WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KREJČÍ, Pavel, Mgr., Ph.D.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 494 266
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number 605 975 782
E-mail / E-mail address pkrejci@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.muni.cz/phil/people/23013

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Bosnian
Linguistics - Bulgarian
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Croatian
Linguistics - Czech
Linguistics - Serbian
Linguistics - Serbocroatian
Linguistics - Study of translation
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Croatian studies - Linguistics
Serbian studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Study of Bosnia-Herzegovina - Linguistics
Balkan studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Balkanistika
- jihoslovanské jazyky (především bulharština, srbština a chorvatština)
- problematika překladu
- idiomatika a frazeologie
- historický vývoj jednotlivých jihoslovanských jazyků a proces standardizace jejich spisovných podob
- kontrastivní studium češtiny, chorvatštiny, srbštiny a bulharštiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - vedoucí Semináře jihoslovanských filologií a balkanistiky v rámci Ústavu slavistiky FF MU
- člen oborové komise oboru Paleoslovenistika a slovanské jazyky (Ph.D.)
- člen oborové komise oboru Filologicko-areálová studia (Ph.D.)
- člen redakční rady časopisu Bălgarska reč
- člen Jazykovědného sdružení České republiky
Publikační činnost / Publications Viz http://www.muni.cz/phil/people/23013/publications

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map