WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

OLŠOVSKÝ, Jiří, PhDr., Ph.D

* 1952

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jiri.olsovsky@tiscali.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Philosophy and aesthetics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Czech studies - Philosophy and aesthetics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - filosofie
- estetika
- poezie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec spisovatelů
Publikační činnost / Publications - Niternost a existence : Úvod do Kierkegaardova myšlení. - Praha: Akropolis, 2005. - 262 s.
- Slovník filosofických pojmů současnosti. - Praha: academia, 2005. - 256 s.
- Krystal a dým (básnická sbírka). - Praha: Protis, 2001.
- Horskou pěšinou (básnická sbírka). - Dobřejovice: Alfa-Omega, 2007.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map