WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NEJEDLÝ, Petr, PhDr. PhD.

* 1953

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení vývoje jazyka, Valentinská 1, 116 46 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 226 391 455
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address nejedly@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Onomastics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - vývoj českého jazyka
- historická lexikologie a lexikografie
- historická sociolingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- Jednota klasických filologů
Publikační činnost / Publications - Staročeský slovník. Seš. 13-25. – Praha : Academia, 1983-2004. – Člen autorského kolektivu.
- Dědictví řeči (I. Němec, J. Horálek a kol.). – Praha : Panorama, 1986. – 472 s. – Člen autorského kolektivu.
- K vymezení lexikálního významu v Gebauerově Slovníku staročeském. – In: Slavica Pragensia. 35. – Praha, 1992. – S. 63-67. – (AUC. Philologica).
- Erscheinungen der schriftlosen Kommunikation in den ältesten schriftlichen Denkmälern. – In: Slovo a slovesnost. – Roč. 54, č. 3 (1993). – S. 198-201. – Spoluautor.
- K počátkům české hudební terminologie. – In: Termina ´94 : Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR; Liberec : Technická univerzita, 1995. – S. 175-182.
- Ze staročeského slovníku: Pojem cesty ve světle stč. slovní zásoby. – In: Listy filologické. - Roč. 119 (1996), s. 52-55.
- Rekonstrukce sémantického vývoje a etymologie. – In: Studia etymologica Brunensia 1. – Praha : Euroslavica, 2000. – S. 223-226.
- K rekonstrukci proprializačních procesů. – In: Onomastické práce, sv. 4. – Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000. – S. 313-318.
- Hrátky s češtinou. – Praha : ISV, 2001. – 245 s. – Spoluautor.
- Die Erfassung des alttschechischen lexikalischen Systems im Staročeský slovník. – In: Wiener Slawistisches Jahrbuch. – Roč. 49 (2003). – S. 219-230.
- Verba et historia. – Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. – S. 399. – Spolueditor.
- Slovotvorný typ, polysémie a sémantický model. – In: Verba et historia. – Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. – S. 247-254.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map