WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NOSKOVÁ, Helena, PhDr. CSc.

* 1949

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro soudobé dějiny, Vlašská 9, 118 40 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 257 286 349
Bydliště / Home address Mezilesí 2062, 193 00 Praha 9
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 603 824 370
E-mail / E-mail address noskova@usd.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.usd.cas.cz/vyzkumni-pracovnici/noskova-helena/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
History
History - Baltic
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Literary criticism (history) - Lithuanian and Lettish literature
Etnography, folklore and ethnology - Lithuanians, Latvians
History - Russia
Etnography, folklore and ethnology - Russians
Etnography, folklore and ethnology - Ruthenians
Literary criticism (history) - Slovak literature
History - Slovakia (Slovak Republic)
Etnography, folklore and ethnology - Slovaks
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Russian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Baltic studies - Ethnography, folklore and ethnology
Ruthenian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovak studies - Ethnography, folklore and ethnology
General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - History
Russian studies - History
Baltic studies - History
Ruthenian studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovakistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Klub slovenské kultury v ČR - předsedkyně
- Dokumentační a muzejní středisko Slováků v ČR - předsedkyně
- Rada vlády pro národnostní menšiny - členka
- Česko-ruská komise historiků a archivářů - členka
- Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť - členka redakční rady
- Komise Rady hl.m. Prahy pro národnostní menšiny na území hl.m.Prahy - členka-odborník za AV ČR
- komise pro jazykové vzdělávání národnostních menšin MŠMT - členka
Publikační činnost / Publications - K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989 : Sborník studií / sest. Helena Nosková a kolektiv. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. - 267 s. - (Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny).
- O původu Slováků v Čechách. - Trilabit : Praha, 2001. - 267 s.
- Návrat volyňských Čechů : Naděje a skutečnost let 1945-1954. - Praha : ÚSD AV ČR, 1999. - 187 s.
- Národnostní menšiny a politika komunistické moci v Československu v letech 1948-1989. - In: K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989 : Sborník studií. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. - S.76-86. - (Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny).
- Vzdělávání minorit a majorita. - In : Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám. - Mezinárodní konference 13.- 14.listopad. 2003. - Praha : Komise rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004. - S.75-80.
- Z nedávnej histórie menšinového školstva v Prahe. - In: Politika Prahy a dalších měst ve vztahu k národnostním menšinám. - Praha : Komise rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004, 2003. - S.78-88.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map