WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

SVOBODA, Jan, PhDr. Ing., M.A., Ph.D.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Filozofický ústav, Jilská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 183 243
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address svobodaj@flu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://mcf.flu.cas.cz/cz/svoboda/svoboda

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Philosophy and aesthetics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Philosophy and aesthetics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Česká filosofie (Masaryk)
- český pozitivismus, český strukturalismus (J. L. Fischer)
- filosofická aplikace moderních vědeckých teorií
- sociální, kulturní a politická problematika v globálním kontextu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Člen mezinárodní redakční rady časopisu AUSPICIA. Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd. Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice
Publikační činnost / Publications Odborné články:

- Das Problem der Nachhaltigkeit der Demokratie im Kontext plötzlicher zivilisatorischer Veränderungen. - In: Auspicia. Roč. 12, č. 1(2015), s. 11-16.
- "Konkrétná logika" - ideové vlivy a proměny v souvislosti s vývojem Masarykovy filosofie.- In: Filosofický časopis. Roč. 63, č. 1(2015), s. 17-29.
- Crisis of Modern Man and Perspective of Eternity in Light of T. G. Masaryk's Thinking. - In: Auspicia. Roč. 11, č. 1 (2014), s. 130-135.
- Problém udržitelnosti demokracie v kontextu náhlých civilizačních změn. - In: Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu / Dušek J., Pána L., Svatoš R. a kol.(ed.) - České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012.- S. 301-303.
- Idea "Akademie" jako kulturologický aspekt udržitelného vývoje. - In: Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize / Dušek J., Gregor J. a kol.(ed.) - České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011.-S. 408-412.
- Možnosti a východiska dialogu mezi islámem a Západem. - In: Filosofický časopis. Roč. 58, č. 1(2010), s. 87-91.
- Islám versus Západ: Možnosti transformace civilizačního konfliktu v interkulturní dialog. - In: Auspicia. Roč. 7, č. 1(2010), s. 129-132.
- Marek Hrubec: Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy - Má smysl vést interkulturní dialog o lidských právech a proč? - Recenze a studie. In: Auspicia. Roč. 6, č. 2(2009), s. 164-166.
- K chápání interkulturního dialogu aneb varování před dogmatizací negativity. - In: Filosofický časopis. Roč. 57, č. 5(2009), s. 761-766.
- Masarykův "ideál humanitní" jako evropské dědictví. - In: Pět let členství ČR v EU. (Bilance a perspektivy, trendy a vize), VŠERS, Studia I / Skořepa L., Pána L., Dušek J. (ed.) - České Budějovice: 2009. - S. 338-343.
- Masaryk a Kant: Vliv Brentanovy kritiky, souvislost s Masarykovou reakcí na mysticismus v ruském myšlení. - In: Filosofický časopis. Roč. 57, č. 4(2009), s. 523-554.
- Racionalita v osvícenství a její evropský kontext: Dobrovský, Palacký, Masaryk. - In: Auspicia. Recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na oblast společenských a humanitních věd, VŠERS a FLÚ AV. Roč. 6, č. 1(2009), s. 82-89.
- J. Svoboda, J. Svoboda Jr.: Vztah biologie k hraničním vědám. - In: Chaos, věda a filosofie / Nosek J. (ed.)- Praha: Filosofia, 1999. - S. 370 - 377.

Edice:

- Interkulturní vojna a mír / Jan Svoboda, Ondřej Štěch (eds.) - Praha: Filosofia, 2012.
- Sebrané spisy Jana Patočky Svazek 4. Umění a čas. Soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. První díl. Publikované studie. Sebrané spisy vydávají Ivan Chvatík a Pavel Kouba. Archiv Jana Patočky. Praha, OIKOYMENH 2004.
- Sebrané spisy Jana Patočky Svazek 5. Umění a čas. Soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. Druhý díl. Nepublikované texty, recenze, náčrty. Sebrané spisy vydávají Ivan Chvatík a Pavel Kouba. Archiv Jana Patočky. Praha, OIKOYMENH Praha 2004.

Popularizace:

- O civilizaci globálně humánní. - In: Listy. Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. Roč. 43, č. 3(2013), s. 94-95.
- Osm let spolupráce VŠERS a FLÚ AV ČR. - In: Auspicia. Roč. 8, č. 1(2012), s. 190-192.
- Ke kořenům akademie. - In: Akademický bulletin. Č. 2(2011), s. 22-24.
- Martin Luther King známý a neznámý. - In: Listy. Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. Roč. 40, č. 6(2010), s. 55-57.
- Ideál humanitní a dnešní doba. - In: Trend, časopis politiky, vědy, kultury, společnosti- Společnosti W. Brandta a B. Kreiského. Roč. 15, č. 7(2008), s. 13.


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map