WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NIŠEVA, Božana, Mgr. Ph.D.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 270
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address niseva@slu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Bulgarian
Linguistics - Contrastive linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Russian
Linguistics - Slovak
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současný bulharský jazyk
- současný český jazyk
- slovní zásoba slovanských jazyků, jmenovitě bulharštiny, češtiny, ruštiny a slovenštiny
- lexikologie a lexikografie, tvoření slov, neologie a neografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů
- Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia
- Jazykovědné sdružení ČR
- Lexikografická sekce JS ČR
- Homo Bohemicus, členka redakční rady
Publikační činnost / Publications Monografie:

- Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií). Studia philologica Pragensia. Karolinum, Praha 2014. 182 s.

Publikace v odborných časopisech a sbornících:

- Muzikalni neologizmi v bǎlgarski i češki ezik (vǎrchu materiál ot mladežkite muzikalni spisanija). Sǎpostavitelno ezikoznanie. Roč. XXVI, č. 3 (2001), s. 32–55.
- Sociolingvistični aspekti na bǎlgarskija i češkija muzikalen sleng. Sǎpostavitelno ezikoznanie. Roč. XXVII, č. 1 (2002), s. 61–81.
- Semantiko-slovoobrazuvatelni modeli sǎs само-/samo-, себе-/sebe- и авто-/auto- v ezika na sǎvremennite bǎlgarski i češki medii. In: Paisievi četenija. „Ezik – literatura – obštestveni institucii“, Plovdiv 26–27 noemvri 2009 g. Naučni trudove na Plovdivskija universitet „Paisij Chilendarski“. Filologija, t. 47, kn. 1, sb. Б 2009, s. 229–237.
- K jednomu zvláštnímu typu internacionalizmů – tzv. emotikony a akronymy. In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference 16. – 18. června. Praha: ÚJČ AVČR, 2003 – (Rangelova, A.; Tichá, Z.), s. 220–229.
- Ezikǎt na bǎlgarskite i češkite medii (vǎrchu materiál ot spisanijata za sǎvremenna muzika). In: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině. Sborník příspěvků z pracovního setkání Sofie, 7. října 2002. Praha: ÚJČ AV ČR, 2003, – (Rangelova, A.; Tichá, Z.), s. 85–101.
- Neografskoto predstavjane na postpozitivnite slovoobrazuvatelni komponenti v bǎlgarskija i češkija ezik (s ogled na sǎvremennata leksikalna dynamika). In: Sǎvremenni metodi i podhodi v leksikografskata praktika. Sofija: Avangard Prima, 2011 – (Blagoeva, D.; Kolkovska, S.), s. 142–171.
- Kăm problematikata na t. nar. bezekvivalentna leksika v bălgarskija i češkija ezik (vărchu material ot paralelnija sinchronen korpus „Intercorp“). In: Bălgarskata bochemistika dnes. Dokladi ot Nacionalnata naučna konferencija „Bălgarskata bochemistika dnes“. Sofija 21.10.2011. Sofija: Paradigma, 2012 – (Dejkova, C.; Penčev, V.), s. 75–87.
- Nová expresivní slovní zásoba (na materiálu českých a bulharských tištěných médií). Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012 – (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 459–464.
- Projavi na tendencijata kăm intelektualizacija v ezika na mediite (vărhu bălgarski i češki neologičen material). In: Vreme i istorija v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, 2012 – (Burova, A.; Karagjozov, P.), s. 395–401.
- Novite bălgarski i češki narečija s ogled na neografskoto im opisanie. In: Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Vol. 6. Sofija: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“, 2013 – (Blagoeva, D.; Kolkovska, S.; Liškova, M.), s. 331–347.
- Kăm văprosa za leksikalnata negacija v slavjanskite ezici (vărhu bălgarski i češki neologičen material). In: Dviženie i prostranstvo v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi : sbornik s dokladi ot Dvanadesetite meždunarodni slavistični četenija.Vol. 1 Ezikoznanie. Sofie: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 2015 – (Mladenova, M.; Radičeva, M.; Hristova, I.; Hristova, E.; Burova, A.; Dimitrova, S.; Georgieva, T.; Petrova, R.), s. 280–286.
- Ot Christo Botev do samija prag na XXI vek. Jubilejni štrichi kăm portreta na bălgaristkata Dana Chronkova. Ezik i literatura. Roč. 70, 1–2 (2015), s. 256-277. (ve spoluautorství s M. Černým)
- Otnovo po văprosa za sistemnoto i antisistemnoto v neologičnata leksika (v bălgarsko-češki săpostavitelen plan). In: Za slovoto - novi tărsenija i podhodi. Jubileen sbornik v čest na čl. kor. prof. d.f.n Emilija Perniška. Sofie: Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“, 2016 – (Blagoeva, D.; Kolkovska, S.), s. 155–161.
- Rečnicite na neologizmite i săpostavitelnoto opisanie na săvremennata leksikalna dinamika (vărhu bălgarski i češki ezikov material). In: Leksikografijata v načaloto na XXI v. Dokladi ot Sedmata meždunarodna konferencija po leksikografija i leksikologija (Sofija, 15–16 oktomvri 2015 g.). Sofia: Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“, 2016 – (Blagoeva, D.; Kolkovska, S.), s. 538–546.
- Za edna specifična projava na internacionalizacijata v naj-novata bălgarska leksika: kontrastiven pogled. In: Bălgaristični četenija : Seged 2015. Meždunarodna naučna konferencija Seged, Ungarija, 11–12 juni 2015 g. Szeged: JATEPress, 2016 – (Balázs, G.; Farkas Baráthi, M.; Majoros, H.), s. 265–273.
- Koncepcija za izgraždane na elektronen resurs za bălgarskata i češkata neologija – văveždašti beležki. In: Dokladi ot Meždunarodnata jubilejna konferencija na Instituta za bǎlgarski ezik „Prof. Ljubomir Andrejčin“. Vol. 1. Sofie: Institut za bǎlgarski ezik, 2017 – (Aleksandrova, T.; Blagoeva, D.), s. 96–107. (ve spoluautorství s D. Blagoevou a S. Kolkovskou)
- Víceslovná pojmenování v bulharských a českých slovnících neologizmů.
Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017 – (Niševa, B.; Skwarska, K.; Blažek, D.), s. 235–250.
- Univerbizace v konkurenci (na českém a bulharském jazykovém materiálu). Slavia. Roč. 87, 1–3 (2018), s. 239–262. (ve spoluautorství s O. Martincovou)
- Kǎm vǎprosa za univerbizacijata v bǎlgarskija i češkija ezik (ot gledna točka na tipologičnite osobenosti na dvata ezika). Balkanistic forum. Roč. 27, č. 3 (2018), s. 101–114.
- Sinonimni otnošenija pri novata leksika v bǎlgarski i i češki ezik. Bălgarski ezik. Roč. 65, č. 3 (2018), s. 17–33.
- Neografskoto predstavjane na frazeologičnite neologizmi v bǎlgarskija i češkija ezik. In: Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 – (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 351–358.

Editorství:

- Niševa, Božana (ed.) – Skwarska, Karolína (ed.) – Blažek, David (ed.)
Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 317 s. Práce Slovanského ústavu AV ČR, 44.
- Niševa, Božana (ed.) – Blažek, David (ed.) – Krejčířová, Iveta (ed.) – Skwarska, Karolína (ed.) – Šlaufová, Eva (ed.) – Vašíček, Michal (ed.)
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018. 544 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map