WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NĚMEČEK, Jan, PhDr. DrSc.

* 1963

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 286 882 121 (l. 250)
+420 / 286 887 513
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address nemecek@hiu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History - Poland
History - Russia
History - Slovakia (Slovak Republic)
History - Soviet Union
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - History
Polish studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - československo-polské vztahy 1938-1948
- československo-sověstké vztahy 1938-1948
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česko-ruská komise historiků a archivářů - předseda
- Slovanský přehled - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Mašínové : zpráva o dvou generacích. - Praha : Torst, 1998. - 315 s.
- Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945 : dokumenty / sest. J. Němeček, H. Nováčková, I. Šťovíček, M. Tejchman. - Praha : Státní ústřední archiv, 1998-1999. - 2 sv.
Sv. 1: březen 1939 - červen 1943. 1998. 627 s.
Sv. 2: červenec 1943 - březen 1945. 1999. 663 s.
- Hodža versus Beneš : Milan Hodža a slovenská otázka v zahraničním odboji za druhé světové války / J. Kuklík, J. Němeček. - Praha : Karolinum, 1999. - 283 s.
- Kauza: tzv. Benešovy dekrety : historické kořeny a souvislosti : (tři české hlasy v diskusi) / J. Dejmek, J. Kuklík, J. Němeček. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1999. - 101 s.
- Edvard Beneš a Władysław Sikorski: spojrzenie ze strony czeskiej. – In: Dzieje najnowsze. – Roč. 32, č. 3 (2000), s. 119-134.
- Edvard Beneš a Sovětský svaz 1939-1945. - In: Slovanský přehled. - Roč. 87, č. 3 (2001), s. 313-343.
- Cesta k dekretům a odsunu Němců : datová příručka / J. Němeček ... [et al.]. - Praha : Littera Bohemica : Baronet, 2002. -- 152 s.
- Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940 : (16. březen 1939 - 15. červen 1940) / [k vydání připravili J. Němeček ... et al.]. -Praha : Karolinum : Ústav mezinárodních vztahů, 2002. - 730 s.
- Od spojenectví k roztržce : [vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945]. - Praha : Academia, 2003. - 373 s.
- Zum Problem der tschechoslowakisch-österreichischen Beziehungen. Vermögensrechtlicher Ausgleich zwischen der Tschechoslowakei und Österreich nach dem 2. Weltkrieg. - In: Historica. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2003. - [Sv.] 10, s. 229-254.
- Mnichovská dohoda : cesta k destrukci demokracie v Evropě = Munich agreement : the way to destruction of democracy in Europe / usp. J. Němeček. - Praha : Karolinum, 2004. - 387 s.
- Proti Benešovi! : česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939-1945 / J. Kuklík, J. Němeček. - Praha : Karolinum, 2004. - 485 s.
- Czechosłowacko-polskie koncepce federacyjne w okresie II wojny światowej. – In: Europa unii i federaci. Idea jedności narodów i państw od średnowiecza do czasów współczesnych / sest. K. Ślusarek. – Kraków, 2004. – S. 343-365.
- Československý exil v Polsku v roce 1939. – In: Prace Komisji środkowoeuropejskej – tom XIII. – Kraków, 2005. – S. 45-60.
- Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních 1940-1945 / ed. Jan Němeček ... [et al.]. - Praha : Historický ústav Akademie věd ČR : Státní ústřední archiv : Karolinum, 2005. - 647 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map