WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MARVAN, Jiří (George J.), Prof. PhDr. Ph.D.

* 1936-2016

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
History
Linguistics
Literary criticism (history)
Paleoslavonic studies
Philosophy and aesthetics
Politics, international relations
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
Linguistics - Belorussian
Linguistics - Czech
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Literary criticism (history) - Lithuanian and Lettish literature
Linguistics - Lithuanian, Latvian
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Linguistics - Polish
Linguistics - Ruthenian
Literary criticism (history) - Ruthenian literature
Linguistics - Slovak
Linguistics - Ukrainian language
Literary criticism (history) - Ukrainian literature
Linguistics - Wendish
Zaměření geografické / Geographical field of study Ruthenian studies - Ethnography, folklore and ethnology
General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - History
Slovak studies - Linguistics
Wendish studies - Linguistics
Ukrainian studies - Linguistics
Czech studies - Linguistics
Baltic studies - Linguistics
Belorussian studies - Linguistics
Polish studies - Linguistics
Ruthenian studies - Linguistics
Ukrainian studies - Literary criticism (history)
Baltic studies - Literary criticism (history)
Ruthenian studies - Literary criticism (history)
Paleoslavonic studies - Paleoslavonic studies
Wendish studies - Philosophy and aesthetics
Ukrainian studies - Philosophy and aesthetics
Czech studies - Philosophy and aesthetics
Belorussian studies - Philosophy and aesthetics
Polish studies - Philosophy and aesthetics
Slovak studies - Philosophy and aesthetics
Slovak studies - Politics, international relations
Czech studies - Politics, international relations
Belorussian studies - Politics, international relations
Polish studies - Politics, international relations
Ruthenian studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - eurolingvistika
- obecná lingvistika - jazyk jako vnitřní systém (ekolingua)
- balto-slavistika
- mikroslavistika (laština, jiho-rusínština)
- flexe slovanská a europská
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - PLK
- Acta slavica et baltica - věd. redaktor
Publikační činnost / Publications Vědecké monografie
- Modern Lithuanian Declension : A Study of its Infrastructure. - Ann Arbor : University of Michigan, 1978. - 303 pp.
- Prehistoric Slavic Contraction. - University Park ; London : The Pennsylvania University Press, 1979. - 188 pp. - ISBN 0-271-00210-7.
- Pivničnoslov'janskyj kontekst ukrajinśkoji slovozminy. - Adeilaide ; Melbourne : Knyha, 1983. - 31 s. - ISBN 0-9592547-0-6
- Inter-linguistics of inflection as an evidence of genetic coexistence (The case of North Slavic). - Melbourne : Australia and New Zealand Slavists'Association, 1983. - 21 s.
- České stupňování. - München : Verlag Otto Sagner, 1986. -240 s. - ISBN 3-87690-304-1.
- Belorussia and its books. - Melbourne : Monash University, 1986. - 60 s. - ISBN 0-86746-548-4.
- Quo vadis, lingua ucrainica? - Melbourne : Monash University, 1990. - 17 s.
- Na prahu slovenčiny. - Bratislava : Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999. - 85 s. -ISBN 80-224-0556-6.
- Milénium jazyka - Slovanská kontrakce a její český zdroj. - Praha : Academia, 2000. - 405 s. - ISBN 80-2000713-X.
- Brána jazykem otvíraná aneb Čeština jazyk světový. -Praha : Academia, 2004. - 432 s. - ISBN 80-200-0932-9.

Původní práce v odborných časopisech a sbornících
- Verbum infinitum v baltijskich jazykach i ego otnošenije k slavjanskomu sostojaniju (Sintaksičeskij analiz). - In: Acta Universitatis Carolinae - Philologica. - Č. 2 (1960), s. 7 -16.
- Ze staročeského slovníku. Slovesa pohaniti, haniti a jejich odvozeniny. - In: Listy filologické. - Sv. 84 (1961), s. 31-34.
- O nekotorych predikativnych funkcijach litovskogo pričastija (Sintaksičeskij očerk). - In: Lietuvos TSR aukštuju mokyklu mokslo darbai, Kalbotyra. - Vilnius, 1962, sv. 2, s. 7-16.
- O původu některých názvů mláďat. - In: Listy filologické. - Sv. 85 (1962), s. 31-34.
- K otázkám kategorie slovesného způsobu v současné lotyštině. - Acta Universitatis Carolinae - Philologica. - Sv. 3, (1962), s. 253-256.
- Základní procesy v lexikálním vývoji českého jazyka / spolu s Emanuelem Mickálkem a Igor Němcem. - In: Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii. - Praha : Nakladatelství ČSAV, 1963. - S. 105-113.
- Ze staročeského slovníku. Původ českého pohříchu, pohřešovati. - In: Listy filologické. - Sv. 86 (1963), s. 283-284.
- K některým morfologickým otázkám diftongu ej v obecné češtině v konfrontaci se stavem staročeským. - In: Listy filologické. - Sv. 87 (1964), s. 75-86.
- K významu staročeského materiálu pro slovanskou etymologii. - In Informační bulletin pro otázky jazykovědné. - Praha : Československo-polská jazykovědná komise. - Sv. 5 (1964). - S. 29-32.
- Otnositeľno razvitija slovarnogo zapasa v svjazi s razvitiem grammatičeskogo stroja / spolu s Igorem Němcem. - In: Slavia. - Sv. 34 (1965), s. 190-195.
- Z historie kontrakce. - Osud intervokalického J. - In: Slavia. - Sv. 35 (1966), s. 345-355.
- K základům litevské deklinace. - In: Slovo a slovesnost. - sv. 28 (1967), s. 401-405.
- Zur Rolle der Kontraktion in der alttschechischen Nominalflexion. - In: Scandoslavica. - Sv. 13 (1967), s. 221-238.
- Par verbu izteiksmes kategoriju musdienu latviešu valoda. - In: Latviešu valodas apcerejumi - Zinatniskie raksti, sv. LX, č. 9A. - Riaga : Zvaigzne, 1967, s. 127-133.
- Kontrakce v systému slovanských izoglos. - In: Slavia. - sv. 37 (1968), s. 221-251.
- Kontrakce období rozpadu slovanské jednoty. - In: Československé přednášky pro VI. sjezd slavistů. - Praha : Nakladatelství ČSAV, 1968. - S. 11-15.
- K voprosu o lingvo-geograifičeskom položenii balto-slavjanskich jazykov. - In: Baltistika (Vilnius). - Sv. 5 (1969), s. 17-20.
- Inflectional structure of Lithuanian noun. - In: Ruke-Dravina, Velta. Donum Balitcum. - Stockholm : Almquist och Wiksell, 1970. - S. 313-321.
- The Lithuanian prosodigmatical patterns of the noun. - In: Proceedings of the Second Baltic Conference (San Jose, California), 1971, s. 152-153.
- Some structural aspects of the development of jers. - In: Scandoslavica. - sv. 18 (1971) s. 249-258.
- On the morphological disintegration of Slavic unity. - In: Slavic Word / Dean S. Worth. - The Hague: Mouton, 1972. - S. 312-334.
- Russkoe stjaženie i slavjanskaja doistoričeskaja kontrakcija. - In: Melbourne Slavonic Studies. - Sv. 8(1973), s. 5-8.
- Deciphering the Old Prussian message. - In: Baltic
Literatures and Linguistics (Columbus, Ohio) / Ziedonis, Alberts et al. - (1973), s. 181-187.
- Baltic and Indo-European. - In: Lituanus - Lithuanian Quarterly (Chicago). - Č. 1 (1973), sv. 19, s. 31-38.
- Fonetika i orfografija - dva podchoda k postroeniju glubinnoj morfologii russkogo jazyka. - In: Russian Linguistics. - Č. 2 (1974), sv. 1, s. 123-126.
- The Prague School and its message. - In: Czech Colloquium / Jiří Marvan and Joseph Zayda. - Melbourne : Australia and New Zealand Slavists' Association, 1974, s. 66-79.
- Mjagkosť - kategorija formoobrazovateľnaja. - In: Russian Linguistics. - Sv. 3 (1976), s. 19-33.
- Two retrospects - I. Toward dynamics in diachrony / B.Trnka ; II. Linguistics of written language / J. Vachek. - In: Sound, Sign and Meaning (Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle) / Ladislav, Matejka. - Ann Arbor : Michigan Slavic Contributions. - Sv. 6 (1976), s. 238-248.
- Kontraktion und Prosodie im Polabischen und ihr westslavischer Kontext. - In: Zeitschrift für Slavische Philologie. - Sv. 39 (1977), s. 373-383.
- Outline of Underlying Russian inflection. - In: Melbourne Slavonic Studies. - Sv. 12 (1977). - S. 7-14. - Změna a tradice : česká diachronie a její škola. - In: Wiener slawistischer Alamanach. - Sv. 5 (1980), s. 265-298. - ISBN 0258-6819.
- Inflection of Russian noun deti, ljudi. - In: Russian Linguistics. - sv. 7 (1988), s. 155-159. - ISBN 0304-3787.
- Zur Entstehung des Ukrainischen aus phono-morphologischer Sicht. - In: Zeitschrift für Slavische Philologie. - Č. 1 (1983), sv. 43, s. 110-147. - ISSN 0044-3492.
- Rosa´s Czech Grammar (Introduction) / Jiří, Marvan and Gavin Betts. - In: Wenceslaus J. Rosa: Cžechořečnost seu Grammatica Linguae Bohemicae, 1672. - München : Verlag Otto Sagner, 1983. - S. I-VII. - ISBN 3-87690.
- Slavjanskoe jazykoznanie v Avstralii 1971-1980 gg. / J. M. and KLARK. Džonatan, E.J. - In: Myľnikov, A.S : Slavjanovedenie i balkanistika v zarubežnych stranach. - Moskva : Nauka, 1983. - S. 146-171 .
- Dijevidminnyj klas v ukrajinśkij movi jak hramatyčna katehorija. - In: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. - Sv. 18 (1983), s. 25-46. -
ISSN 0538-8228.
- Die russischen Wortarten als eine Flexionskategorie - Das Linguistische und Extralinguistische in der Sprache. - In: Wiener Slavistisches Jahrbuch 1984. - Sv. 30, s. 51-57. - ISSN 0084-0041.
- Towards the genesis of Ukrainian - A phonomorphological approach. - In: Slavia Orientalis. - Č. 4 (1984), sv. 3, s. 459-480. - ISSN 0037-6744.
- The numeral as an inflectional word class in modern Ukrainian. - In: The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States (Studies
in Ukrainian Linguistics in honor of George Y. Shevelov). - New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences. - č. 39-40 (1985), sv. XV, s. 207-217.
- Voivodina's Rusianian and its Ukrainian constituent. - In: Journal of Ukrainian Studies. - Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies. - Č. 1 (1985), sv. 10, s.
73-81. - ISSN 0228-1632.
- Voivodina¨s Rusinian in relation to other Slavic standard languages. - In: New Zealand Slavonic Journal. - Sv. 1 (1988), s. 39-46. - ISSN 0028-8683. - Česká flexe - její tvarosloví, smysl, tvar. - In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. - Sv. 34 (1988), s. 95-110. - ISSN 0084-0041.
- Jezik spoznaje - spoznaja jezika. - In: Filozofska istraživanja (Zagreb). - sv. 30 (1989), s. 979-988. - ISBN 953-164-034-3.
- Slowiańsko-wschodnio-baltycki areal jezykowy - Peirwszy etap w procesie reintegracji? - In: Balto-slowiańskie zwiazki jezykowe. - Wroclaw : Unywersytet Wroclawski. - 1990, s. 283-289. - Pol ISSN 0208-4058, ISBN 83-04-03375-5.
- Status ukrajinśkych dijeslivnych substantyviv i dijeprykmetnykiv. - Movoznavstvo (Kyjev). - sv. 9 (1992), s. 2-5. - ISSN 0027-2833.
- Lysohorsky´s project of poetic Lachian. A museum exhibit or a message for the future? - In: Australian Slavonic and East European Studies. - Č.2 (1993), sv. 6, s. 85-96. -
ISSN 0818-8149.
- Frízinské památky ve světle slovanské prehistorické kontrakce. - In: Slavia. - Sv. 63 (1994), s. 1-16. - ISSN 0037-6736.
- Polabština na prahu nových cest. - In: Slavia. - Č. 2 (1997), sv. 66, s. 401-423. - ISSN 0037-6736.
- Kudy jdeš, ukrajins´ka movo? - In: Porohy. - 1998, s. 46.
- Leška a jeho lingvistické dílo pro budoucnost - Cesta do hlubin češtiny a jejich tvůrců. - In: Časopis pro moderní filologii. - Roč. 79 (1997), s. 114-118. - ISSN 0862-8459.
- Masarykian pre-war legacy - The case of Ukrainian scholarship : Ukrainian Free University. - In: Vědecký sborník konference věnované 75. výročí založení univerzity. - Praha ; Mnichov : Národní - Slovanská knihovna ČR ; Ukrajinská svobodná univerzita, 1998. - S. 113-118. - ISBN 80-7050-311-4.
- U prvopočátků našeho slovnikářství - nejstarší český rostlinář. - In: Zpravodaj katedry bohemistiky Univerzity J.E. Purkyně. - Č. 1 (1999), sv. 9, s. 20-26.
- O státotvornosti a státoschopnosti Slovinců. - In: Samostatný stát mezi většími sousedy : podnět pro slovinskou politiku a kulturu / Jaroslav Pánek. - Praha : Národní a Slovanská knihovna ČR, 1999. - S. 14-17. - ISBN 80-7050-335-1.
- Jihočeský genius loci : úvod (s jazykovou mapou). - In: Genius loci jižních Čech / Zbyněk Holub a kol. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - S. 7-10. - ISBN 80-7040-426-4.
- Mistr Růže aneb Detektiv jazykozpyteckého básnictví. Zpravodaj katedry bohemistiky Univerzity J.E. Purkyně. - Č. 2 (2001), sv. XI, s. 5-9.
- Cesta do hlubin „Historické mluvnice české“ a jejího prostředí. - In: Přednášky z XVL. běhu Letní školy slovanských studií / Jan Kuklík. - Praha : FFUK, 2002, s. 95-116. - ISBN 80-7308-0230.
- National languages of post-socialist countries (Czech, Slovak, Polish, Ukrainian, Belorussian) : Just means of communication or tools of revival? - In: Lexicography and Language Policy in Slavic Languages after 1989 (Proceedings of the conference „Language Policy and Lexicography in Slavic Languages after 1989“ / Radovan Lučić. - Amsterdam, November 2000). - In: Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 14. - München : Verlag Otto Sagner, 2002. - S. 183-192. - ISBN 3-87690-823-X.
- Lysohorského lašský projekt - daň době minulé či odkaz pro budoucnost? Příspěvek k záchraně euroregionu. - In: Okraj a střed v jazyce a literatuře / Marie Čechová a Dobrava Moldanová. - Ústí n. Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003, s. 282-291. - ISBN 80-7044-479-7.
- Introduction to the morphology of Czech and Slavic Aspect. - In: Přednášky z XLVI. běhu Letní školy slovanských studií / Jan Kuklík. - Praha : FFUK, 2003. - S. 109-111. - ISBN 80-7308-048-6.
- F.L. Čelakovský mezi námi. - In: Pocta Čelakovskému. Příspěvky ze symposia k 200. výročí narození zakladatele české baltistiky / spolu s Pavlem Štollem. - Praha : FFUK, 2004, s. 10-18. - ISBN 80-7308-069-9.
- Dmitro Čiževskij kak učenyj i čelovek. - In: Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo / Františka Sokolová. - Praha : Národní a Slovanská knihovna ČR, 2004. - S. 174-176. ISBN 80-7050-384-X.
Odborná expertiza vydavatelská
- Marvan, Jiří and Zayda, Joseph (eds.) : Czech Colloquium (August 16-17, 1974). - Melbourne : Monash University, 1974. - 81 s. - (Podíl: celková koncepce, organizace - 75%)
- Marvan, Jiří and BETTS, Gavin (eds.) : Wenceslaus Johannis Rosa : Cžechořečnost seu Grammatica Linguae Bohemicae, Micro-Pragae 1672. - München : Verlag Otto Sagner, 1983. - xxxi+520 s. - (Podíl: objev prvotisku v Pennsylvánii, příprava k vydání, předmluva - 70%). - ISBN 3-87690-233-9.
- Marvan, Jiří (ed.) ; Richard Host : Činohra slov. - Mnichov : Poesie mimo domov, 1983. - 40 s. (rekonstrukce poetiky českého básníka z australského "outbacku").
- Clarke, Jonathan E.M. and Marvan, Jiří and Vlad., Slobodanka B. (eds.). - In memoriam Zdeněk F. Oliverius. - In: Specimina Philologiae Slavicae. Supplementary volume 15. - München : Verlag Otto Sagner, 1985. - 101 s. (Podíl: celková koncepce, výběr textů, úvod, české a německé resumé - 30%). - ISBN 3-87690-306-8.
- Monash University Scholars in Ukrainian Studies / ed. by Jiří Marvan and Marko Pavlyshyn. - In: Journal of Ukrainian Studies 10-1. - Toronto : University Press, 1985. - 116 s. - (Podíl: celková koncepce, lingvistická sekce - 60%). - ISSN 0228-1632.
- Óndra Lysohorsky: Lašsko poezyja 1931-1977 / ed. by Jiří Marvan and Pavel Gan. - Köln-Wien : Böhlau Verlag, 1988. - 855 s. - (Association internationale pour l'études et la diffusion des cultures slaves - UNESCO). - (Podíl: spolupráce s autorem, zpracování 570 čísel v laštině, příprava k vytištění + korektury - 50%). - ISBN 3- 412- 05388-0.
- Óndra Lysohorsky : Lachische Poesie. Übersetzungen und Nachdichtungen / ed. by Pavel Gan and J. Marvan and Felicitas Rohder. - Köln ; Wien : Böhlau Verlag, 1989. - 851 pp. - (Podíl: konzultant - 15%). - ISBN 3-412-20488-9.
- Smrt velkého gramatika : ke 300-letému výročí úmrtí V.J. Rosy. - Melbourne : Monash University, 1990. - 27 s.
- Wenceslaus Johannes Rosa : Czech Grammar (Cžechořečnost) 1672 / Gavin Betts and J. Marvan. - Praha : Porta, 1991. - 417 pp. - Podíl: zpracování českého komponentu, lingvistická analýza = 40%). - ISBN 80-901042-0-7.
- Pocta Čelakovskému. Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele české baltistiky / J. Marvan ; Pavel Štoll. - Praha : FFUK, 2004. - 70 s. - (Podíl: celková koncepce - 50%). - ISBN 80-7308-069-9.
Encyklopedie
- Encyklopedický slovník češtiny. - Praha : Lidové noviny, 2002. - hesla: Zánik jazyka, s. 562-563. - Lingvoekologie / spolu s Markem Nekulou. - s. 252. - ISBN 80-7106-484-X.
Učební texty
- Cesty ke spisovné češtině - prvních tisíc let (800- 1800) : Malý průvodce starší literaturou české jazykové mysli. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003. - 240 s. - ISBN 80-7044-514.
- Ostatní publikace (recenze aj. kratší texty ve stručném výběru)
- Jubileum litevského jazykovědce. - In: Slavia. - Roč. 30 (1961), s. 521.
- Jänis Endzelins (1873-1961). - In: Listy filologické. - Č. 85 (1962), s. 207-209.

- J. Otrêbski : Gramatyka jêzyka litewskiego. Tom I, Tom III. - In: Slavia. - Roč. 31 (1962), s. 277-285.
- Kakvi sa otnošenijata meždu govorimija ezik i pismenija literaturen ezik v otdelnite slavjanski ezici. - In: Slavjanska folologija 1. - Sofija, 1963, s. 52-53.
- Kakvi promeni na gramatičnoto čislo sa izvaršeni v otdelnite slavjanski ezici. - In: Slavjanska filologija 2, -Sofija, 1963, s.140-142.
- Vzájemné vlivy mezi slovanskými a baltskými jazyky. - In: Slavia. - Roč. 33 (1964), s.252-256.
- Imennaja akcentuacija v baltijskom i slavjanskom / Jiří Marvan ; V.M. Illič-Svityč. - In: Slavia. - Roč. 34, 1965.
- Kontrakce období rozpadu slovanské jednoty. VI. mezinárodní sjezd slavistů, Praha, 1968, Akta sjezdu 2. - Praha, 1970. - S. 621.
- Morfémová struktura a homonymie. VI mezinárodní sjezd
slavistů, Praha 1968, Akta sjezdu 2. - Praha : 1970. - S. 104-105.
- To Celebrate Pavle Trost's 65th Birthday. - In: Lithuanus - Lithuanian Quarterly. - Chicago, 19/1, 1973, s. 27-30.
- Baltic Lingusitcs / ed by J. Marvan, T.F. Magner, W.R. Schmalstieg. - In: International Journal for Slavic Lingustics and Poetics 15, 1972, s. 205-212.
- Sinchronija v diachronii (Teoretičeskie voprosy russkogo jazyka vo II-om tome S.B. Bernštejna - Očerk sravniteľnoj grammatiki slavjanskich jazykov). - In: Russian Lingustics 3, 1976, s. 163-166.
- Očerk russkoj glubinnoj fleksii. VIII. medjunarodni slavistički kongres. Knjiga referata II. - Zagreb, 1978. - S. 551.
- Psaní coby trivium. - In: Obrys 2/3. - Mnichov, 1982, s. 14-15.
- Jazykové zakoutí : Hrdá řeč bezzemků. - In: Obrys 1/2. - Mnichov, 1982. - S. 14-15.
- Brana jazyka otevřena. - In: Obrys 4. - Mnichov, 1983. - S. 17-18.
- Česko-slovenský diasystém. - In: Obrys 3. - Mnichov, 1984. - S. 21-22.
- O českou lingvoekologii. - In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. - Roč. 34, 1988, s. 223-225.
- Universitas Europeana. (Pirmasis žingsnis kuriant Europos namus). - In: Lietuvos rytas 19/4. - Vilnius, 1990, s.
- Towards European Souls. - In: BioNews 3/1. - Athens 1995, s. 5.
- Naše kulaté výročí a výhled do budoucna. - In: MF Dnes. - (30.10.1998), s.12.
- S jazykem je to podobně jako s ohněm. - In: Pravo (28.12.2000), s. 13.
Přednášky typu „invited speaker“
- „Úvod do bohemistiky“. (série přednášek ve švédštině na vznikající Stockholmské universitě). - (1966-1967).
- „Linguistic relations of Slavic languages“. University of British Columbia, Vancouver, Canada. - (1969).
- „Variability of Czech“. University of California, Los Angeles. - (1969).
- „On the Morphological Disintegration of Slavic Unity“. The Slavic Word (International Slavistic Colloquium), University of California, Los Angeles. - (1970)
- „The Lithuanian Prosodidmatical Pattern of the Noun“. International Conference of Baltic Studies, California State University, San Jose. - (1970).
- „Russian and other Slavic languages - Teacher's approach“. Modern Language association, Annual Conference, Chicago. - (1971).
- „Slavist's Ukrainian and Belorussian“. Ohio State University, Columbus. - (1971).
- „Structure of Russian“ (série přednášek), Aarhus universitet, Dánsko. - (1972).
- „The Identity of Lithuanian Paradigm“. Modern Language Association Conference, New York. - (1972).
„Russian, Polish and Slavic“. Univeresity of Hawaii. - (1973).
- „Russian Studies and its perspectives in Australia“. Univeristy of New Soth Wales, Sydney. - (1973).
- „Formal Structure of Czech“. I. International conference of Soviet and East European Studies, Banff, Canada. - (1974).
- „Nostratics - Fiction or Science? (On genetic relation of Indo-European, Uralo-Altaic, Dravidian, and Semito-Hamitic)“. The Linguistic Conference, Santa Barbara, California. - (1975).
- „The Russian Noble Prize Winners - Bunin, Sholohov, Pasternak, Solzhenitsyn“
(série přednášek). University of California, Santa Barbara. - (1976).
- „Gender in Ukrainian - “Nature” of Grammar?“. Harvard University. - (1979).
- „Inflection as the Central System of Russian“. University of California, Los Angeles. - (1979).
- „Introduction in the Baltic and Lithuanian studies“ (série 6 lekcí pro letonisty). Melbourne University. - (1980).
- „Russian and Slavic“. School of Slavonic Studies, University of London. - (1981).
- „Ukrainian as an academic discipline“ (série přednášek). Macquarie University, Sydney. - (1982).
- „Slavic and its Word - Formal Grammar“. Department of Slavic Studies, Harvard University. - (1983).
- „Towards the Internal Structure of Ukrainian“. University of Toronto. - (1983).
- „Gender as a grammatical category“. Institute of Ukrainian Studies, Harvard University. - (1983).
- „Die russischen Wortarten als eine Flexionskategorie“. (přednášková cesta po několika německých universitách:) Göttingen, Marburg,Giessen, Hamburg, Frankfurt, Bonn. - (1984).
- „Die tschechische Flexion als ein lingvistische Disziplin“. Seminar für slawishe Philologie,
Wiener Universität. - (1984).
- „A linguoethical model of socialism - the Czech experience“. Festival of Science, Monash University. - (1985).
- „History of Ukrainian“ (série přednášek). Macquarie University, Sydney. - (1985).
- „Vojvodina's Rusinian in relation to other Slavic standart languages“. Serbo-Croation Colloquium, Melbourne. - (1986).
- „Slowiańsko-wschodniobaltycki areal jezykowy. Pierwszy etap w procesie reintegracji?“ - (1987).
- Konference: Balto-slowianskie zwiazki jezykowe, Bialystok, Polsko. - (1987).
- „Formal'naja struktura russkoj paradigmy“ (dvě přednášky). Institut russkogo jazyka (AV SSSR), Moskva. - (1988).
- „Čeština ve světě“. (Seminář pro bohemisty). Leningradská univerzita. - (1988).
- „Paradymatyka litewska“. Poznaňská universita. - (1988).
- (1988-1989) (zimní semestr - Varšavská univerzita)
- „Jazykoznanie dlja polskich rusistov“,
- „Ukrajinsko-polske kontrastyvne movoznavstvo“ (2 přednášky),
- „Struktura češtiny“ (2 přednášky pro bohemisté),
- „Laszczyzna literacka“,
- „Polonistyka i jej kontekst ogólnoslawistyczny“,
- „Pytanie jezyka literackiego i alfabetyzacji w Polsce“,
- „Slavic on other continents“. Nehru University, New Delhi,
- „Slavic and Baltic“. University if Illinois, Chicago. - (1989).
- „Formaľna hramatyka ukrajinśkoji movy“. Edmonton University. - (1989).
- „Inflection in Ukrainian“. Toronto University. - (1989).
- „New Perspectives of Ukrainian“. World Center of Shevchenko Society, New York. - (1989).
- „Ukrainian and Belorussian reborn?“ (listopadová přednáška během převratu). New York State University, New York. - (1989).
- „Vnitřní struktura litevštiny“ (série přednášek - litevsky a rusky). Vilniuská universita. - (1990).
- „Ukrajinština jako vnitřní systém: Nový pravopis?“ (ukrajinsky). Jazykovědný ústav AV Ukrajiny, Kyjev. - (1990).
- „Vnutrišńa systema ukrajinśkoji movy ta jiji vidnošennja do linhvoekolohiji“ - (série přednášek - měsiční pobyt). Kyjevská universita. - (1991).
- „Ukrajinština očima slavisty“ (ukrajinsky). Kyjevská universita. - (1991).
- „Lingvoekologie a ukrajinština“ (ukrajinsky). Jazykovědný ústav AV, Kyjev. - (1991).
- „Strategie tvarosloví“ (bělorusky). Ústav bělorusistiky AV, Minsk. - (1991).
- „Quo vadis, lingua ucrainica?“. Ukrainian Studies Association of Australia - The First Conference, Melbourne. - (1992).
- „Jazyk v kontextu duchovní ekologie. Ekologie a její úloha v renesanci postkomunistické společnosti“ (ukrajinsky). Plenární zasedání II. světového kongresu ukrajinistů, Lvov. - (1993).
- „Lituanistika a ukrajinistika na nových cestách“ (ukrajinsky a litevsky). Vilniuská universita. - (1993).
- „Slavic linguistics - in this new world“. Aristotelova universita, Soluň. - (1995).
- „Slavist's Czech“. Al-Shain University, Káhira. - (1996).
- „Masarykian pre-war legacy“ (K 75. výročí Ukrajinské svobodné university v Praze). Národní knihovna ČR. - (1996).
- „Greece without the Iron Curtain“ (veřejné vystoupení na pozvání rektorského úřadu). Athénská universita. - (1997).
- „Lituanistika opět volna“ (litevsky). Projev v presidentském paláci, Vilnius. - (1997).
- „National languages in Post-Socialist countries (Czech, Slovak, Polish, Ukrainian,
Belorussian)“ + „Closing speach“. Language Policy and Lexicography in Slavic Languages after 1989 - 24 November 2000, University of Amsterdam. - (2000).
- „Čeština je jazyk užitečný“ (přehled účasti češtiny na budování jiných slovanských jazyků
v 10.-21. století). Symposium Čeština, jazyk slovanský. Evropský rok jazyků, Ostravská universita. - (2001).
- „Two unknown aspects of the Czech linguistic history“. Letní škola slovanských studií, FF UK, 45. běh. - (2001).
- „Introduction to the morfology of Czech and Slavic aspect“. Letní škola slovanských studií, FF UK, 46. běh. - (2002).
- „What should a Slavist know about Baltic Studies“. Letní škola slovanských studií, FF UK, 47. běh. - (2003).
- „Post-socialist period of Slavic languages“ Universitet i Oslo, Norsko. -(2005).
- „What should a Slavist know about Baltic Studies“ Universitet i Oslo. -(2005).
- „Język ukrajiński – język narodowy i państwowy“, Uniwesytet Wrocławski, Polsko. - (2005).
- „Český pravopis jako problém politický“, Uniwesytet Wrocławski, Polsko. (2005).

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map