cuni.cz/~hajicova/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - teorie aktuálního členění věty a její významová stavba
- koreference v promluvě
- automatické zpracování textu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Matematicko-fyzikální fakulta UK - členka vědecké rady
- Societas linguistica Europaea – čestná členka
- Academia Europaea (Londýn) - členka od r. 2000
- Učená společnost České republiky - členka od r. 2004
- Pražský lingvistický kroužek – členka od r. 1990
- Jazykovědné sdružení – členka od r. 1962
- Kruh moderních filologů - členka od r. 1958
-Česká společnost pro kybernetiku a informatiku – čestná členka
Publikační činnost / Publications - Topic, focus and Generative Semantics / P. Sgall, E. Hajičová, E. Benešová. - Kronberg ; Taunus : Scriptor, 1973.
- Negace a presupozice ve významové stavbě věty. - Praha : Academia, 1975.
- Aktuální členění věty v češtině / P. Sgall, E. Hajičová, E. Buráňová. - Prague: Academia, 1980.
- Učíme stroje česky / E. Hajičová , P. Piťha a P. Sgall. - Praha : Panorama, 1982.
- The meaning of the sentence in its semantic and pragmatic aspects / P. Sgall, E. Hajičová and J. Panevová. - Dordrecht : Reidel - Prague: Academia, 1986.
- Issues of sentence structure and discourse patterns. - Praha : Filozofická fakulta UK, 1993.
- Topic-focus articulation, tripartite structures, and
semantic content / E. Hajičová, B.H. Partee, and P. Sgall. - Dordrecht : Kluwer, 1998.
- A manual for tectogrammatic tagging of the Prague Dependency Treebank / E. Hajičová, J. Panevová and P. Sgall. UFAL - CKL Technical report TR-2000-09. - Prague : Matematicko-fyzikální fakulta UK, 2000.
- spoluautorka Mluvnice češtiny 2 – Syntax na základě anotovaného korpusu / J. Panevová a kol. - Praha: Karolinum, 2014.

Poznámky / Notes - nositelka mezinárodní výzkumné ceny Alexandra von Humboldt (1995)
- nositelka stříbrné medaile Karlovy univerzity (2000)
- nositelka medaile I. stupně Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2003)
- ACL Life Achievement Award (2007)

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek