WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VYBÍRAL, Zdeněk, PhDr. Ph.D.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 4, 390 01 Tábor
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 381 251 885
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 381 231 435
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vybiral@husitskemuzeum.cz ; vybiral.zdenek@tiscali.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
History - General history
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - starší české dějiny od 15. do 17. století ve středoevropském kontextu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Husitský Tábor - člen redakce (výkonný redaktor)
Publikační činnost / Publications - Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku. - České Budějovice, 2005.
- Political Culture in the Bohemian Lands during the Dualist Monarchy. - In: Political Culture in Central Europe (10th - 20th Century) : Part I. Middle Ages and Early Modern Era. / sest. Halina Manikowska, Jaroslav Pánek. - Prague, 2005. - S. 267-282.
- Představitel městské elity – tvůrce dějin svého města : Život královského města Tábora na počátku 17. století v zrcadle osudů primasa Jana Chvatalia. - In: Pražské městské elity středověku a raného novověku / sest. Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek. - Praha, 2004. - S. 251-260. - (Documenta pragensia ; XXII).
- Šlechta raného novověku v historickoantropologických proudech současné evropské historiografie / sest. V. Bůžek, J. Hrdlička, P. Král, Z. Vybíral. - In: ČMM. - Č. 122 (2003). - S. 375-408.
- Der Adel in den böhmischen Ländern 1526-1740 : Stand und Tendenzen der Forschung, Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse / sest. V. Bůžek, P. Král, Z. Vybíral. -Č. 137 (2002). - S. 55-98.
- Věk urozených : Šlechta v českých zemích raného novověku / sest. Václav Bůžek, Josef Hrdlička, Pavel Král, Zdeněk Vybíral. - Praha/Litomyšl : Paseka, 2002.
- Die frühneuzeitliche Aristokratie als strukturelles Modell für die Erforschung der Geschichte der Macht in Mitteleuropa : Zu der anthropologisch-soziologischen Auffassung der Geschichte der Macht. - In: Opera historica. - Č. 9 (2001). - S. 239-253.
- Stavovství a dějiny moci v českých zemích na prahu novověku : Nové cesty ke starému tématu. - In: Český časopis historický. - R. 99. - Č. 4 (2001). - S. 726-751.
- Stavovská Morava mezi Rudolfem II. a Matyášem : Vztahy mezi českou a moravskou stavovskou reprezentací a konfederace z roku 1608. - In: ČMM 116 (1997). - S. 347-386.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map