WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JUST, Petr, PhDr.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Metropolitní univerzita Praha, katedra politologie a humanitních studií, Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 251 080 261
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address just@fsv.cuni.cz, just@vsvsmv.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.just.wz.cz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Politics, international relations
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Slovakia (Slovak Republic)
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Slovak studies - History
Czech studies - Politics, international relations
Slovak studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Československo, Česká republika, Slovensko - politika, moderní dějiny
- střední a východní Evropa - politika, moderní dějiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česko.slovenská unie studentů politických věd
- Česká společnost pro politické vědy
- Slovenské združenie pre politické vedy
Publikační činnost / Publications Neperiodická literatura:
-Možnosti spolupráce zemí visegrádské skupiny v oblasti školství. - In: Nové cesty středoevropského partnerství. - Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2003. S. 242-246.
- The Czech Republic. - In: Visegrad Yearbook 2003 / Ádám Kégler (editor-in-chief), Petr Just (editor a spoluautor kapitoly o České republice). - Budapest: Central European Student Partnership Organization, 2003. S. 9-111.
- Ženy v parlamentu v meziválečném Československu: Kompa-race se Spojenými státy americkými a Švédskem. - In: Sféry ženy: Právne, politické a ekonomické vedy / Jana Lasicová editorka). - Banská Bystrica: Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, 2004. – Praha: Sociologický ústav Akadémie vied Českej republiky, 2004. S. 153-161.
- Slovenská republika. - In: Komparace politických systémů III / L. Cabada, V. Dvořáková a kol. - Praha: Oeconomica, 2004. S. 77-114.
- Združenie robotníkov Slovenska ve vládní koalici 1994-1998. - In: Aktuálne problémy teorie medzinárodných vzťahov a teorie politiky / D. Hoscheková, R. Kucharčík. - Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov a Ústav vedy a výskumu, 2005. S. 70-90.
- Level and type of civic participation in political and social activities / Petr Just(guarantee), Z. Drhová, Z. Vajdová. - In: Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic (Recent Development, Overview of Public Discourse, and Review of Literature)/ Martin Potůček (head of authors‘ team)...[et al.] - Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 2006. - S. 25-32, 36-59.
- Evaluation of the national pespectives on civil society, citizenship and civic participation / M. Potůček guarantee), V. Dvořáková, P. Just, J. Musil, J. Sokol. - In: Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic (Recent Development, Overview of Public Discourse, and Review of Literature) / Martin Potůček (head of authors‘ team)...[et al.]. - Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 2006. - S.33-35, 36-59.
- Koaliční vládnutí na Slovensku 1990-2002. - In: Vládní modely v parlamentních systémech / Blanka Říchová a kol. - Olomouc: Moneta–FM, 2006. S. 121-140.
- Senát v roce 10.- In: Parlamenty a jejich funkce v 21. století / Jan Kysela. - Praha: Eurolex Bohemia, 2006. S. 148-153. ISBN: 80-86861-99-6.
- Selected Problems of Self-Government in the Czech Republic and Slovakia: A Comparison of the Creation of Bodies of Self-Governing Regions. - In: Instruments of European Integration / B.Hnízdo, V.Kotábová, B.Plechanovová. - Praha: IPS FSV UK, 2006. S.2-8.
- Programy v činnosti politických stran jako nástroj strategického vládnutí. - In: Strategické vládnutí a Česká republika / Martin potůček a kol. - Praha: Grada, 2007. S. 163-182.
Periodická literatura:
- Cesta k přímé volbě prezidenta na Slovensku / ..., M.Hladká. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. 9, č. 3/2003, s. 10-12. ISSN: 1211-037X.
- Volby do Národní rady Slovenské republiky. Uveřejněno dne 5. dubna 2003 In: http://www.cpssu.org/view.php?cisloclanku=2003040501 (stránky Česko-slovenské unie studentů politických věd – CPSSU).
- Slováci řekli ANO Evropské unii. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. IX, č. 4/2003, s. 17-18. ISSN: 1211-037X.
- Komparace systémů voleb do Evropského parlamentu: Česká republika vs. Slovensko. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. IX, č. 5/2003, s. 25-28. ISSN: 1211-037X.
- Bude mít Slovensko Senát? - In: Senát. - Roč. VI, č. 4/2003, s. 1-3 přílohy.
- Vlády a koalice na Slovensku – 1. část (1990-1998). - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. IX, č. 9/2003, s. 30-33. ISSN: 1211-037X.
- Profil osobnosti: Jaroslava Moserová. - In: Panta Rei. - Roč. 7/2003, s. 7.
- Slovensko před branami EU /..., J.Matis. - In: Parla- amentní zpravodaj. - Roč. IX, č. 10/2003, s. 25-26. ISSN: 1211-037X.
- Slovenské školství na rozcestí. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. X, č. 1/2004, s. 20-21. ISSN: 1211-037X.
- Slovensko a volby do Evropského parlamentu. - In: Panta Rei. - Roč. 7, březen 2003, s. 3 a 5.
- Referenda na Slovensku. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. X, č. 4/2004, s. 31-32. ISSN: 1211-037X.
- Česká republika vstoupila do Evropské unie s resty. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. X, č. 5/2004, s. 8-10. ISSN: 1211-037X.
- Senát Parlamentu České republiky. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. X, mimořádné č. 2004, s. 106-107. ISSN: 1211-037X.
- Zastoupení České republiky v institucích Evropské unie. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. X, č. 6/2004, s. 22-24. ISSN: 1211-037X.
- Poslanci Evropského parlamentu zvolení za Českou republiku. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. X, č. 7-8/2004, s. 13-16. ISSN: 1211-037X.
- Zelení pokračují v nastoupeném kurzu. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. X, č. 9/2004, s. 33. ISSN: 1211-037X.
- Historie doplňovacích voleb do Senátu. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. X, č. 10/2004, s. 29-30. ISSN: 1211-037X.
- Obhajující senátoři ve volbách většinou štěstí nemají. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. X, č. 11-12/2004, s. 20-21. ISSN: 1211-037X.
- Kraje čtyři roky „po“ se potýkají zejména s nedostatkem financí / ..., M.Matyáš. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. X, č. 11-12/2004, s. 28-30. ISSN: 1211-037X.
- Bude zahraniční a bezpečnostní politika prioritou příští vlády? Uveřejněno dne 5. června 2006. - In: http://www.natoaktual.cz/bude-zahranicni-a-bezpecnostni-politika-prioritou-pristi-vlady-p8m-/na_analyzy.asp?c=A060605_141311_na_analyzy_m02 (stránky Informačního centra o NATO).
- Česká politika 2006-2007. - In: Parlament, vláda, samospráva. - Č. 12/2006, s. 22-23. ISSN: 1801-240X.
Recenze:
- [Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku]. - In: Politologický časopis. - Roč. 13, č. 4 (2006), s. 449-451. Recenze na: Kopeček, Lubomír. Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2006.
Informativní texty:
- Co je Unie studentů politických věd? - In: Panta Rei. - Roč. 7, říjen 2003, s. 10.
- Česko-slovenská únia študentov politických vied. - In: Politické vedy. - Roč. VI, č. 4/2003, s. 133-135.
- Hodnotenie činnosti vlády a opozície v krajinách V4. - In: Politické vedy. - Roč. VII, č. 1/2004, s. 219-224.
- Konferencia višegrádskej mládeže. - In: Politické vedy. -Roč. VII, č. 2/2004, s. 132-134.
Jiné závažné práce:
- Evaluation of Current Czech Party System and its Future Prospects. - Praha: 2005. Odborná studie vypracovaná pro Velvyslanectví Korejské republiky v Praze, 15 stran rukopisu.
- Postoje politických stran v době vstupu České republiky do NATO. - Praha: 2005. Odborná studie vypracovaná v gesci Informačního centra o NATO pro Velvyslanectví Ukrajiny v Praze.


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map