WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JIRÁSEK, Karel, Mgr.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 270
Bydliště / Home address Mečislavova 14, 140 00 Praha 4
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

+420 / 241 740 373
Mobil / Mobile number +420 / 737 517 034
E-mail / E-mail address agram...centrum.cz; agram...email.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Linguistics
Translators
Linguistics - Applied linguistics
History - Bosnia-Herzegovina
Literary criticism (history) - Bosnian literature
Linguistics - Comparative linguistics
History - Croatia
Linguistics - Croatian
Literary criticism (history) - Croatian literature
Literary criticism (history) - History of literature
Linguistics - Serbian
Linguistics - Slovene
Literary criticism (history) - Slovene literature
History - Slovenia
Linguistics - Study of translation
History - Yugoslavia
Zaměření geografické / Geographical field of study Croatian studies - Culture (including book printing and art)
Serbian studies - Culture (including book printing and art)
Slovene studies - Culture (including book printing and art)
Study of Bosnia-Herzegovina - Culture (including book printing and art)
Croatian studies - History
Serbian studies - History
Study of Bosnia-Herzegovina - History
Balkan studies - History
Croatian studies - Linguistics
Serbian studies - Linguistics
Slovene studies - Linguistics
Study of Bosnia-Herzegovina - Linguistics
Balkan studies - Linguistics
Croatian studies - Literary criticism (history)
Serbian studies - Literary criticism (history)
Study of Bosnia-Herzegovina - Literary criticism (history)
Balkan studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - kroatistika
- slovenistika
- lexikologie a lexikografie
- dialektologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - France Prešeren v překladech Jaromíra Boreckého. - In: France Prešeren očima pražských slovenistů. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2000. - S. 26-29.
- Konvergentní a divergentní jazykové tendence (purismus u jižních Slovanů). - In: Studia balcanica bohemo-slovaca. - Sv. V. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002. - S. 216-330.
- Soudobá chorvatská literatura psaná čakavským dialektem. - In: Slavica comparativa. - Praha : Euroslavica, 2002. - S. 88-96.
- Bibliografie české literární vědy / sest. K. Jirásek a M. Nedvědová. - In: České a slovenské práce o jihovýchodní Evropě : Bibliografie za léta 1991 - 2000. - Brno : Ústav slavistiky FF MU a Historický ústav AV ČR, 2003. - S. 79-125.
- Terst a slovinští autoři. - In: Století Srečka Kosovela. -Praha : Česko-lužický věstník, 2005.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map