WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠEFČÍK, Ondřej, PhDr. Ph.D.

* 1974

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav jazykovědy a baltistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 497 101 (FF)
Bydliště / Home address Chaloupeckého nám. 4, 602 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 603 366 691
E-mail / E-mail address sefcik@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://is.muni.cz/osoba/7653#publikace

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Linguistics
Paleoslavonic studies
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Lithuanian, Latvian
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Linguistics - Onomastics
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Linguistics
Paleoslavonic studies - Paleoslavonic studies
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
- synchronní fonologie češtiny a sanskrtu
- diachronní fonologie indoevropeistická
- algebraická lingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné srdužení (Brno), předseda
Publikační činnost / Publications - viz osobní stránka
https://is.muni.cz/osoba/7653#publikace

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map