WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VODIČKA, Libor, Mgr. Ph.D.

* 1970

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Kaštanová 123/2, 664 91 Ivančice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address liborvodicka@email.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Philosophy and aesthetics
Literary criticism (history) - Comparative literature
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Czech studies - Philosophy and aesthetics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české drama a činoherní divadlo 20. století
- teatrologie
- filmová věda
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Abeceda divadla. – Brno : CERM, 1996. - 20 s.
- České divadlo 20. století. – Brno : CERM, Brno 1996. - 20 s.
- Socialistický realismus a české drama (Ideologie a obrazotvornost). – In: Divadlo a jeho výzkum na konci 20. století : Sv. I. - Sympozium studentů oboru teatrologie. – Brno, 1998. - S. 56-64.
- Dramatická fikce a historická skutečnost (Nositelé řádu a Vysoké letní nebe Miloslava Stehlíka). – In: Divadelní revue. – Roč. 10, č. 3 (1999), s. 35-46.
- Drama bouřlivě se rozvíjejícího sociálního „milieu“? - Několik tezí k problematice formování a počátečního vývoje socialistického realismu v českém dramatu v období mezi lety 1945-1948. – In: Otázky divadla a filmu : Sv. II. – Brno, 1999. – S. 157-172. – (- Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada teatrologická a filmologická Q-2.)
- Fenomén falešného sentimentu (Pohádka máje znovu v Brně). - In: Svět a divadlo. – Roč. 10, č. 4 (1999), s. 41-44.
- Tož, poď se mnú, duša moja do kola... (Pitínského Gazdina roba v Uherském Hradišti). – In: Svět a divadlo. – Roč. 11, č. 4 (2000), s. 26-29.
- Arnošt Goldflam. – In: Duha. – Roč. 15, č. 3 (2001) s. 12-14.
- Divadelní revue. – In: Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000 / red. B. Dokoupil. – Brno, 2002. – S. 44-46.
- Svět a divadlo. – In: Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000 / red. B. Dokoupil. – Brno, 2002. – S. 242-244.
- Československý fejeton/fejetón. – In: Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000 / red. B. Dokoupil. – Brno, 2002. – S. 34-35.
- Století Záviše Kalandry. – In: Duha. – Roč. 16, č. 4 (2002), s. 10-13.
- Iva Bittová - živel ve znamení Raka. - In: Duha. – Roč. 17, č. 3 (2003), s. 15-16.
- František Pavlíček. – In: Duha. – Roč. 17, č. 4 (2003), s. 16-18.
- Drama i identičnosť. Češskaja drama 20. vjeka v vodavarote pojiska nacionalnoj identičnosti. – In: Literaturnyje itogi 20. vjeka. Centralnaja i jugovastočnaja Jevropa. – Moskva, 2003. - S 156-164.
- České drama a činoherní divadlo v období tzv. budování socialismu. – In: Přednášky a besedy z 37. běhu Letní školy slovanských studií při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. – Brno, 2004. – S. 127-133.
- České drama po roce 1989 (Obecná charakteristika situace divadelní kultury a postavení dramatického básníka). – In: Přednášky a besedy z 38. běhu Letní školy slovanských studií při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. – Brno, 2005. – S. 135-141.
- Roman Sikora: Smetení Antigony - interpretace díla. – In: Česká literatura. – Roč. 53, č. 3 (2005), s. 413-422.
- K některým kontextům Shakespearovy komedie Večer tříkrálový aneb Co kdo chce. – In: Shakespeare, William: Večer tříkrálový. – Brno : Větrné mlýny, edice Repertoár, 2005. – S. 5-13. – (Předmluva ke knižnímu vydání překladu Antonína Přidala)
- O tragédii Maryša bří. Mrštíků. – In: Maryša / A. Mrštík, V. Mrštík. – Brno : Větrné mlýny, edice Repertoár, 2005. – S. 5-10. – (Předmluva ke knižnímu vydání dramatu)
- České drama 1969-1989. (I.) - Souvislosti divadelního života. – In: Divadelní revue. – Roč. 17, č. 1 (2006), s. 60-72.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map