WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

DAMBORSKÝ, Jiří, Prof. PhDr. DrSc.

* 1927 - 2013

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Croatian
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Kashubian
Etnography, folklore and ethnology - Kashubians
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
History - Poland
Etnography, folklore and ethnology - Polish
Linguistics - Polish
Linguistics - Russian
Linguistics - Serbian
Linguistics - Serbocroatian
Linguistics - Slovak
Linguistics - Slovene
Zaměření geografické / Geographical field of study Polish studies - Ethnography, folklore and ethnology
Polish studies - History
Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Croatian studies - Linguistics
Polish studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Slovene studies - Linguistics
Wendish studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - polonistika
- rusistika
- srbochorvatistika (jazykovědná)
- obecná jazykověda
- srovnávací lingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- Polskie Towarzystwo Językoznawcze
- Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Publikační činnost / Publications - Neurčité a jmenné tvary slovesné v polštině. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1967. - 80 s. - (Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Phil. 44, Philologica ; 24).
- Participium l-ové ve slovanštině. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. - 172 s. - (Dissertationes Univ. Varsoviensis ; 15).
- Studia porównawcze nad słownictwem i frazeologią polską i
czeską. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. - 145 s.
- Podstawy gramatyki języka czeskiego. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. - 190 s.
- Mluvíte česky ? : zwięzły kurs języka czeskiego. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972. - 281 s.
- Polština a franština ve vájemném vztahu. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1999. - 285 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map