WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BLAŽEK, Petr, PhDr. Ph.D.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro soudobé dějiny, Vlašská 9, 118 40 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 257 531 122
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address pvb@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.usd.cas.cz/seznam-pracovniku/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Poland
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Polish studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - polské dějiny ve 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Lennonova zeď v Praze: Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980-1989. - Praha : ÚSD AV ČR, 2003. - 340 s. - (Spolu s F. Pospíšilem a R. Laubem).
- Setkání představitelů československé a polské opozice na státních hranicích 1978-1989. - In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti: Pardubická konference (18.-20. duben 2002) / sest. P. Hrodek. - Praha : FF UK, 2003. - S. 177-209.
- Sejdeme se – zatím – v Polsku: Vratislavský festival 3.-5. listopadu 1989. - In: Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu: Literatura – język – kultura / sest. Z. Tarajło-Lipowska, J. Malicki. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2003. - S. 371-389.
- Solidarita se Solidaritou: Opoziční hnutí v Československu a vyhlášení polského „válečného stavu“ v prosinci 1981. - In: Od rywalizacji do współpracy: Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historików z Polski i Republiki Czeskiej / sest. D. Dąbrowski. - Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej, 2003. - S. 245-265.
- „Wszystko pójdzie w innym kierunku“. Wpływ polskiego Marca ´68 na praską wiosnę - In: Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku / sest. Ł. Kamiński. - Warszawa : IPN, 2004. - S. 32-44.
- Czechoslovakia / P. Blažek, P. Žáček. - In: Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe, 1944/45-1989 / eds. Krzystof Persak, Łukasz Kamiński. - Warsaw : Institute of National Remembrance, 2005. - P. 87-161.
- Odpor a opozice proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989 / sest. P. Blažek. - Praha : ÚČD FF - Dokořán, 2005.
- Granica Przyjaźni / P. Blažek, G. Majewski. - In: Karta. - Č. 45 (2005), s. 118-136.
- Kauza Skupiny revoluční akce. Letáková kampaň na podporu polské Solidarity ve světle svazkové agendy StB. - In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu (Sv. IV) / sest. Z. Kárník, M. Kopeček. - Praha : ÚSD – Dokořán, 2005. - S. 199-236, poznámky s. 267-276.
- Perepachod da demokratyi i „Ljustracija“. - In: Transformacija. Česki docved / sest. L. Veselý. - Praha : Člověk v tísni, 2005. - S. 111-115.
- PARAF (PAralelní Akta Filozofie). Vydávání samizdatového časopisu 1985–1989. - Praha : ÚSD AV ČR, 2006. - 109 s.
- Operation “North”: Czechoslovak Security Apparatus
and the Polish Crisis 1980–1984
. - In: Prague Perspectives (II) : A New Generation of Czech East European Studies / (eds.) Lukáš Babka, Petr Roubal. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2007. - S. 263-276.

Poznámky / Notes - člen projektu Pražský web pro studenou válku. (English version The Prague Cold War Web)
- vedoucí sekce Pomníky obětem komunismu v rámci projektu totalita.cz.
- Projekt Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map