WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PÁNEK, Jaroslav, Prof. PhDr. DrSc. Dr.h.c.

* 1947

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 225 443 318
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address panek@hiu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.hiu.cas.cz/cs/lide/seznam-pracovniku/panek-jaroslav.ep/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
Culture (including book printing and art)
Etnography, folklore and ethnology
Historiography
History
Linguistics
Literary criticism (history)
History - Balkan
History - Croatia
Etnography, folklore and ethnology - Croatians
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
History - History of Slavonic nations
History - Poland
Etnography, folklore and ethnology - Polish
Literary criticism (history) - Polish literature
Etnography, folklore and ethnology - Slavonic nations
Etnography, folklore and ethnology - Slovaks
Linguistics - Slovene
Literary criticism (history) - Slovene literature
History - Slovenia
Etnography, folklore and ethnology - Slovenians
History - Yugoslavia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Croatian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Polish studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovak studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovene studies - Ethnography, folklore and ethnology
Czech studies - History
Polish studies - History
Croatian studies - History
Slovene studies - History
Balkan studies - History
Slovene studies - Linguistics
Polish studies - Literary criticism (history)
Slovene studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - historie ; dějiny střední a jihovýchodní Evropy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Sdružení historiků ČR - předseda (1996-2002)
- Český národní komitét historiků - předseda (od 2002)
- Český národní komitét balkanistů - člen
- Slezská univerzita v Opavě - člen vědecké rady
- Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - člen vědecké rady
- Filozofická fakulta UK - člen vědecké rady
- Fakulta sociálních věd UK - člen vědecké rady
- Masarykův ústav AV ČR - člen vědecké rady
- Národní archiv v Praze - člen ediční rady
- Český časopis historický - vedoucí redaktor
- Historica. Historical Sciences in the Czech Republic - člen redakční rady
- Pražský sborník historický - člen redakční rady
- Sborník archivních prací - člen redakční rady
- Středočeský sborník historický - předseda redakční rady
- Sborník vlastivědných prací z Podblanicka - člen redakční rady
- Zpravodaj Historického klubu - člen redakční rady
- Central Europe (Londýn) - člen mezinárodní redakční rady
- Historický časopis (Bratislava) - člen mezinárodní redakční rady
- Östrerreichische Osthefte (Vídeň) - člen mezinárodní redakční rady
Publikační činnost / Publications - Oton Berkopec : življenje in delo. - Novo Město : Študijska knjižnica Mirana Jarca, 1976. - 81 s.
- Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577. - Praha : Academia, 1982. - 157 s.
- Poslední Rožmberkové : velmoži české renesance. - Praha : Panorama, 1989. - 424 s.
- Sedm slovinských let : slovinská kultura v České republice 1990-1996. - Praha ; Olomouc : Votobia, 1997. - 99 s.
- Vilém z Rožmberka : politik smíru. - Praha : Brána, 1998. - 317 s.
- Rozmluvy s historiky : česká historiografie a soudobé dějiny očima zahraničních kolegů. - Praha : Sdružení historiků České republiky, 2005. - 184 s.
- Historical Encyclopedias : Current research results – an outline of typology – perspectives. A Paper to be Presented at the 20th International Congress of Historical Sciences /Sydney, 2005/ Round Table 12 – Historical Dictionaries and Encyclopedias. - Prague : Historical Institute 2005. - 125 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map