WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠIDÁK, Pavel, PhDr. Ph.D.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 828 160
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address pavel.sidak@seznam.cz; sidak@ucl.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
Literary criticism (history) - Czech literature
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Czech studies - Literary criticism (history)
Czech studies - Philosophy and aesthetics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná bohemistika
- genologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Monografie

- Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina. - Praha : Akropolis, 2013. - 326 s., ISBN 978-80-7470-040-8
- Literární žánry: Skripta Literární akademie, Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého. - Praha : Literární akademie, 2013. - 204 s., ISBN 978-80-86877-64-8
- Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. - Praha : Academia, 2012 (editor s R. Müllerem). - 700 s., ISBN: 978-80-200-2048-2

Odborné studie

- Jakobson’s Ruse: Artifice in the Context of Functional Aesthetics and the Theory of Sign. - In: Roman O. Jakobson: Work in Progress (sborník). - Olomouc: Univerzita Palackého,2015. S. 155-169. (Spolu s Richardem Müllerem.)
- Transformace folklorní látky v umělecké literatuře: Případ démonologické pověsti a díla K. V. Raise. - In: Česká literatura. [v tisku]
- Katolický jazyk. - In: Bohemica Olomouciensis [v tisku]
- Genologie a funkce literatury. - In: Literatura jako výzva a apel / Ed. O. Mainx. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. - S. 19-25. ISBN 978-80-7510-131-0
- Česká poezie od roku 2000 do současnosti. Poznámky k české literatuře pro děti a mládež. - In: Čtenář. Roč. 66, č.10(2014), s. 369–376.
- Romantismus a smrt Boha.- In: Český bratr. Roč. 90, č.9 (2014), s. 10-12. (S J. Zámečníkem).
- Mírné pohyby české literatury od roku 2000 do současnosti.281 - In: Čtenář. Roč. 66, č.7-8(2014), s. 281–287.
- Modus jako genologický nástroj. - In: Svět literatury. Roč. 23, č. 47(2013), s. 31–42.
- Prostor a krajina v literárním díle. - In: Svět literatury. Roč. 22, č. 46(2012), s. 20–33.
- "Duchovenstvo katolické bylo počátkem a zakladatelem celého našeho vlastenectví": Ke vzniku moderní české literatury. - In: Evangelický kalendář 2013 / Eds. Pavel Šidák, Jan Zámečník. - Praha : Kalich, 2012. - S. 127–132, ISBN 978-80-7017-170-7.
- Vodník v české kultuře, zvláště v literatuře. - In: Stu dia mythologica Slavica. Roč. 15, 2012, s. 247–292 (též in: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/15/SMS-2012-16_Sidak.pdf).
- Sémantika literární krajiny. - In: Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře / Eds. Petr Komenda, Lenka Malinová,Richard Změlík. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. - S. 83–90. ISBN 978-80-244-3023-2 (též in: http://cis.webnode.cz/products/misto-prostor-krajina-v-literature-a-kulture/).
- Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec u Jana Čepa. - In: Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec: Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy / Eds. Zuzana Zemanová, Lenka Pořízková. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. S. 277-282. ISBN 978-80-244-3032-4.
- K historicitě a abstrakci žánru. - In: Svět literatury. Roč. 21, č. 44(2011), s. 25–36.
- Vznik české literatury je bez kléru nemyslitelný. - In: Katolický týdeník. Roč. 21, č. 31(2010), s. 5.
- Literatura architextového pnutí. - In: Host do školy. Č. 4(2008), s. 13–18.
- Ideologie a beletrie: Skryté literární aspekty Šifry Mistra Leonarda. - In: Teologické texty. Roč. 19, č. 2(2008), s. 104–107. (S J. Zámečníkem).
- Vězeňská próza mezi konfesí a apelem. In: Host do školy. Č. 5(2007), s. 12–15.
- Katolická poetika Jana Čepa. - In: Víra a výraz. Sborník z konference "… bývalo u mne zotvíráno…" / Eds. Tomáš Kubíček, Jan Wiendl. - Brno : HOST, 2005. S. 404–416.

Slovníková hesla

- Julia Kristevová. Text románu: Sémiologický přístup k diskurzivní transformační struktuře (slovníkové heslo; s Danielou Hodrovou). - In: Průvodce po světové literární teorii 20. století / Eds. Vladimír Macura, Alice Jedličková. - Brno : Host, 2013, s. 419–425.
- Milan Kundera: Nesmrtelnost (kapitola v knize). - In: 50 klasických románů 20. století : Nejdůležitější romány moderny / Joachim Scholl. - Praha : Slovart, 2006. S. 256–259.
- Boris Pasternak: Doktor Živago (kapitola v knize). - In: 50 klasických románů 20. století : Nejdůležitější romány moderny / Joachim Scholl. - Praha : Slovart, 2006. S. 142–145.
- Joseph Heller: Hlava XXII (kapitola v knize). - In: 50 klasických románů 20. století : Nejdůležitější romány moderny /Joachim Scholl. - Praha : Slovart, 2006. S. 228-231.
- Michail Bulgakov: Mistr a Markétka (kapitola v knize). - In: 50 klasických románů 20. století : Nejdůležitější romány moderny / Joachim Scholl. - Praha : Slovart, 2006. S. 242–245.
- Václav Čtvrtek (slovníkové heslo). - In: Slovník českých spisovatelů. - Praha : Libri, 2005. S. 129–130.
- Jaromír Nohavica (slovníkové heslo). - In: Slovník českých spisovatelů / Eds. V. Vaněk, B. Menclová. - Praha : Libri, 2005. S. 487–488.
- Hana Andronikova (slovníkové heslo). - In: Slovník českých spisovatelů / Eds. V. Vaněk, B. Menclová. - Praha : Libri, 2005. S. 48.
- Miloš Urban (slovníkové heslo). - In: Slovník českých spisovatelů / Eds. V. Vaněk, B. Menclová. - Praha : Libri, 2005. S. 701–702.

Esej a beletrie

- Les: Cesta na Třeštibok. - In: Evangelický kalendář 2013 / Eds. Pavel Šidák, Jan Zámečník. - Praha : Kalich, 2012. - S. 62-63.
- O stesku a krajině: Bolestnost krajiny české. - In: Svět literatury. Roč. 13, č. 25(2003), s. 93-103.


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map