WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BŘEŇOVÁ, Věra, PhDr.

* 1935

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Bibliografie českých/československých dějin 1918-1995 : Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1990-1995. Sv. 1-2 / Zprac. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Oldřich Tůma. - Praha : ÚSD AV ČR, 1997. - 419 s. ; 148 s.
- Bibliografie českých/československých dějin 1918-1999 : Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1996-1999 a doplňky za roky 1990-1995. Sv. 1-2 / Zprac. Věra Břeňová a Slavěna Rohlíková ve spolupr. s O. Tůmou. - Praha : ÚSD AV ČR, 1999. - 395 s. ; 162 s.
- Bibliografie k dějinám Československa 1969-1990. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v ČR v letech 1990-1999 (Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999) : studijní materiály. Seš. 2) / Sest. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková. - Praha : Československé dokumentační středisko : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. - 136 s.
-Bibliografie českých/československých dějin 1918-2004 : Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 2000-2004 a doplňky za roky 1996-1999. Sv. 1-3 / Zprac. Věra Břeňová a Slavěna Rohlíková. - Praha : ÚSD AV ČR, 2005. - 414 s. ; 466 s. ; 426 s. + CD-ROM.
- Czech and Czechoslovak History, 1918-1999 : A Bibliography of Select Monographs, Volumes of Essays, and Articles Published from 1990 to 1999 / Comp. and ed. by Věra Břeňová and Slavěna Rohlíková. - Prague, Institute of Contemporary History, 2000. - 472 s.
-Czech and Czechoslovak History, 1918-2004 / A Bibliography of Select Monographs, Volumes of Essays, and Articles Published from 2000 to 2004 / Comp. and ed. by Věra Břeňová and Slavěna Rohlíková. - Prague : Institute of Contemporary History, 2005. - 453 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map