WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

DOLEŽELOVÁ, Eva, doc. PaedDr., CSc.

* 1939

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Linguistics
Philosophy and aesthetics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Russian
Linguistics - Study of translation
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Culture (including book printing and art)
Russian studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Czech studies - Philosophy and aesthetics
Russian studies - Philosophy and aesthetics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Výzkum v oblasti ruské morfologie, komparativní aspekt (čeština – ruština)
- Výzkum v oblasti metodiky výuky ruského jazyka
- Výzkum v oblasti moderní koncepce, vývoje a psaní učebnic ruštiny
- Výzkum v oblasti pojetí monologu a dialogu a jejich role ve výuce ruského jazyka
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Odborný garant výuky ruského jazyka na PdF MU
- členka České asociace rusistů
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti, bibliografie též na http://www.muni.cz/ped/people/1698/publications

- Istorija obučenija russkomu jazyku v universitětě im. Masarika. - In: Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku X. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 11-14. ISBN 978-80-210-5991-7.
- 10. mezinárodní vědecká konference k aktuálním problémům vyučování ruštině. - In: Cizí jazyky. Časopis pro teorii a praxi, Praha, UK v Praze, Pedagogická fakulta. 2012. Roč. 56, č. 2, s. 37-40. ISSN 1210-0811.
- Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 3. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map