WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

LEŠKA, Vladimír, Ing.

* 1932

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vladimir.leska@volny.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Politics, international relations
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
History - Slovakia (Slovak Republic)
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Slovak studies - History
Czech studies - Politics, international relations
Slovak studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - mezinárodní vztahy – česko–slovenské vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Ročenka Slovensko ‘94 : (Chronologický přehled nejdůležitějších vnitropolitických událostí za rok 1994). – Praha : ÚMV, 1995.
- Studijní sešit ÚMV: Slovensko ´96: možné důsledky vnitropolitického vývoje a zahraničněpolitické orientace pro stabilitu střední Evropy. – Praha : ÚMV, 1997.
- Slovensko na počátku roku 1998 – roku voleb. - Praha : ÚMV, 1998.
- Bezpečnostní situace SR. - Praha : ÚMV, 1998.
- Geopolitické důsledky rozdělení Československa. – In : Geopolitické postavenie strednej Európy, Vývojové tendencie v 21. storočí / Link, P., Samson, I., (edit.). – Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Stredisko strategických štúdií Ministerstva obrany SR, Friedrich Ebert Stuftung, 1998.
- Závěry washingtonského summitu NATO a česko–slovenská spolupráce v bezpečnostní oblasti. – In : Možnosti česko–slovenské spolupráce v bezpečnostní oblasti po první vlně rozšiřování NATO, Zborník SIMŠ 5/1999. - Bratislava, 1999. - S. 11–16.
- Český pohled na spolupráci ve středoevropském prostoru – Potenciál visegrádské čtyřky. – In : Medzinárodný seminár na tému Stredoeurópska spolupráca a jej bezpečnostná dimenzia. - Bratislava : Stredisko obranných štúdií Ministerstva obrany SR, Friedrich Ebert Stiftung, 1999. - S. 18–28.
- Studijní sešit IIR: Slovensko na sklonku roku voleb. - Praha : ÚMV, 1999.
- Studijní sešit IIR: Slovensko po zvolení prezidenta. – Praha : ÚMV, 1991.
- Studijní sešit IIR: Slovensko na cestě do EU a NATO. – Praha : ÚMV, 2000.
- Studijní sešit IIR: Vnitropolitická situace SR v roce 2000 před vyhlášením referenda o předčasných parlamentních volbách. - Praha : ÚMV, 2000.
- ČR a SR – hraniční státy s rozdílným bezpečnostním statusem. – In : Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. – Brno : Nakladatelství Konvoj, 2000.
- Současná politická situace na Slovensku. – In : Sborník Asociace pro studium mezinárodních vztahů. – Praha : ÚMV, 2000.
- Studijní sešit IIR: Pozadí abdikace Pavla Kanise z funkce ministra obrany Slovenské republiky, - Praha : ÚMV, 2001
- Between Emulation and Adjustment: External Influences on Programmatic Change in the Slovak SDL (společně s V. Handlem), Dan Hough, William E. Paterson, James Sloam. – In : Learning From The West? Policy, Transfer and Programmatic Change in the Communist Successor Parties of Eastern and Central Europe. – London, New York : Routledge, Tailor & Francis Group, 2006. – S. 105-123.

Poznámky / Notes - publikuje v periodicích: Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika, Perspectives, Vojenské rozhledy, Medzinárodné otázky, aj.

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map