WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

Workplace list

Search for workplace  
* do not use diacritical marks and transliteration - enter Čapek as Capek (not Chapek)

University sections - University of South Bohemia in České Budějovice

Name of workplace Town
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Archeologický ústav České Budějovice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav České Budějovice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav kulturálních studií České Budějovice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra slovanských jazyků a literatur České Budějovice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav bohemistiky České Budějovice

University sections - Masaryk University

Name of workplace Town
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie Brno
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav Brno
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav Brno
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra filozofie Brno
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie Brno
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví Brno
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka Brno
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie Brno
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy Brno
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav jazykovědy a baltistiky Brno
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií Brno
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pomocných věd historických a archivnictví Brno
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky Brno
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Centrum jazyk. vzdělávání na LF Brno
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury Brno
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie Brno
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatury Brno
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Centrum jazykového vzdělávání Brno

Academy sections

Name of workplace Town
Akademie věd ČR a Univerzita Karlova, Výzkumné centrum pro dějiny vědy Praha 2
Akademie věd ČR, Archeologický ústav Praha 1
Akademie věd ČR, Archeologický ústav Brno Brno
Akademie věd ČR, Etnologický ústav Praha 1
Akademie věd ČR, Etnologický ústav Brno Brno
Akademie věd ČR, Filozofický ústav Praha 1
Akademie věd ČR, Historický ústav Praha 9
Akademie věd ČR, Historický ústav Brno Brno
Akademie věd ČR, Masarykův ústav - Archiv AV ČR Praha 8
Akademie věd ČR, Slovanský ústav Praha 1
Akademie věd ČR, Sociologický ústav Praha 1
Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu Praha 1
Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu, pracoviště Brno Brno
Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český Praha 1
Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení dialektologické Brno
Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení etymologické Brno
Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení gramatiky Praha 1
Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení jazykové kultury Praha 1
Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení onomastiky Praha 1
Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení současné lexikologie a lexikografie Praha 1
Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení stylistiky a sociolingvistiky Praha 1
Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení vědeckých informací Praha 1
Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení vývoje jazyka Praha 1
Akademie věd ČR, Ústav pro soudobé dějiny Praha 1

University sections - University of Ostrava

Name of workplace Town
Ostravská univerzita, Fakulta umění, Katedra teorie a dějin umění Ostrava
Ostravská univerzita, Fakulta umění, Katedra teorie a dějin umění Ostrava
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy Ostrava
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra českého jazyka Ostrava
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra filozofie Ostrava
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra historie Ostrava
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky Ostrava
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Ostrava
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ostrava - Slezská Ostrava

University sections - Silesian University in Opava

Name of workplace Town
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik Opava
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav archeologie Opava
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví Opava
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd Opava

University sections - Charles University in Prague

Name of workplace Town
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií Praha 5
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky Praha 1
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií Praha 5 - Jinonice
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií Praha 5 - Jinonice
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Fonetický ústav Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a archivního studia Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav Českého národního korpusu Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav obecné lingvistiky Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav politologie Praha 5 - Jinonice
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav teoretické a komputační lingvistiky Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií Praha 1
Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Odd.starých jazyků Katedry biblických věd Praha 6
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra jazykové přípravy Praha 8
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky Praha 1
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka Praha 1
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Praha 1
Univerzita Karlova, Ústav dějin UK a Archiv UK Praha 1

University sections - University of Hradec Kralove

Name of workplace Town
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav Hradec Králové 3
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra filozofie a společenských věd Hradec Králové 3
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra politologie Hradec Králové 3
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury Hradec Králové 3
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatury Hradec Králové 3

University sections - Palacký University in Olomouc

Name of workplace Town
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra politologie a evropských studií Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních dějin Olomouc

University sections - University of West Bohemia in Pilsen

Name of workplace Town
Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra antropologie Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra archeologie Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky a slavistiky Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra politologie a mezinárodních vztahů Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra historie Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra ruského a francouzského jazyka Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy Plzeň

University sections - Other

Name of workplace Town
Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta, Centrum audiovizuálních studií Praha 1
Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta Brno
Metropolitní univerzita Praha, katedra cizích jazyků Praha 10
Metropolitní univerzita Praha, katedra politologie a humanitních studií Praha 10
Technická univerzita v Liberci,Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra českého jazyka a literatury Liberec
Univerzita J. A. Komenského Praha 3
Univerzita obrany v Brně, Centrum jazykového vzdělávání Brno
Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví Praha 3
Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů Praha 3
Vysoká škola ekonomická, Fakulta národohospodářská, Katedra hospodářských dějin Praha 3
Vysoká škola hotelová v Praze, Katedra jazyků Praha 8

Non-czech sections

Name of workplace Town
Humboldt-Universität zu Berlin Berlin - Německo
Institut fur Musikwissenschaft, Universitat Wien Wien-Osterreich
Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova, Filologická fakulta, Katedra slovanské filologie Moskva - Rusko
Státní akademie vedoucích pracovníků kultury a umění Ukrajiny, Ústav pro studia kultury a dějin českých zemí Cherson - Ukrajina
Technische Universität Chemnitz, Philosophische Fakultät, Europäische Regionalengeschichte Chemnitz - Německo
Texas A&M University, Ewans Library Texas - USA
Udmurtská státní univerzita, Katedra současného ruského jazyka a jeho dějin Iževsk - Ruská federace
Universität Konstanz, Fachbereich Literaturwissenschaft Konstanz - Německo
Universität Leipzig, Institut für Slavistik Leipzig - Německo
Universität Regensburg, Institut für Slavistik Regensburg - Německo
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbile Straine, Lectorat de Limba Ceha Bucuresti - Rumunsko
Université de Paris 1, Institut d´histoire et de philosophie des sciences et des techniques Paris - Francie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra muzeologie Nitra - Slovensko/Slovakia
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filologii Słowiańskiej Sosnowiec - Polsko
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej Wrocław - Polsko

Other

Name of workplace Town
Archiv bezpečnostních složek ČR Praha 3
Archiv Ministerstva zdravotnictví Praha 2
Asociace pro mezinárodní otázky Praha 1
Centrum Aletti Olomouc 2
Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze Praha 1
Dějiny a současnost - redakce Praha 1
Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora
Husitské muzeum v Táboře Tábor
Jazyková škola Glossa Praha 1
Litera Proxima Průhonice
Literatura s hvězdou Davidovou - redakce Tuchoměřice
Moravská zemská knihovna v Brně Brno
Moravské zemské muzeum Brno
Muzeum Novojičínska Nový Jičín
Muzeum pro Českou Sibiř a okolí Miličín
Nakladatelství Bohemika Praha 10
Národní archiv Praha 4 - Chodovec
Národní knihovna ČR Praha 1
Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna Praha 1
Národní muzeum - Knihovna Praha 1
Národní muzeum, Odd. novodobých českých dějin Praha 1
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha 1
Památník národního písemnictví Praha 1
Slezské zemské muzeum Opava
Střední odborná škola Drtinova Praha 5
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV P ČR Praha 7
Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha 10
Ústav mezinárodních vztahů Praha 1 - Malá Strana
Ústav pro studium totalitních režimů Praha 1
Vojenský historický ústav Praha 3

University sections - J.E. Purkyně University in Ústí n. Labem

Name of workplace Town
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra politologie a filozofie Ústí nad Labem
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky Ústí nad Labem
Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Katedra preprimárního a primárního vzdělávání Ústí nad Labem

University sections - University of Pardubice

Name of workplace Town
Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd Pardubice
Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra literární kultury a slavistiky Pardubice

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map