WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JUSTIN, Petr, Mgr. Ph.D.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address justin.p@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české a československé dějiny 20. století
- česko-německé a česko-rakouské vztahy ve 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Mimořádný lidový soud v Písku. – In : Jihočeský sborník historický 71 (2002), s. 98-122.
- Židovská problematika ve spisech Mimořádného lidového soudu Písek. – In : Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy : (Sborník příspěvků). – Opava, 2002. - S. 20-28.
- Americký pohled na dějiny kultury. – In : Čeněk Zíbrt a kulturní historie / sest. D. Blümlová. - České Budějovice, 2003. - S. 286-295. - (Historia culturae II, Studia 1)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map