WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ADAM, Robert, Mgr. Ph.D.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Technická univerzita v Liberci,Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra českého jazyka a literatury, Studentská 2, 461 17 Liberec
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 216
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address robert.adam@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Literary criticism (history) - Czech literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - vývoj českého jazyka a historická mluvnice
- čeština poloviny 19. století
- morfologie současné češtiny
- teorie a praxe českého pravopisu
- editologie
- teorie komunikace uvnitř slovesného komunikátu (textové subjekty, jejich řeč, formy podání této řeči)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Kruh přátel českého jazyka - předseda kolegia
- Jazykovědné sdružení
- Čeština doma a ve světě
Publikační činnost / Publications Studie:

- Klasický typ epické struktury? (Postavy a vypravěč v Babičce Boženy Němcové). – In: Česká literatura. – Roč. 43 (1995), s. 422-437.
- Vyprávění o vyprávění („Hlasy“ v komunikační struktuře fragmentu B. Němcové Urozený a neurozený). – In: Česká literatura. – Roč. 45 (1997), s. 44-56.
- Jazyk Rakovnické hry vánoční. – In: Slovo a slovesnost. – Roč. 59 (1998), s. 200-206, 249-256.
- Pokus o slohový rozbor Babičky. – In: Česká literatura. – Roč. 48 (2000), s. 227-233.
- „...hledal Smrž vhodný příměr“ aneb Jak české deníky uvozují přímou řeč. – In: Čeština doma a ve světě. – Roč. 10 (2002), s. 14-17.
- Formy podání řeči. – In: Slovo a slovesnost. – Roč. 64 (2003), s. 119-128.
- Stručné novější dějiny a současná situace výzkumu podání řeči. – In: Slovo a slovesnost. – Roč. 64 (2003), s. 128-132.
- „Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra Kopanici.“ Je c měkké, nebo obojetné? – In: Naše řeč. – Roč. 86 (2003), s. 169-180.
- Dvě kapitoly z dějin vyprávěcí perspektivy v české literatuře. – In: Česká literatura. – Roč. 52 (2004), s. 172-193.
- Spisovnost/nespisovnost a pravopis. – In: Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny, perspektivy / sest. E. Minářová, K. Ondrášková. – Brno : Masarykova univerzita, 2004. – S. 178–180.
- Dopisy Leopolda Hansmanna Boženě Němcové. – In: Bohemistyka (Wałbrzych). – Roč. 5 (2005), s. 171-184.
- Máte něco proti mámině sezení v tátovu křesle? (Dativ a lokál singuláru maskulina a neutra přídavných jmen přivlastňovacích). – In: Naše řeč. – Roč. 88 (2005), s. 67-70.
- K otázce kodifikační pravomoci. – In: Naše řeč. – Roč. 88 (2005), s. 198–201.
- O Boryšovi, půrku a kozím přístupu k lingvistické argumentaci. – In: Čeština doma a ve světě. – Roč. 13 (2005), s. 146–149.

Edice:

- NĚMCOVÁ, B. : Babička. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. – (Edice Česká knižnice ; Ediční zpracování textu, ediční poznámka a vysvětlivky.)
- NĚMCOVÁ, B. : Korespondence I (1844–1852). – Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. – (Ediční zpracování textu J. Janáčková, M. Pokorná, L. Saicová Římalová a S. Wimmer, R. Adam. Ediční poznámka, část II, L. Saicová Římalová, R. Adam. Ediční poznámka, části III a IV.)
- NĚMCOVÁ, B. : Korespondence II (1853–1856). – Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - (Ediční zpracování textu J. Janáčková, M. Pokorná, L. Saicová Římalová a S. Wimmer, R. Adam. Vysvětlivky J. Janáčková, M. Pokorná, S. Wimmer, R. Adam. Ediční poznámka.)
- RAIS, K. V. : Západ. – Praha : Akropolis, 2004. – (Ediční zpracování textu, ediční poznámka a vysvětlivky.)


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map