WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠOPÁK, Pavel, PhDr. Ph.D.

* 1970

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, Masarykova třída 37, 746 01 Opava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 553 684 479
Bydliště / Home address Puškinova 4, 746 01 Opava
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address pavel.sopak@fpf.slu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.fpf.slu.cz/ustavy/ustav-historie-a-muzeologie/pracovnici/phdr-pavel-sopak

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Historiography
Philosophy and aesthetics
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Literary criticism (history) - History of literature
History - Slovakia (Slovak Republic)
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Culture (including book printing and art)
Slovak studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - History
Slovak studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny umění - české země, Slovensko
- dějiny kultury - výtvarná kritika 20. století, umělecké spolky 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Proměny ikonografie sv. Vojtěcha v českém umění 19. století. - In: Svatý Vojtěch v české a polské literatuře a v umění. - Opava, 1999. - S. 147-154.
- Klasicistní architektura Opavy let 1780-1850. - Opava : Matice slezská, 2003. - 248 s.
- Výstava Grupy uhorsko-slovenských maliarov v Opavě roku 1906. - In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 6. - Opava, 2003. - S. 261-269.
- Sjezd mladé umělecké generace v Brně roku 1919. - In: Časopis Moravského muzea, společenské vědy. - Roč. 88 (2003), s. 171-182.
- Koliba. - Opava : Slezská univerzita, 2004. - 476 s. - ISBN 80-7248-285-8
- Koliba, obec umělecké tvorby na Moravě. - In: 51. Bulletin Moravské galerie v Brně. - Brno, 2005. - S. 235-244.


Úplná bibliografie ZDE.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map